Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyet Süresi

Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetinin amacı, üniversite öğrencilerine, yurt dışındaki özel ve kamu kurum ve kuruşlularında staj yaptırarak eğitimini aldıkları konulurda deneyim sahibi olmalarını sağlamak, küresel iş çevrelerindeki işleyişi öğrenmelerini sağlamak, mezun olduktan sonra ki yaşamlarında iş sahibi olmalarını kolaylaştırmak, işe girmeleri esnasında Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetinden yararlanmalarını referans göstererek deneyimlerini ve birikimlerini çalışmaya başlayacakları işyerlerine aktarmaların sağlamaktır.

erasmus-staj

Erasmus Staj Hareketliliğine katılmak için mutlaka örgün eğitim ve öğretim yapan bur üniversitenin ön lisans, lisans, yüksek lisans bölümlerin de okuyor olmak veya bir üniversitede doktora yapıyor olmak şartı aranmaktadır. Erasmus Staj Hareketliliğine giriş şartları da aynen Erasmus Öğrenci Hareketliliği gibi yabancı dil sınavına girmek ve genel başarı notu ve dil sınavı başarı notunun % 50 – % 50 sinin ortalamasını almak ve bu not ile sıralamaya girmek gerekmektedir.

Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetinin süresi ön lisans öğrencileri için en az 2 (iki) ay, en çok 12 (on iki) ay olarak planlanmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetinin süresi en az 3 (üç) ay, en çok 12 (on iki) aydır. Bu süre geçilemez. Erasmus Öğrenci Hareketliliği Faaliyetinden farklı olarak, Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetine katılabilmek için 2. sınıfta olma şartı aranmaz. Staj Hareketliliğinden öğrenim süresi boyunca sadece bir kez yararlanılabilinir. Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetinden ikinci kez yararlanmak isteyen öğrence bu haktan sadece ve sadece hibe almadan yararlanabilir.

erasmus-internshipMezun olmuş fakat diplomasını almamış veya mezuniyet için gerekli şartları taşıyan öğrenciler mezuniyet veya çıkış belgesini almamış olsa dahi Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetine katılamazlar. Ayrıca küçük bir hatırlatma yapmak gerekiyor. Erasmus Öğrenci Hareketliliği Faaliyetinden hibe alan öğrencinin, Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetinden hibe alması da mümkün olmaktadır.

Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyeti için verilen hibenin yaklaşık % 80 lik kısmı staj başlamadan önce verilir. Geriye kalan % 20 lik dilim ise staja başladıktan sonra verilir. Verilen hibe geri ödemesizdir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bazı şartları yerine getirmeyen öğrenciden hibe yardımının geri istenme şartlarının saklı olduğudur. Yani kısaca staj şartlarını yerine getirmeyen öğrenciden bu hibenin bir kısmı veya tamamı geriye istenebilir.