Erasmus Staj Hareketliliği

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliğini kısaca tarif etmek gerekirse; öğrencinin öğrenim gördüğü alanda, yurtdışındaki bir işletme veya organizasyonda eğitim alması veya deneyim kazanması için, o işletme veya organizasyonda çalışmasıdır. Erasmus Staj Hareketliliği öğrencisi bu şekilde eğitimini aldığı iş kolunda uygulamalı olarak eğitim alır ve iş deneyimi edinir.

Erasmus Staj Hareketliliğinin faaliyet süresi lisans, yüksek lisans öğrencileri ile doktora yapanlar için 3 ay ile 12 ay arasındadır. Ön lisans öğrencileri içinse 2 ay ile 12 ay arasıdır.  Her dört bölümde okuyanlar için de Erasmus Staj Hareketliliğine gidebilmelerinin temel şartı okudukları yükseköğretimi kurumunun Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olmalarıdır. Tabi ki birde Erasmus Staj Hareketliliğine başvurarak bu programa seçilmeleri gerekmektedir.

erasmus

Erasmus Staj Hareketliliğine katılan öğrencilerin tamamına (önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) staj için yurt dışında kaldıkları zaman zarfında mali olarak destek sağlanır. Yapılan mali yardım geri istenmez. Burada mali yardımın amacı öğrencinin yapacağı masraflara bir nebze olsun katkıda bulunmak ve öğrencili mali açıdan rahatlatmak ve öğrenim süresince sıkıntı çekmemesini sağlamaktır. Ayrıca yurt dışında staj yapmak isteyen ve maddi açıdan sıkıntısı olmayan öğrenciler için, kendileri istemeleri şartıyla “ 0 “ Hibeli Erasmus Staj Hareketliliğine katılabilirler.

Yurt dışındaki staja ev sahipliği yapacak olan kuruluşlar; eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, işletmeler ve işletme tanımına uyan kuruluşlardır. Erasmus Staj Hareketliliğinin uygun işletme tanımından kasıt, işletmenin hacmi, kanunun statüsü, faaliyet gösterdiği sektör, özel veya kamu kurum ve kuruluşu ile her çeşit ekonomik faaliyette bulunan girişim ve işletmelerdir. Fakat burada bilinmesi gereken konu; AB Kurumları ve AB plan ve programlarını yürüten kurumların Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında ev sahibi olamayacağıdır.

Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun, yurt dışına Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında öğrenci gönderebilmesi için Erasmus (Genişletilmiş) Üniversite Beyannamesi sahibi olmalıdır. Çünkü bu tür bir beyannameye sahip olmayan, sadece Standart Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olan yükseköğretim kurumları Erasmus Staj Hareketliliği faaliyeti gösteremez ve yurt dışına öğrenci gönderemezler.

Yüksek Öğretim kurumları ve sivil toplum örgütleri tarafından meydana getirilen birlikler Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetleri çerçevesinde Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları staj hareketliliği adaylarını bu programdan yararlandırmak üzere Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezin’ ne başvuruda bulanabilirler.