İngiltere’de Yüksek Lisans ve Doktora Çeşitleri

graduatesPostgraduate Taught

Potgraduate taught, yükseköğrenim eğitiminin derslere ve seminerlere katılarak tamamlandığı öğrenim biçimidir. Postgraduate diploması, sertifikası ve yüksek lisans derecesi olmak üzere üçe ayrılır. Yüksek lisans programları genellikle bir yıllıktır (tam zamanlı) ve mezuniyet araştırmaya dayalı tez yazma ve komitenin tezi kabul etmesi ile gerçekleşir. Postgraduate sertifika programları genellikle 5 ile 9 ay arası sürer ve birçok postgraduate sertifika ve diploma programları yarı zamanlı olarak yapılır.

Postgraduate taught programlarında öğrenci öğrenim süresi boyunca aldığı derslerde, sınava veya proje ödevlerine (bazı durumlarda her ikisi) tabi tutularak değerlendirilir.  Yüksek lisans öğreniminin altyapısı değişmekle birlikte süreç hepsinde ders alımı ve tez yazımı olarak iki aşama şeklinde ilerler. Öğrenci derslerinde yeterli başarıyı gösteremez veya bir sonraki aşamaya geçmek istemezse postgraduate sertifikası veya diploması alarak öğrenimini sonlandırabilir.

Genellikle öğrenim süresince tamamlanması gereken krediler aşağıdaki gibidir:

  • Postgraduate Diploma: 120 kredi
  • Postgraduate Certificate: 60 kredi

Postgarduate Researchgraduation_image_Jun15

Research Masters Degree (Araştırma-Yüksek Lisans Derecesi) ve Doctorates (Doktora) olarak ikiye ayrılır. Herhangi birine başvurmak için yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak gerekir. Postgraduate research öğrenimi için üniversiteler birçok araştırma konusu ve eğitim süresi imkânı sunar. Öğrenciler bir danışman hoca rehberliğinde araştırma yapar ve bunu tez çalışması olarak sunarlar. Postgarduate taught programlarında olduğu gibi öğrencinin derslere seminerlere veya sınavlara katılma zorunluluğu yoktur.