Liseler

Yurtdışında lise eğitimi almak, anadilinizi İngilizce olarak belirler ve kariyerinize çok erken başlamak için gerekli bütün donanımları size sağlar.

Neden Yurtdışında Lise Eğitimi?

Lise eğitimi, bilindiği gibi akademik veya mesleki kariyer açısından öğrencilerin başlangıç noktasına tekabül etmektedir. Nitelikli bir lise eğitimi ile öğrenci, eğitim hayatının devamı için güçlü bir temel oluşturmakta ve bu sayede gelecek planlarını daha profesyonel bir biçimde inşa etmektedir.

Yurtdışında alınacak olan lise eğitimi, öğrencinin gerek akademik gerek kültürel gelişimi için neredeyse sınırsız bir imkân sunmaktadır. Birçok prestijli lise ve kolejin bulunduğu yurtdışında öğrenciler, öncelikle nitelikli bir eğitim müfredatı ve eğitmen kadrosuyla eğitim hayatına başlamaktadır.

Her ülke ve hatta her şehrin farklı bir prosedür ve işleyişe sahip olması ise öğrenci için, gelecek planlarını ne şekilde oluşturacağına yönelik bir tercih fırsatı da sunmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada, İrlanda, Almanya gibi ülkeler, sunmuş oldukları yüksek standartlı eğitim ile öğrencilere bu konuda güçlü seçeneklerdir.

Öğrencinin tercih edeceği ülkede, seçmiş olduğu şehir ve okul sayesinde farklı eğitim programları, yabancı diller, kültür ve yaşam standartları ile birçok farklı seçenek doğmaktadır. Böylelikle yurtdışı lise eğitim programları, her amaca yönelik bir alternatif sunmaktadır. 

Öğrenciler, yurtdışında alacakları lise eğitimi ile güçlü bir akademik altyapıya sahip olma fırsatı bulmaktadır.

Pozitif bilimler, sağlık bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik bilimleri, güzel sanatlar gibi alınabilecek eğitim programlarının her türü ve seviyesi yurtdışı lise eğitim programlarında mevcuttur.

Öğrencinin akademik gelişimi için olmazsa olmaz bu programlar sayesinde, eğitimin ilk seviyesinden mezuniyete kadar geçen süre boyunca öğrenciler, uzman eğitimcilerin öğretim ve yönlendirmeleriyle doğru bir gelecek planı oluşturmakta ve eğitimin bir üst seviyesi olan üniversiteye yönelik doğru bir hazırlık süreci de geçirmektedir.

Aynı zamanda edinilecek yabancı dil sayesinde de yurtdışı lise ve üniversite eğitimi, öğrenciye yalnızca akademik başarı değil, yabancı dil edinimi de sağlamaktadır.

İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca gibi dilleri yerinde öğrenme şansı bulan öğrencilerin bu sayede çok daha güçlü bir temel oluşturma gücü olmaktadır.  

Yurtdışında Lise Okumak

Yurtdışında lise eğitimi almak öğrencinin profesyonel ve entelektüel gelişimini çok daha üst seviyelere çıkarma imkânı sunmaktadır.

Birbirinden prestijli okullarda, refah seviyesi yüksek ülkelerde ve dünyada yaygın olarak konuşulan yabancı dillerin içinde bulunma olanağıyla lise öğrencileri, yalnızca yüksek nitelikli bir eğitim almış olmayacak; bir dünya vatandaşı olarak farklı kültürleri tanıyacak, dünyanın her yerinden gelen öğrencilerle bağlantı kurarak geleceğe yönelik sosyal bir sermaye edinecek ve bu süreç boyunca öğrenmek istediği yabancı dilde aktif bir pratik imkânı bulacaktır.

Tüm bu kazanımlar sayesinde öğrenciler, lise eğitimi boyunca çok yönlü bir perspektif geliştirecek ve gerek akademik gerek mesleki hayatı boyunca kariyer basamaklarını hızla kat etmesini sağlayacak birçok deneyim elde edecektir.

Sonuçta öğrenciler, unutulmaz bir yurtdışı eğitim süreci geçirmiş olacaktır. Entelektüel gelişimini sağlamış olan öğrenciler, kendini gerçekleştirme noktasında tüm hayatına etki edecek bir deneyim edinmiş olacaktır.

Yurtdışında lise eğitimi alan öğrenciler, farklı kültür, inanç ve düşünce tarzına sahip yeni arkadaşlıklar kuracaktır. Zengin bir düşünce yapısına sahip oldukları için daha yaratıcı olacaktır. 

Öğrenciler, bulundukları ülkede / ülkelerde var olan tüm kültürel, sosyal, ekonomik, teknolojik imkanları değerlendirerek gelecekte, akranlarından öne çıkacak birçok niteliği barındıracaktır. Bu kazanımlar ise onların, tercih edilebilirliğini fark edilir derecede artırarak kariyerlerini çok daha üst seviyelere çıkaracaktır.

Günümüzün akademik ve kurumsal çalışan yapısına bakıldığında görülen eğitim ve iş tecrübesinin önemi, öğrencilerin artık yaşıtlarından farklılaşmasıyla doğrudan ilişkilidir.

Benzerlerinden daha yüksek niteliğe ve farklı deneyimlere sahip kişilerin tercih edildiği iş mülakatlarında, yurtdışında eğitim almış kişilerin ön plana çıktığı görülmektedir.

Dünyanın her yerinde, eğitim kalitesi yüksek, yabancı dil bilgisi güçlü ve entelektüel gelişimini tamamlamış kişilerin iş bulma oranı, bu niteliklere daha az veya hiç sahip olmayan kişilere kıyasla çok daha yüksek olmaktadır.

Özellikle liseden başlayarak, üniversite ve lisansüstü eğitimini yurtdışında prestijli okullarda alan öğrenciler, tüm bu tercih edilebilir kıstaslara sahip oldukları için dünyanın her yerinde hem göç hem de iş başvurularında tercih edilebilirliği yüksek ve değerli görülmektedir.  

Yurtdışı Lise Türleri

Yurtdışında lise eğitimi almak isteyen öğrencilerin, karşılaştığı birçok eğitim programı ve türü bulunmaktadır. Müfredat, seviye ve ders türü bakımından farklılıklar içeren bu programlar, bir bakıma öğrencinin nasıl bir gelecek planlamak istediğine göre tercih edilmektedir.

Öğrencilerin, hangi ülkede yaşamak istediği, hangi mesleği icra etmek istediği gibi detaylar yurtdışında alınacak lise eğitimine yön vermektedir.  

Farklı ülke ve şehirlerin, birbirinden farklı lise eğitim türleri bulunmaktadır.

Öğrencinin eğitime başlayacağı seviyeye, tercih ettiği yabancı dile ve eğitim müfredatına göre çeşitlilik gösteren yurtdışı lise eğitimleri, tercih ne olursa olsun öğrencilere başarılı bir eğitim ve mesleki kariyer vaat etmektedir. 

Yurtdışı Devlet Liseleri / Kolejleri

Yurtdışı lise eğitimini devlet liselerinde / kolejlerinde almak isteyen öğrenciler, devlet tarafından desteklenen, akademik kadrosu ve okul tesisleri hükümet tarafından finanse edilen bir eğitim süreci geçirmektedir.

Farklı ülkelerin devlet liseleri, farklı eğitim süreç ve müfredatlarına sahip olsa da çoğunlukla öğrencilerin lise eğitimlerinin tamamı, devlet liselerinde alınabilmektedir.

Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri’nde, 1 yıllık devlet lisesi eğitimi ve sürecin devamında özel lise / kolej yerleştirme prosedürü bulunsa da her ülkede, öğrenciler lise eğitimlerini devlet lise ve kolejlerinde alabilmektedir.

Öğrenciler, üzerinde uzmanlaşmak istediği ve lise eğitim müfredatında bulunması gerekli tüm bilimsel ve sanatsal programlarını devlet lise ve kolejlerinde almaktadır.  

Devlet liselerinde / kolejlerinde konaklama imkânı ise, genellikle denetimi ve akreditasyonu sağlanmış ve güvenilir ailelerin yanında gerçekleştirilmektedir. Bu sayede öğrenciler, hem samimi ve güvenilir bir aile ortamında konaklamakta hem de bulunduğu ülkenin dilini, aktif bir şekilde pratik edebilmektedir. 

Özel Yatılı Liseler / Kolejler

Yurtdışında bulunan özel liseler / kolejler, öğrencilere yönelik birebir müfredat oluşturması ve güçlü laboratuvar, teknolojik alet imkanına sahip olması bakımından önemli bir seçenektir.

Özel lise / kolej eğitiminde öğrenciler, titizlikle sunulan lise eğitimini müreffeh tesislerde ve yoğun akademik yönlendirmelerle aldığı için gelecek planlamasını doğrudan profesyonel eğitimcilerle gerçekleştirmektedir.

Bu sayede, emin ellerde olan öğrenciler, yurtdışında alınacak lise eğitimini maksimum verimle ve zenginleşmiş bir düşünce yapısıyla tamamlamaktadır.  

Özel yatılı liselerde / kolejlerde konaklama hizmeti, okul kampüsünün içinde bulunan öğrenci yurtlarında sağlanmaktadır.

Yüksek standartlara sahip öğrenci yurtlarında öğrenciler, korunaklı ve zengin imkanlarla bir konaklama geçirmekte ve sürekli gözetim altında bulunmaktadır. Bu sayede öğrenciler gerek güvenlik gerek konfor bakımından eksiklik hissetmemektedir. 

Ülkelere Göre Yurtdışı Lise Eğitim Sistemi

Yurtdışında lise eğitimi konusunda her ülke ve şehrin farklı bir prosedürü ve eğitim sistemi bulunmaktadır. Müfredat, başvuru koşulları ve program seviyeleri bakımında değişiklik gösterebilen yurtdışı lise eğitimi konusu, öğrencilerin başvuru öncesinde planlama ve hedefleme yapmak için doğru bir seçim oluşturması açısından oldukça önemlidir.  

Türkiye’de ortaokul mezuniyetinden sonra lise eğitiminin tamamını yurtdışında okumak veya Türkiye’de lise eğitiminin bir kısmını alıp geri kalan süreyi yurtdışında tamamlamak isteyen öğrenciler için farklı ülkelerde farklı seviyeler mevcuttur.

Bu bakımdan öğrencinin, nasıl bir yol izleyeceği doğrudan kendi durumu ve başvurmak istediği ülkenin eğitim sistemiyle ilgilidir.

Örneğin: Türkiye’de ortaokul eğitimini tamamlayıp lise eğitiminin tamamını Birleşik Krallıkta almak isteyen öğrencileri, iki farklı aşamaya sahip bir eğitim sistemi beklemektedir. Buna göre, Birleşik Krallık lise eğitim sisteminde bulunan ilk aşama GCSE (General Certificate of Secondary Education) olarak adlandırılmakta olup lise eğitiminin ilk iki yılını kapsamaktadır.  

GCSE aşamasında öğrenciler, temel bilimler ve İngilizce dersleri almakta olup bitirme sınavını geçtikten sonra lise eğitimini tamamlayabilmektedir.

Ancak geri kalan iki yılı da okuyup 4 yıllık tam bir lise mezuniyeti edinmek isteyen öğrenciler, GCSE aşamasını başarıyla bitirdikten sonra A-Level seviyesine devam etmelidir.

Bu aşamada ise öğrenciler, üniversiteye hazırlık sürecine hazırlanmakta ve daha akademik bir eğitim müfredatı görmektedir. Özellikle prestijli üniversitelerde eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik bir aşama olan A-Level’da üniversiteye yönelik dersler görülmektedir.  

Sonuç olarak ise A-Level aşaması, bitirme sınavında başarılı olan öğrenciler için toplamda 4 yıllık bir lise eğitimiyle mezuniyet imkânı sağlamaktadır.

A-Level bitirme sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler ise, başvuru koşullarını sağladıkları takdirde herhangi bir ek sınava tabi olmadan doğrudan istediği üniversitede eğitim alma hakkına sahip olmaktadır.  

Görüldüğü üzere, yurtdışında lise eğitimi almak isteyen öğrencilerin, her ülkede mevcut prosedüre uyarak farklı yollardan geçip hedeflerine ulaşmaları mümkündür. Bu konuda doğru araştırma ve yönlendirmeyle istenilen ülkede istenilen okulda lise eğitimi alınabilmektedir.

Bu bilgilere ek olarak, yurtdışında alınan lise eğitimleri, Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tanınmakla birlikte, yine farklı ülkelerin farklı prosedürleri bulunmakta ve bu konuda doğru araştırma yapılması gerekmektedir. 

Birleşik Krallık’ta Lise Eğitimi

Birleşik Krallık’ta eğitim sistemi 5 etaba ayrılmıştır. Lise eğitiminin ilk iki yılının (GCSE) da dahil olduğu ortaöğretim (secondary school) etabı beş-yedi yıl arası sürer.

Birleşik Krallık’ta 12-16 yaş arası öğrencilerin bu eğitimi alması zorunludur. Bu zorunlu eğitime “lower secondary” yani alt ortaöğretim adı verilir.

Alt ortaöğretimi tamamlayan öğrenciler GCSE (Genel Orta Öğretim Sertifikası)’ye sahip olurlar ve akabinde işe başlayabilir veya mesleki eğitim alabilir ya da 2 yıllık A-Level programlarına katılarak üniversite eğitimi için hazırlanabilirler. 

Birleşik Krallık üniversitelerine kabul edilmek isteyen öğrenciler, lise döneminde (okuldaki 12. ve 13. yıllarında) A-Level sınavları için hazırlanırlar.

Öğrenciler A-Level sınavları için ilgi duydukları 4 konu alanını seçerler ve bu alanlara ağırlık verilen bir eğitim alırlar. A-Level diplomaları dünya çapında kabul görür ve öğrencilere dünyanın her yerindeki üniversitelere başvuru yapabilme imkânı tanır. İngiltere'de Lise Okumak İçin Tıklayın

Amerika’da Lise Eğitimi

Amerika’da lise eğitimi, ortaöğretim kapsamında sunulur. 12. sınıfı bitiren öğrenciler bir lise diplomasına sahip olurlar ve üniversite eğitimi için başvuruda bulunabilirler.

Amerika’daki lise eğitim programlarında İngilizce, tarih, fen, matematik, sosyal bilimler ve bilgisayar bilimleri gibi dersler sunulmaktadır. Bunun yanı sıra yaratıcı sanatlar, üniversite hazırlığı, girişimcilik, gazetecilik ve medya gibi alanlarda uzmanlık eğitimleri de bulunur.

Amerika'da lise eğitimi alacak olan öğrenciler yatılı okullarda veya aile yanında konaklama birimlerinde kalmayı tercih edebilirler. 

Amerika’da lise eğitimi alabilmek için F-1 Öğrenci Vizesine sahip olmak gerekir, ancak devlet okullarında 1 yıllık Lise Değişim Programlarına katılmak isteyenlerin J-1 Vizesi almaları gerekecektir.

Amerika liselerine kabul şartları, eğitim alınacak program türüne göre değişebilmektedir, ancak hepsinde temel olan, bir ortaöğretim diplomasına ve TOEFL, IELTS gibi sınavlar ile alınan İngilizce dil yeterlilik belgesine sahip olmaktır. 

Amerika’da ortaöğretim, eyaletlerin ve yerel bölgelerin yasalarına ve politikalarına bağlı olarak 7-12. sınıflar arasında gerçekleşir. Ulusal bir yapı, müfredat veya geçerli yasa yoktur; tüm yasalar ve politikalar 50 eyalet hükümeti ve 14.000'den fazla yerel okul bölgesi tarafından belirlenir. Tüm eyaletler ve okul bölgeleri ortaokul mezuniyet seviyesini 12. sınıfın tamamlanışı olarak belirlemiştir ve ortaöğretim seviyesinden mezun olunduğunda lise diploması alınır. 

Kanada’da Lise Eğitimi

Kanada’da lise eğitimi, 9.-12. sınıflar arasında verilmektedir (Quebec hariç). Lise eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, değerlendirme sınavlarına girerek üniversite eğitimi almak için başvuruda bulunabilirler.

Kanada’daki her eyalet ve bölge, akademik yıl süresine kendi karar verir, ancak eğitimler genellikle Eylül’de başlayıp, haziran ayında sona erer. Kanada’daki devlet okulları ve özel okullar aynı müfredatı sunmakla yükümlüdür. 

Kanada’da lise eğitimi almak isteyen yabancı öğrencilerin eğitim izni/öğrenci vizesi almaları gerekir. Ayrıca, eğitim alacakları programın diline göre İngilizce/Fransızca dil yeterliliklerini uluslararası olarak kabul görmüş sınavlar ile kanıtlamaları gerekir. 

Kanada'da öğrenci vizesi alabilmek için öğrencilerin eğitim alacakları okuldan bir kabul mektubuna sahip olmaları gerekmektedir, bunun için öğrenciler okulla doğrudan bağlantıya geçerek gerekli belgelerin ne olduğunu öğrenmeli ve başvuru formunu talep etmelidirler. 

Kanada’da lise eğitimi alacak olan öğrenciler için yatılı okullar ve aile yanında konaklama birimleri olmak üzere iki çeşit konaklama seçeneği bulunmaktadır. 

İrlanda’da Lise Eğitimi

İrlanda'da lise eğitimi üç yıl sürmektedir. İrlanda lise eğitimi, 15-18 yaş arası öğrenciler içindir.

Geçiş yılı ile başlayan İrlanda Lise Eğitimi, akabinde iki yıllık bir program ile tamamlanır ve öğrencilerin bir Bitirme Sertifikasına sahip olmalarını sağlar.

Öğrenciler bu sertifika ile üniversitelere başvuruda bulunabilirler.

İrlanda'da lise eğitiminde temel olarak 16 konu alanında dersler sunulur ve bunlar İngilizce/Fransızca/Almanca vb. dil eğitimleri, matematik, fizik, tarih gibi temel konu alanları dışında sanat, müzik, ekonomi gibi ek alanları da kapsayabilir.

İrlanda Vizesi alındıktan sonra öğrenciler ilgilendikleri kurum ile iletişime geçerek gerekli evrakları ve giriş koşullarını öğrenmelidir.

İrlanda'da Lise Eğitimi alacak olan öğrenciler aile yanında konaklama birimleri ve yatılı okullar olmak üzere iki tür konaklama seçeneği arasından tercih yapabilirler. 

İsviçre’de Lise Eğitimi

İsviçre’de lise eğitimi ortaöğretimin bir kademesi olarak sunulur ve 4 yıl sürer. Eğitim sistemi ve yapısı her kanton tarafından özel olarak belirlenir, ancak müfredat için ülke çapında ortak anlaşmalar bulunur. İsviçre’de lise türleri üçe ayrılır ve hepsi farklı alanlarda eğitim sunar. İsviçre liselerinde temel olarak sunulan programlar ilk milli dil/ikinci milli dil (Fransızca, İtalyanca, Almanca veya Romanşça), üçüncü bir yabancı dil (İngilizce, Latince veya Yunanca), matematik, biyoloji, kimya, fizik, tarih, coğrafya, görsel sanatlar ve müzik olarak sıralanabilir.  

İsviçre liselerine kabul edilmek için gereken koşullar yine kantonlar ve hükümet tarafından belirlenir ancak genel olarak belirli kabul sınavlarına/mülakatlarına girmek ve eğitim alınacak dildeki yeterliliğin uluslararası olarak kabul görmüş sınavlar ile kanıtlanması gerekir. İsviçre liselerinde yatılı okullar ve aile yanında konaklama birimleri olmak üzere iki tür konaklama seçeneği bulunmaktadır. 

Öğrenciler, dokuz yıllık zorunlu eğitimin ardından mesleki ve genel eğitim olarak ayrılan lise eğitimine devam ederler.

İsviçre'de lise eğitimi isteğe bağlıdır, ancak İsviçreli öğrencilerin yüzde 90'ından fazlası lise eğitimine devam etmeye karar verir. Lise eğitimi, Konfederasyon ve kantonlar tarafından ortaklaşa düzenlenir, bu nedenle düzenlemeler ve müfredatlar ülke çapında farklılık gösterir. 

Kantonlar tarafından verilen yeterlilikler İsviçre genelinde tanınır. Üç tip lise bulunmaktadır: 

Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET) Okulları: 2-4 yıl arası sürer, uygulamalı ve teknik eğitimler sunar. 

Bakalorya Okulları: Genel olarak 4 yıl sürer ancak kantonlara göre 3 veya 6 yıl da olabilmektedir. Sunulan temel eğitimler ilk milli dil/ikinci milli dil (Fransızca, İtalyanca, Almanca veya Romanşça), üçüncü bir yabancı dil (İngilizce, Latince veya Yunanca), matematik, biyoloji, kimya, fizik, tarih, coğrafya, görsel sanatlar ve müzik olarak sıralanabilir. 

Lise İhtisas Okulları: Öğrenciler temel eğitim ve mesleki eğitimin bir birleşimi olan bir müfredata tabi tutulurlar. Bu okullara girebilmek için genellikle sınava veya mülakata girilmesi gerekmektedir. 

Almanya’da Lise Eğitimi

Almanya’da lise eğitimi, ortaöğretimin üst seviyesi olarak adlandırılır. Öğrenciler, 15-18 yaşları arasında lise eğitimi alırlar ve eğitimin tamamlanmasının ardından “Abitur” adı verilen genel değerlendirme sınavlarına girerek bu sınavdan aldıkları puan ile üniversitelere başvuru yapabilirler. 

Almanya liselerinde, eğitimler zorunlu teorik dersler ve seçmeli dersler olarak verilir. Zorunlu dersler, matematik, Almanca, beden eğitimi, ekonomi gibi konu alanlarını içerirken seçmeli dersler ise bilgisayar bilimleri, iletişim ve reklamcılık, tekstil, sağlık bilimleri gibi konu alanlarını kapsar. 

Almanya’da lise eğitimi almak isteyen öğrencilerin öğrenci vizesi almaları gerekmektedir. Almanya’daki liselerde eğitimler genelde Almanca dilinde verildiğinden, öğrencilerin Almanca dil yeterliliklerini kanıtlamaları da gerekecektir. 

Almanya’da lise eğitimi almak isteyen öğrenciler için yatılı okullar ve aile yanında konaklama birimleri olmak üzere iki tür konaklama seçeneği bulunur. 

İtalya’da Lise Eğitimi

İtalya’da lise eğitimi genellikle 5 yıl sürer ve 14-19 yaş arası öğrenciler içindir. İtalya’da öğrencilerin tercih edebilecekleri düz lise, fen lisesi, güzel sanatlar lisesi, öğretmen lisesi, teknik enstitüler ve profesyonel enstitüler gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış birçok lise türü bulunur.

 İtalya’daki liselerde ilk iki yıl devlet tarafından belirlenen müfredata göre ders yapılır. Bunlar İtalyan dili ve edebiyatı, fen, matematik, ikinci yabancı dil, din, coğrafya, tarih, sosyal bilgiler ve beden eğitimi dersleri olarak sıralanabilir.  

İtalya liselerine kabul edilmek isteyen öğrencilerin bir ortaokul diplomasına sahip olmaları, ayrıca İtalyanca dil yeterliliklerini uluslararası olarak kabul görmüş sınavlarla kanıtlamaları gerekir.  

İtalya’da lise eğitimi alabilmek için öğrencilerin kendi ülkelerindeki İtalyan Konsolosluğuna giderek öğrenci vizesi için başvuru yapmaları gerekmektedir. İtalya liselerinde yatılı okullar veya aile yanı konaklama birimleri olmak üzere iki tür konaklama seçeneği bulunur. 

İtalya’da lise eğitimi ortaöğretim seviyesine dahildir. Üst ortaöğretim, bir diğer deyişle “lise eğitimi” 14-19 yaş arası öğrenciler içindir. İtalya’da iki tip lise bulunur; bunlardan ilki daha akademik bir bağlamda eğitimler sunan “Liceo”, ikincisi ise “Instituto” adı verilen mesleki / profesyonel eğitim veren okullardır.

Öğrenciler liseye başlayacakları yıl, ileride uzmanlaşmak istedikleri alana ve gelecekte ne yapmak istediklerine göre hangi tür bir liseye gitmek istediklerine karar vermelidirler. 

Lise seviyesindeki ilk iki yıllarında öğrenciler, devlet tarafından belirlenen bir müfredata göre eğitim alırlar. Bunlar İtalyan dili ve edebiyatı, fen, matematik, ikinci yabancı dil, din, coğrafya, tarih, sosyal bilgiler ve beden eğitimi dersleri olarak sıralanabilir.

Üçüncü yıldan itibaren 'Indirizzi' adı verilen uzmanlık dersleri başlar. Bunlar öğrencilerin seçtikleri lise türüne göre sanat, klasik çalışmalar, yabancı diller, müzik ve dans, fen (uygulamalı bilimler veya fizik), beşerî bilimler ile iktisadi ve sosyal bilimler olarak beşerî bilimler gibi konu alanlarını içerecektir.

Bu seviyede aldıkları eğitimler öğrencilerin üniversite eğitimlerini büyük ölçüde etkiler. 

Lise eğitiminin sonunda, öğrenciler hemen bir üniversiteye geçiş yapmalarını sağlayan lise diploması (diploma di maturità) sınavı için hazırlanırlar. Bu sınav, üç yazılı (esame) ve dört sözlü sınavdan (konuşma dili) oluşur.

İlk sınav tarih, sosyal, bilimler veya edebiyat alanlarında İtalyanca bir deneme yazısı veya gazete makalesi yazmayı içerir.

İkincisi, bir öğrencinin uzmanlık eğitimi aldığı alan ile ilgili çeşitli konuların değerlendirilmesidir. Bu sınavın konuları öğrencilere iki ay önceden verilir. 1999 yılında yürürlüğe konan üçüncü sınav, kültürel ve sosyal alanlarda sorular içeren ve yabancı dil bilgisini test eden disiplinler arası bir sınavdır.

Sözlü sınavlar yazılı sınavların ardından yapılır. Öğrenciler son yıllarında eğitim aldıkları tüm konu alanlarında altı öğretmenlik bir kurul tarafından yürütülen bir değerlendirme sınavına girerler. Diploma sınavında başarılı olmak için 100 üzerinden en az 60 puana sahip olunmalıdır. 

Fransa’da Lise Eğitimi

Fransa’da lise eğitimi, tıpkı Türkiye’deki gibi ilkokul, ortaokul ve lise şeklinde ayrılmaktadır ve bu bakımdan Türkiye’de ortaokul mezunu olan öğrenciler, Fransa’da lise okuyarak adaptasyon aşamasını rahat bir şekilde atlatabilmektedir.

Lise eğitimi konusunda Fransa yine Türkiye gibi 10. sınıftan itibaren öğrencilerin, belirli bir alana yönelebileceği bir eğitim sistemi uygulamaktadır.

Fransa’da lise eğitimi, “Lycée Classique” ve ”Lycée Technique” olmak üzere 2 farklı türde uygulanmaktadır. 

Lycée Classique eğitiminde öğrenciler, akademik bir müfredat ile üniversiteye yönelik olarak pozitif bilimler, sağlık bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik bilimleri ve güzel sanatlar alanlarında eğitim almaktadır. 

Lycée Technique eğitiminde, mesleki alanlara yönelmek isteyen öğrenciler için uygulamalı mesleki eğitimler sunulmaktadır. Bu bakımdan Türkiye’deki mesleki liselere benzer bir yapı olan Lycée Technique sistemi, öğrencilerin mezuniyetten sonra iş hayatına atılabilmelerine olanak tanır.  

Fransız liselerinde 2 yıl eğitim alan öğrenciler, Fransız lise diploması almaya hak kazanabilmektedir. Fransa’da lise eğitimi alabilmek için Fransızca dil bilgisi zorunludur. Bununla birlikte 100 üzerinden en az 65 not ortalamasına sahip olması başarı açısından sunulan bir koşuldur.  

İspanya’da Lise Eğitimi

İspanya’da lise eğitimi ortaöğretime dahildir ve toplam dört yıl sürer. Türk eğitim sisteminin son iki yılına denk gelen “Bachillerato” seviyesini tamamlayan öğrenciler üniversitelere başvuruda bulunabilir veya iş hayatına atılabilirler. 

İspanya liseleri Bachillerato veya Mesleki Programları olmak üzere iki seçeneğe sahiptir.

İspanya lise eğitimi içinde sunulan programlar sanat, doğa ve sağlık bilimleri, beşeri ve sosyal bilimler, felsefe, tarih, beden eğitimi, edebiyat, İspanyolca, İkinci Yabancı Dil ve teknoloji olarak sıralanabilir. 

Mesleki eğitimler, bir öğrencinin sadece belirli bir konu alanında eğitim almasını sağlar ve genellikle daha az akademik eğitim görmek isteyenler için uygun bir seçimdir. Bu yeterliliği elde ettikten sonra, öğrenci seçtiği meslek alanında işe girebilir veya gerekli tüm özel eğitimlerin bir arada sunulduğu başka bir teknik eğitim programına kaydolabilir. 

İspanya’da lise eğitimi almak isteyen öğrencilerin vize almaları ve İspanyolca (veya kurumun eğitim diline göre İngilizce) dil yeterliliklerini uluslararası olarak kabul görmüş sınavlar ile kanıtlamaları gerekmektedir. 

İspanya liselerinde yatılı okullar ve aile yanında konaklama birimleri olmak üzere iki tür konaklama seçeneği bulunmaktadır. 

Yurtdışı Lise Eğitim Programları ve Konaklama

Yurtdışında lise eğitimi almak isteyen öğrencilerin, ülke ve okullara göre değişiklik gösterebilen farklı programlarla ve konaklama türleriyle karşılaşması olasıdır.

Yurtdışı liselerinde görülmesi olası bu farklılıklar, öğrencilerin hedef ve isteklerine uygun olarak seçilebilir ve yurtdışı lise eğitim süreci oldukça verimli bir şekilde geçirilebilir.  

Yurtdışında alınacak lise eğitimi sırasında öğrenciler, yoğun olarak akademik bir altyapı oluşturmaya yönelik öğrenim görmektedir.

Pozitif bilimler, sağlık bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik bilimleri ve güzel sanatlar alanında genel olarak adlandırılan STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitimi baz alınarak oluşturulan müfredatlarda günümüzün bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiksel alanlarında duyulan ihtiyaca yönelik programlar bulunmaktadır.

Böylelikle öğrenciler, lise eğitimi boyunca bilimsel açıdan yetkinleştirilerek geleceğin mühendis, hekim, araştırmacı bilim insanı gibi meslek ve rol adayları haline getirilmektedir.  

Bir diğer konu olan konaklama ise, okulun yönetiminde bulunan yatılı öğrenci yurtları da okulun denetiminde olan güvenilir aileler tarafından sağlanmaktadır. Bütçe ve ihtiyaca uygun konaklama seçenekleri bakımından sınırsız seçeneklere sahip olan yurtdışı lise programları, öğrencilerin konfor ve ihtiyaçlarına uygun konaklama seçenekleriyle hem bütçe dostu hem de güvenli ve konforlu olanaklar sağlamaktadır. 

Yurtdışı Lise Fiyatları

Yurtdışında lise eğitimi alırken karşılaşılacak maliyetler, her ülkeye, şehre ve okula göre değişiklik göstermektedir. Bütçe ve maliyete uygun yurtdışı lise eğitimine karar vermek, daha rahat ve sağlıklı bir eğitim süreci için oldukça önemlidir.  

Ülkelere göre bir maliyet tablosu çıkarmak gerekirse, aşağıda görülebilecek ülke-fiyat bilgisi, ortalama yıllık ücretleri içermektedir ve değişkenlik gösterebilmektedir. 

 • Birleşik Krallık’ta yıllık lise eğitim ücreti, ortalama olarak 19.500 GBP’dir.
 • Amerika Birleşik Devletleri’nde yıllık lise eğitim ücreti, ortalama olarak 15.000 USD’dir.
 • Kanada’da yıllık lise eğitim ücreti, ortalama olarak 18.000 CAD’dir.
 • Almanya’da yıllık lise eğitim ücreti, ortalama olarak 10.000 EURO’dur.
 • İrlanda’da yıllık lise eğitim ücreti, ortalama olarak 15.000 EURO’dur.
 • Fransa’da yıllık lise eğitim ücreti, ortalama olarak 10.000 EURO’dur.
 • İtalya’da yıllık lise eğitim ücreti, ortalama olarak 10.000 EURO’dur.
 • İspanya’da yıllık lise eğitim ücreti, ortalama olarak 10.000 EURO’dur.
 • İsviçre’de yıllık lise eğitim ücreti, ortalama olarak 30.000 CHF’tir.

Yurtdışında Lise Okumak İçin Gerekenler

Yurtdışında lise eğitimi alabilmek için öncelikle gidilecek okula yönelik uygun bir bütçe, başarılı bir eğitim geçmişi, başvuru koşullarını sağlayan bir dil seviyesi ve en önemlisi kararlılık gerekmektedir.

Birden fazla gereklilik sunan yurtdışı lise eğitim süreci, öğrencilerin gerekli koşulları sağlamalarıyla mümkün olmaktadır. Bu konuda verilen bilgiler ışığında, yurtdışında lise eğitimi almaya uygun bir aday olunup olunmadığı anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla, yurtdışında lise eğitimi alarak güçlü bir akademik- mesleki kariyer temelleri oluşturmak, bir dünya vatandaşı olmak ve unutulmaz bir deneyim elde etmek için bireysel yeterliliklerle birlikte maddi imkanlar, akademik başarı, çeşitli belgelere sahip olmak ve kararlı bir insan olmak önem taşımaktadır.   

Yurtdışı Liseleri Giriş Sınavları

Yurtdışında lise eğitimi almak isteyen uluslararası öğrencilerin, okula sunması gereken bazı sınavlar bulunmaktadır. Bu sınavlar öğrencinin, yabancı dil seviyesi ve akademik yetkinliğinin, okul tarafından belirlenen kriterlere uyup uymadığı hakkında seviye tespiti sağlamaktadır. Söz konusu sınavlar sayesinde, başvurulacak okulların öngördüğü yeterlilikleri sağlayıp kabul edilebilir bir öğrenci adayı olmak mümkündür.  

ELTIS (English Language Test for International Students) 

ELTIS, eğitim dili İngilizce olan ülke ve okullar tarafından, öğrencinin İngilizce dil seviyesini ölçmek için uygulanan bir sınavdır.

ELTIS skorunuz ile anadili İngilizce olan ülkelerde veya İngilizce eğitim verilen liselerde / kolejlerde, dil seviyenizi resmi bir biçimde sunup okul tarafından değerlendirilebilirsiniz.

Toplamda 50 dakikalık bir sınav olan ELTIS, okuma ve dinleme bölümlerinden oluşmakta ve dilbilgisi, akademik bilgi, matematiksel beceriler ve sosyal ilişkiler bakımından öğrenciyi test etmektedir.  

PLEP (Pre-Intermediate Level English Proficiency Test) 

PLEP, Avrupa merkezli bir lise giriş sınavı olmasıyla birlikte Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve İsviçre gibi ülkelerde tanınmaktadır.

Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya’da, İngilizce eğitim verilen liselerde de kabul edilmektedir.

Toplam 60 dakikalık bir sınav olan PLEP, 50 dinleme ve 50 okuma sorusundan oluşmaktadır. Bu sorularda öğrencilerin, İngilizce dil becerileri, günlük hayatta karşılaşabilecekleri durumlara yönelik düşünceleri ve akademik becerileri ölçülmektedir.  

Yurtdışında Lise Eğitim Süresi

Yurtdışında lise eğitimi almak isteyen öğrencilerin eğitim göreceği süre, ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Ülkelerin farklı prosedürü olduğundan, Türkiye’de bir ortaokuldan mezun öğrencilerin yurtdışında en az 1 yıl, en fazla 4 yıl (tam bir lise eğitimi) lise eğitimi alabilmesi mümkündür.  

Amerika’da lise eğitimi, diğer ülkelerden farklı olarak devlet lisesi- özel lise prosedürüne tabidir. Bu bakımdan öğrenci, Amerika’da lise eğitimini devlet okullarında almak istiyorsa en fazla 1 yıl öğrenim görebilmektedir ve sürecin devamında, özel bir lise / kolej için transferi sağlanmaktadır.

Amerika’nın dışında diğer ülkelerde böyle bir prosedür bulunmamaktadır; öğrenci, devlet veya özel okul fark etmeksizin istediği süre boyunca kayıtlandığı lisede / kolejde eğitimine devam edebilmektedir.  

Yurtdışında Lise Eğitim İçin Gerekli Evraklar

Yurtdışında lise eğitimi alabilmek için öğrencilerin okul ve konsolosluklara sunması gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Bunlar genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • 1. Pasaport
 • 2. Vesikalık fotoğraf
 • 3. Ortaokul diploma notu
 • 4. Ortaokul ve lise transkripti (öğrencinin devam ettiği döneme kadar olan notlar)
 • 5. Mevcutsa dil yeterlilik sınavı (IELTS, TOEFL, TestDaF, DELF-DALF vb.)
 • 6. Okula gönderilecek niyet mektubu
 • 7. Öğretmenlerden alınan referans mektupları
 • 8. Öğrencinin başarıları, ödülleri, varsa aldığı sertifikalar 

Kimler Yurtdışında Lise Eğitimi Alabilir?

 Yurtdışında lise eğitimi alabilmek için öncelikle hangi ülkede, hangi lisede ve hangi program türünde bulunmak istediğinize karar vermek gerekmektedir.

Bu bakımdan, gelecek planlarını sağlam temellere oturtmak ve gerek akademik gerek mesleki kariyerin hangi alanda ilerletmek istendiği kararlı bir biçimde belirlenmelidir.

Eğer eğitim alınacak lise / kolej belirlenmişse bu aşamadan sonra öğrencilerin sahip olması gereken bazı yeterlilikler bulunmaktadır.

Yurtdışında lise eğitimi almak isteyen öğrencilerin, ortaokul düzeyinde iyi bir not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Ortaokul düzeyinde alınan eğitim ve diplomanın niteliği, yurtdışı liselerine kabul edilme oranını oldukça artırmaktadır.

Türkiye’de mezun olunan ortaokuldan, 70 bandında bir diplomaya sahip olmak yurtdışı liseleri tarafından kabul edilme oranını ciddi bir biçimde artırmaktadır.

70 bandından bir diplomaya sahip olan öğrenci, başvurulan lise tarafından eğitim düzeyi belirli bir aşamaya gelmiş, belirli bir başarı sergilemiş ve nitelikli olabilecek bir profil çizdiğinden özellikle yurtdışında lise eğitimi almak isteyen bir öğrencinin ortaokuldan itibaren başarı göstermesi elzemdir. 

Diğer bir kriter olan yabancı dil seviyesi ise, her ülke ve dil türüne göre değişmekle birlikte öğrencinin, göreceği eğitim boyunca ne denli başarı göstereceğini belirleyen bir etmendir.

Alınacak dersler yabancı dilde olacağından İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca gibi dillerde B1 bandında bir seviyeye sahip olmak öğrencinin okul tarafından kabul edilirliğini artırmaktadır.

Ancak öğrencinin dil seviyesi B1’in altında ise, bu eksikliği kapatabilmek için sunulan yaz okulları ve genel dil programları sayesinde öğrencinin yoğun bir eğitim alması ve bu sayede lisede daha rahat bir eğitim alabilmesi amaçlanır.  

Endless Abroad ile Yurtdışı Lise Eğitimi

Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak 18 yıllık eğitim sektörü tecrübemiz ve 20 şubemizle, yurtdışında eğitim almak isteyen tüm öğrencilerimizin okul seçimi, başvuru, vize ve seyahat süreci ve yurtdışında bulunulan eğitim dönemi boyunca tüm desteği sağlamaktayız.

Öğrencilerimizin yurtdışı eğitim konusunda tüm ihtiyaçlarını analiz ederek en uygun seçenekleri belirleyip en iyiye ulaşmalarını sağlamaktayız.

Endless ABroad’un uzman danışman kadrosu ile birlikte yurtdışı lise eğitimini birlikte organize ederek unutulmaz bir deneyim edinebilirsiniz. Dünyadaki birçok lise ile doğrudan ilişkileri bulunan Endless Abroad’un geniş okul seçeneği sayesinde istediğiniz ülke ve şehirde, istediğiniz lisede eğitim alabilirsiniz. Yurtdışında lise eğitimine dair ayrıntılı bilgi ve başvurular için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

endless
endless
endless

Liseler

hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız başvuru formunu doldurun!


BAŞVURU FORMU

Yurtdışındaki Tüm Dil Okullarımız

Şişli Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (212) 949 0 333
Mecidiyeköy Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (212) 995 07 08
Londra Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı +44 207636 4052
Azerbaycan Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı +994 12 408 23 03
Kadıköy Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (216) 949 03 63
Ataşehir Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (216) 995 07 35
Bakırköy Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (212) 949 00 07
Beylikdüzü Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (212) 949 06 55
İzmit Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (262) 949 0 200
İzmir Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (232) 905 54 51
İzmir Mavişehir Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (232) 905 54 60
Ankara Next Level Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (312) 949 03 65
Ankara Bilkent Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (312) 949 03 66
Ankara Tunalı Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı 0312 905 04 05
Bursa Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (224) 473 78 97
Adana Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (322) 905 08 13
Muğla Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (252) 502 3086
Antalya Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (242) 316 97 47
Alanya Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı 0 (242) 311 66 89
Denizli Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (850) 265 02 67
Kahramanmaraş Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (850) 265 0387
Samsun Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (362) 365 00 11
Gaziantep Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı ‎0 (342) 999 18 87
Eskişehir Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (222) 905 04 05
WHATSAPP
Teklif Al!