Endless Abroad indirimli kampanyalarından sms veya mail yolu ile bilgilendirilmek istiyorum. KVKK Aydınlatma Metni ni ve Gizlilik Politikası nı okudum, kabul ediyorum.

ACT ve SAT Sınavı Nedir?

ACT ve SAT Sınavı Nedir?

American College Testing (ACT) ve Scholastic Aptitude Test (SAT), Amerika merkezli olup uluslararası ve yerel öğrenci adaylarının üniversiteye giriş sırasında tabi tutuldukları sınav türleridir.

Her iki sınavda da öğrencilerin dil yeterlilikleri, genel kültür-mantık bilgileri ve lisede edindikleri birikimleri test edilmektedir. Böylece, öğrencilerin eleştirel düşünme kapasiteleri, problem karşısındaki çözüm kabiliyetleri ve üniversite okuyacakları okulun eğitim diline yönelik becerileri ölçülmektedir.

Bu test sonucunda, her sınavın kendi biçim ve puan türlerinde şartları sağlayan öğrenci adayları üniversite okumaya hak kazanmaktadır.

ACT Sınavı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da yer alan üniversitelerde eğitim almak isteyen lise mezunu öğrencilerin katılım gösterdiği bir sınavdır.

ACT, 1959' dan bu yana yürürlüktedir. Öğrencilerin, lise hayatı boyunca öğrendikleri bilgilerin ölçüldüğü bir sınavdır.

Yurtdışında eğitim almak isteyen lise öğrencilerinin akademik yeterliliğini ölçen ACT Sınavı, Harvard Üniversitesi gibi prestijli üniversiteler tarafından tanınmaktadır.

Dünyaca bilinirliği olan ACT sınavında, öğrencilerin akademik seviyesinin uluslararası eğitim yapısına ne kadar yakın olduğu ölçülür. Sınav İngilizce, matematik, fen bilimleri, seçmeli yazma ve okuma olmak üzere beş bölümden oluşur.

Çoktan seçmeliler toplamda 215 sorudan oluşur ve öğrencilere 3 saat süre tanınır. Eğer seçmeli yazma bölümüne katılacaksanız, bu bölüm için de öğrencilere 40 dakika süre verilmektedir.

Yazma bölümü her ne kadar zorunlu olmasa da üniversiteye giriş sürecinde birçok üniversite bu bölüme önem vermekte olup katılmanızı isteyecektir.

Bu sınav, yılda Şubat, Nisan, Haziran, Temmuz, Eylül, Aralık aylarında olmak üzere toplamda 6 defa düzenlenmektedir.

ACT Sınavındaki Bölümler

ACT’de toplamda 5 bölüm yer almaktadır. Bunlar; İngilizce, matematik, okuma, yazma (seçmeli ve ekstra ücrete tabi), fen bilgisi. Her bölümün kendince bir çalışma düzeni ve konusu olmakla birlikte bol pratik yapmak başarıyı çoğunlukla sağlamaktadır.

Yazma bölümü, her üniversite tarafından talep edilmemekle birlikte öğrencinin birikim ve kabiliyetini göstermesi açısından önemlidir.

ACT Puan Hesaplaması

ACT sınavındaki zorunlu olan ilk 4 bölüm, puanlama sırasında en önemli olan kısımdır.

1 ile 36 puan arasında bir ortalama çıkarılan ACT’de yazma bölümünün puanlamaya etkisi olmamakla birlikte onun da 1 ile 12 arasında bir puanlaması bulunmaktadır ve bu bölümü önemseyen üniversiteler tarafından talep edilmektedir.

İngilizce, matematik, okuma ve fen bilimleri bölümlerinin toplamında alınan puanların bir aritmetiği yapılarak en fazla 36 puan olacak şekilde öğrenciye puan verilir.

Eğer Chicago, Harvard, Oxford gibi prestijli üniversitelere gitmek isteniyorsa 30 puan ve üzeri olacak şekilde başarı elde edilmelidir. 

ACT Sınavından alınan puanlar, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer birçok ülke için 5 yıl geçerlidir.

ACT Sınav Süresi

Sınav süresi toplamda 3 saat 40 dakikadır. Her bölümün kendi süresi bulunmaktadır.

İngilizcede 75 soru bulunmakta olup 45 dakikadır, matematikte 60 soru bulunmakta olup 60 dakikadır, okumada 40 soru bulunmakta olup 35 dakikadır, fen bilimlerinde 40 soru bulunmakta olup 35 dakikadır ve yazma bölümü 40 dakikadır.

ACT Sınavına Kimler Girebilir?

ACT’ye liseyi tamamlamış ve sınav kaydını yaptırmış olan bütün öğrenciler katılabilir. Sınava giriş limiti bulunmamaktadır ve öğrenci adayı, sınava istediği kadar girebilir.

Yurtdışında okumak isteyen öğrenci adaylarının, 11.sınıftan itibaren ACT sınavına yönelik eğitim almalarını ve çalışma göstermelerini öneriyoruz. 

Ancak, başarılı olabilmek için ortalama olarak B2-C1 seviyesinde bir İngilizceye sahip olmak gerekmektedir. Dolayısıyla bu sınava, upper intermediate seviyesiyle girmek başarı açısından belirleyicidir.

ACT Sınav Ücreti

ACT sınavında yazma bölümü zorunlu olmadığından, bu bölüme katılmayacak öğrenciler $60 öderken, bu bölüme de katılan öğrenciler toplamda $85 ödemektedir. 

ACT Sınavına Türkiye’de birçok sınav merkezinden ve online sistemden katılmak mümkündür.

SAT Sınavı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke tarafından, akademik eğitime başlamak isteyen öğrencilerin mantık-matematik bilgisini ölçmeye yarayan bir sınav türüdür.

Başlangıçta ABD üniversitelerinin, kendi müfredatları üzerinden aday öğrencileri test ettiği bir sınav olan SAT, bugün birçok ülke için öğrencinin her açıdan yeterliliğini gösteren bir sınav haline gelmiştir.

Bu bağlamda, dünyada üç binden fazla üniversite, SAT’ı hem kabul hem de burs konularında bir yeterlilik aracı olarak kabul etmektedir. SAT Sınavı ilk kez 1926 yılında sınava girecek öğrenciler için uygulanmaya başlamıştır. 1940'lı yıllarda SAT, standart bir sınava dönüşüp yoğun bir talep görür hale gelmiştir.

SAT Sınavı iki bölümden oluşup kendi içerisinde matematik, okuma, yazma (reasoning test) ve spesifik olarak konu testi (subject test) olarak ikiye ayrılmaktadır. Yılda, Ekim, Kasım, Aralık, Mart, Mayıs, Haziran ve Ağustos aylarında olmak üzere toplamda 7 defa düzenlenmektedir. 

SAT Sınavındaki Bölümler

SAT 1 ve SAT 2 olmak üzere iki bölüme ayrılan sınavda her bölümün kendi konusu ve puanlaması bulunmaktadır.

Süreleri de değişkenlik göstermektedir.  SAT 1 yani reasoning test bölümünde öğrencilerin matematik, okuma ve yazma becerileri ölçülmektedir.

200 ile 800 arasında bir puanlama yapılan reasoning test kısmı, üniversitelerin ilk dikkate aldığı SAT bölümüdür.

3 saat 45 dakika sürmektedir. SAT 2 yani subject test bölümünde öğrencilere çoktan seçmeli sorular sorulmakta ve genel olarak biyoloji, kimya, tarih, dil vb. konular üzerinden öğrenci adaylarının akademik ilgi ve becerileri ölçülmektedir.

Yine bu bölümde de 200 ile 800 arasında bir puanlama yapılmaktadır. Bu bölüm, çoğunlukla öğrenci alımında daha titiz ve prestijli üniversiteler tarafından tercih edilmektedir.

1 saat sürmektedir.  2016 yılından beri, 2400 puan üzerinden yapılan puanlama sistemi, 1600 puana indirilmiş ve SAT1-SAT2 bölümlerine giren öğrencilerin puanlaması toplamda 1600 puan üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

SAT Puan Hesaplaması

Bölüm puanlaması 200 ile 800 puan arasında hesaplanmaktadır. İki bölümden alınan puanların toplamında 400 ile 1600 arasında bir puan elde edilir.

SAT Sınavından ortalama olarak beklenen puan 1068’dir. Girmek istediğiniz okula göre puanlamanız değişkenlik gösterebilmektedir.

Eğer Chicago, Harvard, Oxford gibi prestijli ve iyi bir okula gitmek istiyorsanız en az 1500 ve üstü puan almanız gerekir.

SAT Sınavından alınan puanlar, Amerika Birleşik Devletleri için 5 yıl geçerlidir. Diğer ülkelerdeki geçerlilik süresi ise değişiklik göstermektedir.

SAT Sınav Süresi

SAT sınavında ilk bölüm (SAT1), matematik, eleştirel okuma ve yazmadan oluşmakta ve bu bölüm için 3 saat 45 dakika süre verilmektedir.

Opsiyona bağlı olarak ikinci bölüm (SAT2), İngilizce, Tarih, Matematik, Biyoloji, Kimya, Fizik, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Latince, Japonca ve Çince dillerinden biri olacak şekilde oluşmaktadır ve bu bölüme girecek öğrenciler için 1 saat süre verilmektedir.

SAT Sınav Ücreti

SAT Sınavına katılacak öğrencilerin, sınavın ilk bölümü (SAT1) için $49.50 ücret ödemesi gerekmektedir.

Sınavın ikinci bölümü (SAT2) için de $22 ücret ödemesi gerekmektedir. Her iki bölüme de girecek öğrenci adaylarının -kayıt ve yan ücretler hariç- toplamda $69.50 ödemesi gerekmektedir. SAT Sınavına Türkiye’de birçok sınav merkezinden ve online sistemden katılmak mümkündür.

SAT Sınavına Kimler Girebilir?

SAT Sınavına, liseden mezun olmuş her öğrenci adayı girebilmektedir. Bu konuda yaş sınırı bulunmamaktadır.

Sınava giriş limiti bulunmamaktadır ve öğrenci adayı, sınava istediği kadar girebilir. Ancak, başarılı olabilmek için ortalama olarak B2-C1 seviyesinde bir İngilizceye sahip olmak gerekmektedir. Dolayısıyla bu sınava, upper intermediate seviyesiyle girmek başarı açısından belirleyicidir.

ACT Sınavı mı, SAT Sınavı mı? 

ACT ve SAT sınavları, genel olarak öğrencinin bilgi birikimini ve kapasitesini ölçen sınavlardır ve her ikisi de benzer bölüm ve konulara sahiptir. Bu sebeple her iki sınavın da birbiriyle aynı çizgide olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Öncelikle, başvuracağınız okulun hangi sınavı dikkate aldığını bilmeniz ve buna göre hazırlık yapmanız gerekmektedir. Daha sonra, yatkın olduğunuz bölüm ve alana yönelik olarak sınav türü seçmeniz gerekmektedir.

ACT Sınavı, içerisinde barındırdığı dil ve yazma gibi bölümlerden de anlaşılabileceği gibi daha sözel becerilere hitap eden bir sınavdır.

SAT Sınavı ise, reasoning test kısmından da anlaşılacağı üzere matematiksel becerilere sahip öğrencilerin bir nebze daha başarılı olabileceği bir sınavdır.

Nihayetinde, her iki sınav da öğrencilerin akademik ve sözel kabiliyetini ölçme amaçlıdır ancak başvurulacak okulun dikkate aldığı sınav türüne ve öğrencinin başarılı olduğun konu/alan türüne göre çalışılması gerekmektedir.

ACT ve SAT Arasındaki Farklar 

Sınav Bölümleri 

İngilizce
Matematik
Okuma
Yazma (opsiyonel)
Fen Bilgisi

Matematik
Okuma
Yazma
Subject Test (opsiyonel)

Sınav Süreleri

3 saat (opsiyonel yazma sınavı için 40 dakika)

3 saat 45 dakika (opsiyonel subject test için ekstra 1 saat)

Puanlamalar

1 ile 36 puan arası (opsiyonel yazma sınavı için 1 ile 12 puan arası) puanlama 

SAT1 için 200 ile 800 puan arası (opsiyonel SAT2 için de 200 ile 800 puan arası) puanlama

Özet

ACT ve SAT sınavı ile alacağınız yüksek puanlar ile Amerika, Kanada, İngiltere ve diğer birçok ülkede yüzlerce üniversiteye gidebilirsiniz. Yurtdışında prestijli üniversitelerde eğitim almak ve ACT – SAT sınavlarıyla ilgili bilgi edinmek için Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ile İletişime geçebilirsiniz.

İlgili Blog Yazıları

Uzmanlarımızdan İpuçları

Malta’da Dil Eğitimi En Güzel Nasıl Olur?

Yurtdışında Eğitim
01 Şubat 2021

Yurtdışı Eğitimlerinde Vize Almak Ne Kadar Zor?

Yurtdışında Eğitim
01 Şubat 2021

Polonya'da Eğitim Almanın Avantajları

Yurtdışında Eğitim
01 Şubat 2021
wp