Üniversiteler

Yurtdışında Üniversite Okumak ile İlgili Genel Bilgiler

Yurtdışında üniversite okumak, Türkiye’deki öğrenciler tarafından yurtdışı eğitim olarak en çok talep edilen yöntemlerden biri olmuştur. Ülkemizde, yurtdışında üniversite okumak için Amerika, Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya Avustralya, Çekya, Polonya, Macaristan, Rusya ve Ukrayna tercih edilmektedir. Devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler yurtdışından öğrenci kabul etmektedir.

Yurtdışında üniversite eğitimi için başvuru şartları ise, ülkelere göre değişmektedir.

Yurtdışında üniversite eğitimi için öğrencilerin Amerika, Kanada, İngiltere, Almanya ve Polonya gibi ülkeleri tercih etmesinin bazı sebepleri bulunmaktadır.

Bunlar:

 • Yurtdışında modern bir üniversite eğitimi almak,
 • Yurtdışında yaşam ve dünya vatandaşlığı deneyimine sahip olmak,
 • Yabancı dili yerinde öğrenmek,
 • Çalışma fırsatları ile kariyer planları oluşturmak,

Yurtdışında lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin en büyük avantajı, birçok ülkede üniversiteye giriş sınavı baskısının olmamasıdır. Öğrenciler, yurtdışında istedikleri üniversitede istediği bölümde istediği şekilde eğitim alma imkanına üniversiteye giriş sınavı olmaksızın sahip olmaktadır.

Amerika, Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, İrlanda, Avustralya, Polonya, Çekya gibi ülkeler, öğrencilerini yabancı dil bilgisi ve becerileri ile kabul etmektedir. Bu sayede öğrenciler, sınav stresi yaşamaksızın yalnızca okumak istedikleri okul ve bölüm tercihinde bulunarak eğitim hayatlarını devam ettirebilir.

Bu ülkelerin dışında sadece Almanya’da üniversite okumak için Türk öğrencilerden, Türkiye’deki o bölümü üniversite sınavlarına katılıp kazanmaları istenmektedir.

Yurt Dışı üniversiteler 

Yurtdışında üniversite eğitimi alırken yabancı dil öğrenimi etkili bir şekilde gerçekleşmektedir. Ayrıca yurtdışında üniversite okumaya giden öğrenciler, bulundukları ülkedeki diğer dilleri de öğrenme fırsatı bulmaktadır. Böylece öğrenciler yabancı dil öğrenme konusunda önemli fırsatlara sahip olmaktadır.

Öğrenciler, yurtdışında üniversite eğitimi için gittikleri ülkelerde, hazırlık eğitimi sonrasında üç ile dört yıllık bir zaman aralığında üniversite eğitimi almaktadır. Öğrenciler, üç veya dört yıllık programları seçerek üniversite eğitimi alabilir. Bu imkân okuldan okula, programdan programa değişiklik gösterebilmektedir ancak buradaki en önemli nokta, eğitim alınacak programın ve program süresinin öğrencinin tercihine kalmasıdır.

Yurtdışındaki üniversitelerin bazılarında, akademik yılın farklı dönemlerinde eğitime başlamak mümkündür. Yılın farklı zamanlarında başvuru kabulü alan üniversiteler, öğrenciler için esneklik sağlamakta ve böylece, zaman kaybının önüne geçmekle birlikte yine eğitime başlama vaktini öğrencinin tercihine sunmaktadır. Ocak, Ağustos, Eylül ve Aralık gibi aylarda açılan başvurular ile öğrenciler, diledikleri zaman eğitime başlayabilmektedir. Sonuç olarak, yurtdışında üniversite okumak için başvuru yapmak isteyen öğrencinin zaman kaybı yaşamasının önüne geçilir.

Yurtdışı eğitim için gidilmesi planlanan ülkedeki üniversitede, dil yeterliliği olmayan öğrenciler, hazırlık programlarına da katılma imkanına sahiptir. Bir sömestr ya da bir yıl süren hazırlık programları ile hangi yabancı dil kabul ediliyorsa, o dile yönelik yoğunlaştırılmış eğitimler sunulmaktadır ve bu sayede öğrencinin, hedeflenen dil seviyesine ulaşması sağlanmaktadır. Bitirme sınavında da istenen başarıyı gösterebilen öğrenciler, başlayabilmektedir.

Bu programlar, Çekya, Polonya, Kanada, Birleşik Krallık, Amerika gibi ülkelerde farklı sürelerle ve yoğunluklarla sunulmakla birlikte, birçok okul tarafından uzman dil öğretmenleri ile eğitim verilmektedir.

Yurtdışındaki çeşitli üniversitelerin sunmuş olduğu hazırlık programları sayesinde dil yetersizliğinin önüne geçilebilir, okulların hazırlık programlarına gidilebilir.

Yurtdışı Üniversite Eğitim Sistemi ve Süresi

Yurtdışındaki birçok üniversitede sunulan programlar, bilimsel (science) ya da sanatsal (art) olarak iki tür altında toplanmaktadır. Lisans veya yüksek lisans türlerindeki bu programların, uygulama ve bitirme aşamalarında çeşitli farklılıklar bulunmaktadır:

Bilim lisansı (bachelor of science) veya yüksek lisansı (master of science), yoğun olarak araştırma ve tez yazma sürecini içermektedir. Alınan eğitime yönelik yapılan bilimsel araştırmalarla ve sunulan bitirme tezleriyle öğrencinin, daha akademik ve sistematik bir ilerleme sağlaması amaçlanmaktadır. Bilimsel, teknolojik, mühendislik, matematik (STEM) alanlarında yoğun olarak görülen bilim programları ile günümüzün üretim ve yönetim konularına yenilikçi ve sistematik bir istihdam amaçlanır.

Sanatsal lisans (bachelor of arts) veya yüksek lisans (master of arts), öğrencilerin iletişimsel ve yönetimsel becerilerinin geliştirilmesi ve yine sanatsal alanlara yönelik kabiliyetlerinin artırılması yönünde sunulan programlardır. Bu programlar ile sanat, edebiyat, iletişim, yönetim, işletme gibi alanlarda proje ve anket gibi çalışmalar yürütülmektedir. Grup çalışması aracılığıyla projeler yürütülerek öğrencilerin mezun olması sağlanmaktadır. Bilim programlarına nazaran daha hafif ve uygulamalı bir program türü olan sanatsal lisans veya yüksek lisans ile insani bilimlerde başarılı bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Yurtdışında üniversite eğitimi sırasında görülen bir başka uygulama ise eğitim süresidir. Onur derecesi ve normal derece olarak iki ayrı sınıflandırması bulunan lisans programları, öğrencilerin eğitim aldıkları süreyi ve kredi sayısını belirleyen bir kıstastır. Onur derecesinde öğrenci, 4 yıllık ve 480 kredilik bir lisans eğitimi almaktayken; normal derecede ise 3 yıllık ve 300 kredilik bir lisans eğitimi almaktadır.

Yurtdışında bulunan birçok okul, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmaktadır. YÖK, özellikle Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda ilk 500’e giren üniversitelerin diplomasına doğrudan denklik sunarken anlaşmalı olduğu diğer üniversitelerin de diplomalarını tanımakta ve Türkiye’de meslek hayatını sürdürmek isteyen mezunların rahatlıkla çalışmasına imkân sağlamaktadır.

Yurtdışı Üniversiteleri Kabul ve Başvuru Koşulları

Yurtdışında üniversite okuma şartları ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Genel olarak uygulanan koşullar ise şunlardır:

 1. Yeterli düzeyde not ortalaması (Lise Mezuniyet Ortalaması [GPA])
 2. Lisans eğitiminin alınacağı okulun belirlediği dil sınavından yeterli başarıyı göstermek (IELTS/ TOEFL/ DELE/ TestDaF vb.)
 3. Lisans eğitiminin alınacağı okulun belirlediği yeterlilik sınavlarında gerekli başarıyı göstermek (Amerika için SAT veya okula özel beceri sınavları)
 4. Referans Mektupları
 5. Niyet Mektubu
 6. Adayın CV’si (özgeçmiş)
 7. Adayın daha önceden kazanmış olduğu başarılar, projeler, ödüller ve yarışma sonuçları
 8. Banka referans mektubu 

Yurtdışında bir üniversitede okumak isteyen öğrenciler, o eğitim için gerekli dil seviyesine, not ortalamasına veya yeterlik sınavlarına ulaşamazlarsa Hazırlık Programları (pathway/foundation) ile dünya çapında yüzlerce prestijli üniversiteye kayıt yaptırma hakkı elde edebilirler. 

Neden Yurtdışında Eğitim Almalıyım? Ne Gibi Avantajları Var?

Yurtdışında üniversite eğitimi alan öğrencilerin, eğitim aldıkları dilin yabancı bir dil olması ve bu dili gerek akademik gerek mesleki alanda ileri seviyede kullanması sebebiyle onlara büyük avantajlar sunacaktır. Ayrıca eğitim aldıkları prestijli üniversitelerdeki programlar ve yaşadıkları ülkelerdeki çeşitli kültürler ile dünya vatandaşı olarak dünyanın birçok ülkesinde de yaşama ve çalışma imkanına sahip olacaktır.

Yurtdışında üniversiteler, eğitimlerinde kullandıkları modeller ve sistemler ile Türkiye'den farklılık göstermektedir. Amerika, İngiltere, Kanada, Almanya gibi ülkelerdeki dünyaca ünlü ve prestijli üniversitelerde alınan eğitim sayesinde öğrenciler, akademik ve mesleki gelişimleri için büyük avantajlara sahip olabilirler.

Yurtdışı Eğitim Maliyetleri Ne Kadar?

Yurtdışında üniversite okumak yüksek maliyetli bir süreç değildir. Yurtdışında üniversite okumak ülkeden ülkeye fiyat farklılıkları göstermektedir.

 • Avrupa ülkelerinde ücretler ....... EURO arasındadır.
 • Amerika’da ......USD,
 • Kanada’da ......CAD,
 • Birleşik Krallık’ta ......GBP olmakta;
 • yaşam maliyetleri ise yıllık ..... USD/GBP/EURO/CAD arasındadır.

Yurtdışında üniversite okumak için dil okulları veya akademik hazırlık programlarına katılmak daha düşük ücretler ile mümkün olmaktadır. 

Yurtdışı Üniversite Eğitimi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Yurtdışında üniversite okumak ve yurtdışı üniversite eğitimi almak önemli bir karardır. Bunun için, gitmeyi planladığınız üniversitelerin akreditasyonunun olup olmadığı, bu eğitimin akademik, sosyal ve kişisel gelişiminize katkısını iyi planlamanız gerekmektedir. Bütçenizi iyi ayarlamalı ve yaşam şartlarınıza uygun konumlar seçmelisiniz. YÖK denkliği olup olmadığına dikkat etmelisiniz. 

Yurtdışı Üniversiteleri YÖK Denkliği

Yurtdışında üniversite eğitimi alırken yurtdışında Yükseköğretim Kurulu denkliği veya tanınırlığı olan üniversitelerden mezun olmaya dikkat etmelisiniz.

Bunun için;

 • YÖK başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı,
 • Lise diploması,
 • Üniversite diploması,
 • Transkript,
 • Pasaportunuzun aslı ve noterde tasdikli giriş-çıkış sayfaları ile Yükseköğretim Kurulu’na başvuru yapmanız gerekmektedir.

Başvurunuzun Yükseköğretim Kurulu Komisyonu tarafından:

 • Belgelerin gerçek olup olmadığına,
 • Belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığına,
 • Mezun olunan okulun diploma vermeye yetkili bir kurum olup olmadığına,
 • Mezun olunan okuldan alınan derslerin ulusal kredi ve AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) toplamına, kazanılması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik açısından Türkiye’deki yükseköğretim programına eş değer olup olmadığına,
 • Türkiye’deki yükseköğretim programında aynı veya benzer ders bulunmuyor ise yönetmelikte sayılan diğer maddelere uyup uymadığına bakılır.

Gerekli görüldüğü takdirde YÖK, mezun olunan okuldan ek belge isteme hakkına sahiptir.

Yaptığınız başvurunun kabul edilmesi durumunda YÖK tarafından denklik belgesi verilmektedir. Eğer YÖK, eksik derslerinizin olduğunu tespit ederse Türkiye'de bir üniversitede, size bu eksik dersleri tamamlamak için hak verir. Burada istenen dersleri bitirdikten sonra YÖK denklik belgesi size teslim edilir. 

 Yurtdışındaki Üniversitelerde Sunulan Bölümler

 • Mühendislik
 • İşletme
 • Tıp
 • Diş hekimliği
 • Hukuk
 • Mimarlık
 • Öğretmenlik
 • Eczacılık
 • Veterinerlik
 • Pozitif Bilimler (Matematik, Kimya, Biyoloji, Fizik vb.)
 • Sanat bilimleri (Tiyatro, Müzik vb.)

Yurtdışı Üniversite Puanları

Almanya için YKS sonucu önem taşımaktadır. Öğrencilerin belli ortalamaların üstünde puanlar alması özellikle iyi seviyede araştırma (research) üniversiteleri için tavsiye edilir. Bunun dışında bazı ülkelerde baraj geçme şartı aranmaktadır. Özellikle Kanada, Amerika, Avustralya, İrlanda, Polonya ve Macaristan için YKS sınav sonucu önem arz etmez.

Sınavsız Yurtdışı Üniversiteleri

Yurtdışı üniversiteleri arasında YKS şartı gerektirmeyen çok sayıda üniversite mevcuttur. Aşağıdaki ülkelerde özellikle bu şart hiçbir şekilde aranmayacaktır:

 • Kanada
 • Amerika
 • Avustralya
 • İrlanda
 • İngiltere
 • Polonya
 • Macaristan
 • Rusya
 • Ukrayna
 • Çekya
 • İtalya
 • İspanya
 • Malta
 • Dubai

Yurtdışı Üniversitelerine Yatay Geçiş

Yurtdışı üniversitelerinde yatay geçiş imkânı eğer aynı üniversite içinde ise çok daha kolaydır. Türk üniversitelerinden transfer şartları oldukça zorlayıcı olduğu gibi kontenjanla sınırlıdır. Hollanda, İsveç, Danimarka, Finlandiya ve birçok ülke öğrencilerin İngilizce lisans eğitimi için en az 1 sene üniversite eğitimi almış olmasını istiyor. Bu öğrenciler zaten 3 yıllık bir eğitime kabul alırlarsa yıl kaybı yaşamıyor.

Bunun yanı sıra aşağıdaki özellikle Kanada ve Amerika’da transfer imkanları çok daha geniştir. Öğrenciler, 2 yıllık ve 3 yıllık kolej diploma ve yüksek diploma programları sonrası 2 yıl daha üniversiteye transfer sağlayabilirler. Bu öğrencilere hem maddi hem de akademik avantaj sağlar.

 Yurtdışı Üniversitelerinde Eğitim Ücretleri

 • Ukrayna: 1000 USD
 • Polonya: 1940 EURO
 • Çekya: 2000 EURO
 • Macaristan: 3000 EURO
 • İngiltere: 9000 GBP
 • Amerika: 6120 USD
 • İtalya: 1000 EURO
 • Dubai: 7350 USD
 • Almanya: 4500 EURO
 • Avustralya: 19.600 AUD
 • Kanada: 5248 EURO
 • İrlanda: 6450 EURO

Yurtdışı Üniversite Bursları

Yurtdışında burslu gidebileceğiniz üniversitelerden bazıları:

Yurtdışı Üniversiteleri Yaşam Maliyetleri:

Ülkeden ülkeye ve en önemlisi de şehir-şehir değişmektedir.

Üniversite Vizesi

Yurt dışında eğitim almak için gerekli olan öğrenci vizesi, turistik vizelerden farklıdır. Öğrenci vizeleri için prosedürler ülkelere göre değişmektedir.

Üniversite vizeleri için ilgili sayfamızı inceleyiniz.

Yurtdışında okurken çalışma

Neredeyse tüm ülkelerde haftada 20 saat ve üstü olmak üzere yarı zamanlı çalışma izini öğrenci vizesi alan öğrencilere sağlanır. Öğrenciler ayrıca mezuniyetlerinden sonra ülkeden ülkeye değişmek üzere 6 ay ile 18 ay arasında çalışma izni alabilirler. Bu izinler sponsorsuz olarak da verilebilmektedir ve oldukça kolaydır. En kolay ve avantajlı ülkeler olarak aşağıdakileri görebilirsiniz:

 • Amerika: 1 yıl
 • Kanada: 3 yıla kadar
 • İngiltere: 2 yıla kadar
 • İrlanda: Lisans programlarında 1 yıl, yüksek lisans programlarında 2 yıl
 • Avustralya: 3 yıla kadar
 • Almanya: 1,5 yıl
 • Çek Cumhuriyeti: 1 yıl
 • Polonya: 1 yıl
 • Macaristan: 1 yıl
 • Dubai:

 Daha detaylı bilgi için Work & Study” sayfamıza bakınız.

 Endless Abroad Yurtdışı Üniversite Danışmanlığı

2004 yılında öğrencilere, ailelerine ve yol arkadaşımız olan yurtdışı ağımızdaki okullara ‘’merhaba’’ dedik. Yakaladığımız büyüme ivmesiyle birlikte sadece iki yıl sonra Londra ofisimizi açıp Birleşik Krallık’a, ’’Hoş bulduk’’ dedik. Bütün bu yolculuktaki tek hedefimiz ise yurtdışı deneyimini nitelikli eğitim ile birleştirmek isteyen, hayalleri olan ve parlak bir gelecek planlayan herkese profesyonel hizmet vermek ve bu tecrübeleri boyunca onların yanında olmak oldu. Bugün de öğrencilerin ve ailelerinin beklentileri doğrultusunda onları en uygun eğitim kurumlarıyla buluşturmak için kendimize yeni hedefler koymaktan yorulmuyoruz.

Endlsess Abroad olarak ağımız genişledikçe ekibimiz de uluslararası bir kimlik kazandı. Bugün farklı olmak üzerine temellenen bakış açımızla geliştirdiğimiz özel programlar sayesinde, yurtdışında eğitim görmeyi düşünen sayısız insan için büyük fırsatlar sunuyoruz. Bugüne kadar 15 binden fazla öğrencinin yaşamına eğitim, kariyer ve yabancı dil becerisi yönlerinden dokunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.

Endless Abroad Ülke-Ülke Yurtdışı Üniversite Danışmanlığı

 • İngiltere’de Üniversite
 • Amerika’da Üniversite
 • Almanya’da Üniversite
 • Polonya’da Üniversite
 • Macaristan’da Üniversite
 • Kanada’da Üniversite
 • İtalya’da Üniversite
 • İspanya’da Üniversite
 • Fransa’da Üniversite
 • Hollanda’da Üniversite
 • Çekya’da Üniversite
 • İrlanda’da Üniversite
 • Ukrayna’da Üniversite
 • Malta’da Üniversite
 • Dubai’de Üniversite

 Üniversite eğitimi ile bağlantılı olabilecek dil eğitimi programları ise İngiltere, Amerika, Kanada, İrlanda, Almanya, Avustralya, İspanya, Yeni Zelanda, Malta, Fransa, Dubai gibi birçok program üzerinden alınabilmektedir. Dil eğitimi, lise eğitimi, lisans ve master programları gibi konularda detaylı bilgi almak için buradan bilgi istek formunu doldurabilir veya buradan randevu talep edebilirsiniz.

endless
endless
endless

Üniversiteler

hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız başvuru formunu doldurun!


BAŞVURU FORMU

Yurtdışındaki Tüm Dil Okullarımız

Şişli Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (212) 949 0 333
Mecidiyeköy Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (212) 995 07 08
Londra Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı +44 207636 4052
Azerbaycan Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı +994 12 408 23 03
Kadıköy Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (216) 949 03 63
Ataşehir Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (216) 995 07 35
Bakırköy Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (212) 949 00 07
Beylikdüzü Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (212) 949 06 55
İzmit Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (262) 949 0 200
İzmir Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (232) 905 54 51
İzmir Mavişehir Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (232) 905 54 60
Ankara Next Level Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (312) 949 03 65
Ankara Bilkent Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (312) 949 03 66
Ankara Tunalı Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı 0312 905 04 05
Bursa Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (224) 473 78 97
Adana Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (322) 905 08 13
Muğla Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (252) 502 3086
Antalya Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (242) 316 97 47
Alanya Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı 0 (242) 311 66 89
Denizli Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (850) 265 02 67
Kahramanmaraş Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (850) 265 0387
Samsun Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (362) 365 00 11
Gaziantep Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı ‎0 (342) 999 18 87
Eskişehir Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (222) 905 04 05
WHATSAPP
Teklif Al!