Erasmus İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Erasmus İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Erasmus Öğrenim Hareketliliği, Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) nde imzası olan üniversiteler tarafından gerçekleştirilir. Bu işlem öğrencinin, eğitim öğretiminin bir kısmını yurtdışındaki EÜB imzası olan bir okulda tamamlamasıdır. Bu öğrenim süresi 3 ay ile 12 ay arasında değişebilmektedir. Bu süre bazı ülkelerde eğitim sistemine bağlı olarak üç dönem olarak da kullanılabilmektedir. Öğrencilere mali destek sağlanmakta (hibe) fakat bu mali destek hiçbir zaman adayın tüm masraflarını karşılama amacıyla değil sadece yapılan masraflarına karşılık ek yardım olarak verilmektedir.

Öğrenim hareketliliği faaliyetlerinden ikinci sınıftan itibaren başlayarak yararlanılabilinir. İkinci sınıfta Erasmus programlarına dâhil olabilmek için başvurunun birinci sınıfta yapılması gerekir. Erasmus programından yararlanmanın temel şartlarından birisi de tam zamanlı örgün eğitim öğrencisi olmak zorunludur. Açık öğretim öğrencileri bu programa katılamazlar.

Erasmus Programına Aday Seçimi: Öğrenim Hareketliliğine aday seçim süreci, seçimin ilan edilmesi ile başlar. Ve üç aşamalı bir evreden oluşur. Geçen yıl Erasmus’ öğrenim hareketliliğine seçildiği halde hibe yetersizliği nedeni ile gidemeyen öğrenciler tekrar müracaat etmek zorundadırlar. Geçen yıl seçilmek “Kazanılmış (Müktesep) Hak” oluşturmaz. Bunun için gitmek isteyen aday tekrar müracaat eder ve tüm şartları sağlayarak aday seçimi sürecine takılmaya hak kazanır.

   – Birinci Aşama İLAN: Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) nde imzası olan üniversiteler tarafından, kendi internet sayfalarında kontenjanlar ve başvuru çağrıları yapılır. Bu ilan aynı zamanda okuldaki ilan panosuna da asılır. Ama aday olmak isteyen öğrencilerin hir iki kısmı takip etmeleri tavsiye edilmektedir.

   – İkinci Aşama BAŞVURU: Erasmus Öğrenim Hareketliliği için gereken asgari şartlar şunlardır.

  • Adayın uyruğu olmazsa olmaz şarttır.
  • Adayın halen öğrenim gördüğü üniversitenin örgün eğitim veren bölümlerinden birinde kayıtlı ve okuyor alması esastır. (Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora)
  • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin not ortalaması 2.20/4 veya 70/100 olması gerekir.
  • Yüksek lisans ve doktora adaylarının akademik not ortalaması 2.5 /4 veya 75 /100 olması gerekir.

Müracaatların Değerlendirilmesi ve ADAY SEÇİMİ: aday belirlemesi, şartları taşıyan adaylar arasından, değerlendirme ve ölçme yolu ile ağırlıklı puanları esas alınarak en yüksek puandan en düşüğe doğru sıralanarak gerçekleştirilir.

Değerlendirme esasları ve ağırlıklı puan hesaplaması Akademik başarı (Not ortalaması) % 50 ve yabancı dil puanı: % 50 olarak hesaplanır ve yapılan tüm ölçme ve değerlendirmeler bu esaslara göre yapılarak adaylar belirlenir.

HİBE: Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılan adaylara hibe iki taksitte ödenir. Birinci taksit aday yola çıkmadan evvel verilir. Ödenen taksit miktarı, toplam hibe miktarının  %80’ ine kadar olabilir. İkinci taksit hibe ödemesi ise hareketliliğin sonunda yeniden hesaplanarak ödenir. Bu ödemeye yol gidiş geliş süreleri dahil edilir. (NOT: Aday derslere katılmamışsa, başarısız olmuşsa vb. gibi durumlarda ödemenin geri istenmesi, kesilmesi, kısıntıya gidilmesi hakkı sakladır)

kanada
amerika
england

Erasmus İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız başvuru formunu doldurun!


BAŞVURU FORMU

Yurtdışındaki Tüm Dil Okullarımız

Torun Center Şubesi 0 (212) 949 0 333
Mecidiyeköy Profilo Plaza 0212 995 07 08
Londra Şubesi +44020 7636 4052
Kadıköy Şubesi 0 (216) 949 03 63
Ataşehir Şubesi 0 (216) 995 07 35
Bakırköy Şubesi 0 (212) 949 00 07
Beylikdüzü Şubesi 0 (212) 949 06 55
İzmit Şubesi 0 (262) 949 0 200
İzmir Şubesi 0 (232) 532 01 32
İzmir Mavişehir Şubesi 0 (232) 905 54 60
Ankara Tunalı Şubesi 0 (312) 418 77 75 / 76
Ankara Bilkent Şubesi 0 312 949 03 66
Bursa Nilüfer Şubesi 0224 473 78 97
Adana Şubesi 0322 905 08 13
Antalya Şubesi 0 242 316 97 47
Alanya Şubesi 0 (242) 311 66 89
Denizli Şubesi 0 (850) 265 02 67
Kahramanmaraş Şubesi 0 (850) 265 0387
Samsun Şubesi 0362 365 00 11