Endless Abroad Misyonu ve Vizyonu

hakkimzdaMisyonumuz:

Hizmet verdiğimiz birey ve kurumların yurt dışı planlarını doğru operasyonlarla koordine etmek, planların olgunlaşması safhasında doğru tavsiye ve yönlendirmelerde bulunarak reel farklılıkları şeffaf bir şekilde önlerine koyarak, beklenti ve gereksinimler doğrultusunda onları asla yanıltmamak.

Daha açık bir dille ifade etmek gerekirse, misyonumuz; işimizi olabilecek en iyi şekilde yapmaktır.

Vizyonumuz:

Dil öğrenmenin giderek önem kazandığı günümüzde yabancı dil öğrenmeyi bir gereksinim olarak gören herkesin iletişim ağında bulunan, inovasyon kavramına verdiği önemi vurgulayacak nitelikte başarıyla sonuçlanmış projeleriyle ön planda olan, sunduğu hizmetler kapsamında güvenilirliği ve referansları ile anılan, yüksek katma değer üretebilen ve ürettiği değerleri sürdürülebilir kılan bir marka olarak uluslararası pazarda Türkiye’yi temsil etme gururuna uzun yıllar nail olabilmektir.

Endless Abroad Yurtdışı Eğitim ve Danışmanlık olarak kalite politikamız;
• Evrensel standartlara uygun bir kalite yönetim sistemi ile sürekli gelişme ve iyileştirme süreci içinde olacağımız,
• Standart ve mevzuatların belirlediği şekilde, öğrenci beklenti çizgisinin üzerinde hizmet üretmeye çalışacağımız,
• Öğrenci beklentileri ve amaçları doğrultusunda, bütçeleri ile orantılı, şeffaf ve doğru danışmanlık hizmeti sunacağımız,
• Öğrencilerimizin eğitim aldıkları okulların mevcut durumlarını, bu konuya dair dilek ve şikayetleri araştırarak bu süreci en iyi hale getirmeye çalışacağımız,
• Çözüm ortaklığı yürütmekte olduğumuz kurum ve kuruluşlara yönelik, inovatif fikirler ve projeler ile her iki taraf adına değer yaratacağımız,
• Konsoloslukların vize ve eğitim departmanları ile sürekli iletişim halinde olarak güncel gelişmeleri takip edeceğimiz,
• Çalışanlarımız arasında karşılıklı güven, saygı, sevgi anlayışı ve iletişimi geliştirerek, yatay hiyerarşinin bulunduğu huzurlu bir iş ortamı yaratacağımız,
• Çalışanlarımızın kişisel gelişimine önem vererek, yurt dışı odaklı gelişim programlarına mümkün olduğunca dahil olacağımız,
• Uluslararası networkümüzü toplumsal fayda üretecek projeler için bir araç olarak kullanacağımız ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacağımız,
• Sektörel gelişmeleri takip ederek uygun adaptasyonu sağlamaya çalışacağımızdır.