Erasmus ve AB Bakanlığı

AB Bakanlığı tarafından Erasmus’a verilen mali destek Avrupa ülkeleri arasında büyüklük bakımından üçüncü büyüklüktedir. Sunulan projelerin sayısı bakımından Avrupa’da birincidir. Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programları Çerçevesinde 100.000 den fazla proje başvurusu gerçekleşmiştir. Bu proje müracaatlarının 25.000 inine destek verilmiştir.

ab-bakanligiAB Bakanlığı sadece yüksek öğrenim kurumlarının öğrencileri içerisinde öğrenim hareketliliği projelerine değil yurt dışı eğitime müsait tüm kurum ve kuruluşlar ile projelere destek vermektedir. Halen meslek dalları ile ilgili eğitimlere, spor dalları ile ilgili eğitimlere ve ERASMUS Öğrenci Hareketliliğine verdiği destekle birçok öğrenci, sporcu ve meslek dalı üyesinin yetiştirilmesine, eğitim almasına, konusunda ihtisas sahibi olmasına yardım edilmiştir.

AB Bakanlığı, meslek kuruluşları, yüksek öğretim kurumları, kar amacı gütmeyen STK ve meslek kuruluşlarına sadece destek sağlamakla kalmayıp aynı zamanda belirli ölçü ve şartlar çerçevesinde maddi destek ve hibe yardımı da sağlamaktadır. Bu destekle hedeflene amaç dil öğrenimini teşvik ederek, dil öğreniminin yaygınlaştırılması. Eğitim ve öğretimin uluslararası boyutunu güçlendirmek ve iyileştirerek nitelikle insan sayısını çoğaltmak. Mesleki eğitimle meslek erbabını ve meslek erbabı adayını en son teknolojiye hakim ve yeniliklere açık hale getirmek amaçlanmaktadır.

Bu nedenle AB Bakanlığı yüksek öğretim kurumlarının Erasmus’ a üye olmalarını ve öğrenci harekeliliği oranlarını desteklemekte ve yardımcı olmaktadır.