İspanya’da Sağlık Hizmetleri

İspanya’da yaşayan tüm insanlar İspanya Ulusal Sağlık Hizmetlerinden bütünüyle yararlanabilmektedir. Her sokakta kabaca ayakta tedavi diye adlandırılan sağlık merkezleri bulunmaktadır ve randevu izni şarttır. Tedavi ücretleri genel vergilerden alınan paya göre veya Türkiye’den yapacağınız yurtdışında da geçerli olabilecek bir sigortayla halledilmektedir ve vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapılmaksızın sözleşmeler dâhilinde hizmet verilir. Ama bunlar içinde oraya gidildiğinde de sağlımızı koruma altına almak için de İspanya Sosyal Güvenlik Bakanlığından bir sosyal sigorta hakkı talep etme şansınız vardır.