Erasmus Staj İçin Özel İhtiyaç Desteği Sağlanması

Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetine katılacak adayların arasında özel ihtiyaç desteğine ihtiyaç duyan öğrenciler bulunabilir. Fakat öncelikle özel ihtiyaç desteği nedir? Bunu öğrenmek gerekir.

Özel İhtiyaç Desteği: kısaca fiziksel engeli bulunan veya sağlık durumu yardım olmadan birtakım hareket ve işlemleri yerine getirmeye müsait olmayan kişi ve bu kişinin bazı işlemler ve harcamalar için ekstradan hibeye ihtiyaç duyması ve ek maliyetin ortaya çıkması demektir.

Bu bilgiler ışığında şunu anlıyoruz. Birincisi demek ki fiziksel engeli bulunan veya bazı hareket ve faaliyetleri yapmaya sağlık durumu elvermeyen öğrenciler de Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetlerine katılabilmektedir. İkincisi de bu gibi özel ihtiyacı bulunanlara da ek bir mali yardım yani ek hibe desteği sağlanmaktadır.

erasmus-staj

 Özel ihtiyaç sahibi olan öğrenci Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetine katılmak için gereken ilave maliyeti karşılamak üzere Ulusal Ajansa, Özel İhtiyaç Desteği Ek Hibe müracaatında bulunabilir. Bu da şu demektir. Normal bir Erasmus Staj Hareketliliği adayına yapılacak belirlenmiş hibe desteğinden daha fazla bir hibe desteğinin aday öğrenciyle sağlanması anlamına gelir. Yalnız staj adayı öğrencinin ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ HİBESİ için okumakta olduğu üniversitenin Erasmus ile ilgili birimine bizzat müracaat etmesi gerekir. Çünkü özel ihtiyaç desteği için yapılacak müracaatlarda normal adayların yaptığı müracaatlar gibi olağan müracaat prosedürlerine tabidir. Özel ihtiyacı bulunan adaylara yapılacak ek hibe yardımı, yerel, bölgesel, ulusal düzeydeki fonlardan sağlanabilmektedir.

Özel ihtiyaç destek hibesi sağlanan öğrencilerin staj faaliyetlerini tamamlamaları sonrası üniversitede kredilendirilmesi ve tanınması normal hibe almış öğrencilerde olduğu gibi yapılmaktadır. Öğrencinin yaptığı staj, öğrencinin transkriptinde ve diplomasının ekinde açıkça belirtilir.

Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetinin kredilendirme işlemi, öğrencinin iş ağırlığı da dikkate alınarak koordinatörler tarafından tespit edilir. Ayrıca buna bakılarak staj faaliyetinin isteğe bağlı olarak yapıldığı bölümlerde Erasmus Staj Hareketliliğinin üniversite seçmeli dersleri yerine sayılarak, stajın zorunlu olduğu bölümlerdeyse Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyeti, zorunlu staj yerine sayılarak tanınmaktadır.