Erasmus Nedir?

Erasmus kısaca Avrupa Üniversiteleri arasındaki öğrenci değişim programının adıdır. Erasmus Programının adı, Hümanizm akımının öncülerinden ve temsilcilerinden birisi olan ve 1466 – 1536 yılları arasında yaşamış Hollandalı bilim ve din adamı Desiderius Erasmus’ un da Avrupa Ülkelerinde öğrenci ve akademisyen olarak bulunmasından dolayı konulmuştur. Erasmus Programının amacı Avrupa’daki Üniversitelerin birbiri ile öğrenci akademisyen değişimi yaparak bilim ve teknolojiyi daha ileri götürmek, insanlığa daha yararlı buluşlar ve gelişmeler sağlamaktır.

Erasmus Programının mali desteği tamamen hibe şeklinde sağlanmakta ve hiçbir karşılık beklemeden yapılmaktadır. Erasmus Programının amacı Avrupa Ülkeleri ile Avrupa Birliği adayı ülkelerin arasındaki işbirliğini pekiştirmek, aday ülkelerin kalkınmasına öncülük ve yardım etmek, gelişen teknoloji bilimin tüm Avrupa Ülkeleri arasında eşit olarak yayılmasını sağlamak, kültürel etkileşimi sağlamak ve Avrupa Ülkelerinin birbirlerini daha iyi ve daha yakından tanımalarını sağlamaktır.

malta-ucak

Bu amaca ulaşabilmek için her yıl binlerce öğrenci akademisyene, eğitim ve öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında geçirebilmelerine imkân tanınmaktadır. Bu imkânların yanı sıra ortaklaşa kurulan araştırma projeleri, yoğunlaştırılmış programlar, akademisyenler ve öğrenciler için yeniden tasarlanan ve mükemmele ulaşmayı hedefleyen eğitim ve öğretim müfredatları geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Erasmus Programı hazırlanırken, programın hedefi Avrupa Birliği ve Aday Ülkelerin yüksek öğrenim kalitesini artırmak, farklı kültürlere daha toleranslı yaklaşabilme anlayışını yerleştirmek, dünyanın rekabetçi ortamında Birlik Bilinci oluşturmak ve bu bilincin devamını sağlayıcı tedbirleri geliştirmek ve ekonomiye nitelikli personel kalitesini, istihdamını artırmak hedeflenmektedir.