Erasmus Staj’dan Hibesiz Faydalanmak Mümkün mü?

Üniversite öğrencileri yurtdışında staj yapmak Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetine katılmak için hibe almadan da Erasmus + öğrencisi olma şansına sahiptirler. Genel olarak hibesiz Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetine katılmak için yapılacak olan işlemlerin tümü, hibeli Erasmus Staj Hareketliliği öğrencilerinin yaptığı işlemlerle aynıdır. Ayrıca hibesiz Erasmus Staj Hareketliliği öğrencileri, hibe alarak Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetine katılan öğrencilerin yararlandığı avantajların tümünden yararlanırlar.

erasmus-internHibesiz staj hareketliliğine katılan öğrenciler seçildikten sonra bütçe hesaplamalarına dahil edilmezler ve kendilerine hibe yardımı yapılmaz. Fakat burada programın yaptığı önemli bir ayrıntı, hibe verilerek desteklenemeyen öğrencilerin lehine bir durum oluşturmaktadır. Nedir bu durum? Yapılan yerleştirme sonucunda hibe alarak Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetine katılan öğrencilerin kontenjanı dolduramamaları durumunda hibe almadan Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetine katılmak isteyen öğrenciler arasında adalet duygusunu zedelemeyecek şekilde yapılacak seçimle, tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri de gözetilerek, hibeli öğrenci seçiminde uygulanan kıstaslar uygulanarak yeniden bir seçim yapılır. Yapılan bu seçimde mevcut tüm ölçüt ve ağırlıklılar dikkate alınır. Ve öğrenci seçimi bu şekilde gerçekleştirilir.

Şimdi akıllara şöyle bir soru gelebilir. “Ben bir önceki dönemde Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetine seçildim ama hibe/ödenek yetersizliği nedeni ile staja gidemedim. Bu sene gidebilir miyim?” bu şekilde bir önceki dönemde herhangi bir nedenle Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetine katılamayan öğrenci bir sonra ki dönemde stajı kazanılmış hak olarak göremez ve bu yıl staja gitmek istiyorsa yeniden müracaat ederek gerekli prosedürlerin tamamını yeniden yerine getirmelidir. Seçilme işlemi de kendisi ile birlikte müracaat eden adaylar arasından kıstasları en uygun öğrenciden başlayarak seçim yapılır. Bu seçim yapılırken bir önceki anlaşma döneminde staja hak kazandığı halde çeşitli sebeple gidemeyen öğrencilere ayrıcalık ve öncelik tanınmaz.