Endless Abroad indirimli kampanyalarından sms veya mail yolu ile bilgilendirilmek istiyorum. KVKK Aydınlatma Metni ni ve Gizlilik Politikası nı okudum, kabul ediyorum.

ARKANA HIGH SCHOOL Hakkında

Arkana Education Online süreci hem kimya, biyoloji ve finans alanlarında online eğitim sunarken öğrencilerin dil yeteneklerini de geliştirmek için dil online eğitimleri de sunmaktadır.

Kimya Online Eğitim süreci, öğrencilerin kimyasalların ve kimyasal bağların özelliklerini inceleyerek kimya anlayışlarını derinleştirmelerini sağlar; bu reaksiyonlardaki kimyasal reaksiyonlar ve nicel ilişkiler; çözümler ve çözünürlük; ve atmosfer kimyası ve gazların davranışını öğrenierl. Öğrenciler analitik becerilerini daha da geliştirecek ve maddenin nitel ve nicel özelliklerini ve bazı yaygın kimyasal reaksiyonların toplum ve çevre üzerindeki etkisini araştıracaklardır.

wp