MEB BURSU (YLSY) İçin Başvurular Başladı

MEB BURSU (YLSY) İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek öğrencileri seçme ve yerleştirme süreci başladı.  Seçme süreci 7 Ağustos 2019- 26 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak olup, Endless Abroad Yurtdışı Eğitim olarak  bu süreçte öğrencilere  danışmanlık hizmeti sunacaktır.

MEB (YLSY) BURSU NEDİR?

MEB Bursu Türkiye Cumhuriyeti tarafından, istenilen şartları sağlayan öğrencilere, yurtdışında eğitim almalarını sağlamak için verilen burstur. Bursta amaç, öğrencinin eğitim ve yaşam masraflarının karşılanmasıdır.

Milli Eğitim Bakanlığının her yıl MEB bursunu, nitelikli iş gücü sağlamak ve bu iş gücünün Türkiye’de çalışmasını sağlamak için vermektedir. Verilen burs karşılıklı olup öğrenciler;

* Yurt içinde resmî burslu statüde öğrenim gördüğü süre kadar,

* Yurt dışında resmî burslu veya kısmi burslu statüde öğrenim gördüğü sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü olacaklardır.

Öğrenciler, bu yükümlülüklerini adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumları veya kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili kadrolarında yerine getireceklerdir. Yurtdışında eğitim almak isteyen MEB bursluları, yurtdışında eğitim aldıktan sonra, eğitim sürelerinin 2 katı kadar, Türkiye’de bulunan devlet kurumlarının birinde çalışması zorunludur.

Bu devlet kurumların isim ve kontenjan dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sıra  KurumlarKontenjan
1Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı5
2Çevre ve Şehircilik Bakanlığı46
3Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü16
4Diyanet İşleri Başkanlığı49
5Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü84
6Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı23
7Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı18
8Kültür ve Turizm Bakanlığı13
9Maden Tetkik Arama ve Genel Müdürlüğü64
10Milli Eğitim Bakanlığı6
11Milli Savunma Üniversitesi92
12Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü5
13Nükleer Düzenleme Kurumu72
14Orman Genel Müdürlüğü5
15Savunma Sanayi Başkanlığı38
16Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü7
17Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü64
18Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Bakanlığı2
19Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü44
20Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı25
21Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı37
22Yüksek Öğretim Kurumları400
 Genel Toplam1115

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
  • 4 yıllık Lisans Eğitimini tamamlamış olmak ve not ortalamasının 2,50’nin altında olmaması  ( 100’lük sistemde ise 65 ve üzeri olması)
  • 30 yaşını doldurmamış olmak
  • Ales’ten 70 ve üzeri bir puan almış olmak (2014 Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar, 2017 İlkbahar-Sonbahar, 2018 İlkbahar-Sonbahar ve 2019 İlkbahar dönemlerinde yapılan ALES’te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 70 olmak)
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya erteletebilecek durumda bulunmak)
  • Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.)

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İLERLER?

MEB Burs Başvurusu yapan öğrencilerin seçme ve değerlendirmesi 2 aşamalı olarak yapılmaktadır. 2019 yılında 1115 kişinin seçileceği bur başvurusu şu şekilde ilerlemektedir;

İlk aşamada; adayların lisans mezuniyet alanlarına, not ortalamalarına ve Ales puanlarına göre değerlendirme yapılıp üstünlüğü olan adaylar sözlü sınava davet edilmektedirler.

İkinci aşamada; ALES puanının %40’ı, sözlü sınav puanının %40’ı ile mezuniyet notunun %20’si dikkate alınarak hesaplanan yerleştirme puanı 70 ve üzeri olan adaylar, ÖSYM sistemi üzerinden yurt dışında adına öğrenim görecekleri kurum tercihlerini yapacaklardır.

Burs başvurusu için ilk aşamada dil şartı aranmamaktadır.

Burs almaya hak kazanan adayların dil yeterliliğini sağlamaları istenmektedir. Bu eğitim yurtdışında ya da yurt içinde alınabilir. Burs kapsamında MEB’in belirlediği kurumda dil eğitimi almaları sağlanmaktadır. Öğrencilerin yurt dışında eğitim almak isteyen bursiyerlerin, yurtdışına çıkışlarındaki vize ücreti, sağlık sigortası, IELTS sınav harçları  vs gibi ücretleri de MEB tarafından karşılanmaktadır.

Endless Abroad Danışmanlık olarak, 2019 yılında MEB bursundan yararlanmak isteyen öğrencilere seçeceği bölüm, başvuru şartları, yurtdışındaki üniversite kabul şartları, vize aşamaları gibi, öğrencinin ihtiyaç duyduğu bilgiyle ilgili danışmanlık sunmaktadır.

Detaylı bilgi için; 444 3 660 numaralı hattan bizlere ulaşabilirsiniz.