Endless Abroad indirimli kampanyalarından sms veya mail yolu ile bilgilendirilmek istiyorum. KVKK Aydınlatma Metni ni ve Gizlilik Politikası nı okudum, kabul ediyorum.

MSc ve MA Arasındaki Farklar

Yurtdışı Rehberi 27 Aralık 2021
MSc ve MA Arasındaki Farklar

Yüksek lisans yapmak, bireyi sahip olduğu meslek dalında uzmanlaştırır ve akademik hayatında onu bir adım ileriye taşır.

Birçok bilimsel alanda 1 ile 2 yıl arasında yapılabilen yüksek lisans ile üzerinde çalışılan alanın gerek teorik gerekse pratik olarak derinliklerine inilir ve profesyonel bir çalışma sağlanır.

Oldukça önemli prensiplere sahip olan yüksek lisans düzeyi, öğrencinin profesyonel ve uzman bir birey haline gelmesi için çok çeşitli içeriklere sahiptir.

Üzerinde çalışılan alan teorik olarak irdelenir, teknik veya pratik çalışmalarla kuramların uygulaması sağlanır ve en önemlisi bir bitirme tezi ile uzmanlığın edinildiğine dair savunma yapılır. Bu sayede bireyin, akademik veya iş hayatı adına sahip olduğu mesleğe dair uzman derecesinde bilgi edinmesi sağlanır.

Ancak her yüksek lisans programı aynı tür içeriklere ve uygulamalara sahip değildir.

Teorik ve pratik açıdan farklılıklar içerebilen yüksek lisans programları, yurtdışında “Master of Science (MSc)” ve “Master of Arts (MA)” olarak iki biçimde yürütülmektedir.

Özünde temel farklılıklar ve prensipler içeren bu iki yüksek lisans derecesinde öğrencilerin, üzerinde çalışacakları meslekler ve uygulama biçimleri ayrışmaktadır. Yurtdışında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerin sık sık karşılacaşağı MSc ve MA programları ile farklı uzmanlık düzeylerine ve mesleklere sahip olunabilir.

Master of Arts (MA) ve Master of Science (MSc) Arasındaki Farklar

Yüksek lisans konusunda özellikle Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da yaygın olarak kullanılan terimlerden olan MSc ve MA, esasında bilimsel alanlardaki farklılıklara dayanan ve bu doğrultuda benzer alanları bir araya toplamak için kullanılan kavramları ifade eder.

Master of Science, teori ve pratiğin yoğun bir biçimde öğrenildiği matematik, fen, mühendislik, teknoloji gibi bilimleri kapsar. Araştırmalar, laboratuvar ve atölye gibi çalışma ortamında yapılan incelemeler, değerlendirmeler ve istatistiki hesaplamalar yer alır.

Bu bakımdan, Master of Arts’tan daha yoğun bir türdür. Ayrıca çoğu zaman bir bitirme tezi gerektirir ve öğrencinin, yüksek lisans hayatı boyunca sağladığı tüm çalışmaların bilimsel ve akademik bir metne dökmesi beklenir.

Master of Arts, sosyal ve beşerî bilimlere dayanan bir yüksek lisans türü olarak tarih, edebiyat, güzel sanatlar, sosyoloji, psikoloji gibi insanı ve toplumu ilgilendiren dallara odaklanmaktadır.

Öğrenciler, saha çalışmalarına dayalı araştırmalarla elde ettiği verileri, niteliksel verileri değerlendirip yorumlayarak proje oluşturmaktadır. Bu sayede, MA’da çoğu zaman beklenmeyen tez çalışması yerine proje çalışmalarıyla veya seminerlerle öğrencilerin verilere dayalı yorumlama ve savunma becerileri gelişmektedir.

MSc ve MA, belirli prensiplere sahip olsa da birçok alanı kapsayabilen programlardır.

Örneğin MSc genellikle matematiksel ve sayısal bir alan olmakla birlikte psikoloji ve hukuk gibi sosyal bilimleri de içerisine alabilmektedir bununla birlikte MA da işletme ve iktisat gibi matematiksel bilimleri kapsayabilmektedir.

İnterdisipliner yaklaşımın önem kazandığı günümüzüde, bilimsel alanları ve öğrenimi, dar bir perspektiften değil birbirine geçebilen ve her duruma uyum sağlayabilen olgular olarak ele almak gerektiğinden yüksek lisans alanında, bu tür değişimler ve yenilikler görülebilmektedir.

Her iki alan adına da öğrenciye prestij ve uzmanlık sağlanmaktadır.

Öğrenci, lisans düzeyinde sahip olduğu bilgi ve beceriyi, daha profesyonel ve yüksek bir seviyede edindiği çalışma ve ve projelerle pekiştirerek, gerektiğinde tez yazarak ve jüri savunmalarında bulunarak akademik ve bilimsel düzeyini yükseltebilmektedir.

Böylelikle, alınacak olan yüksek lisans diploması ile üzerinde çalışılan meslekte ve / veya sürdürülmesi hedeflenen akademik hayatta daha ileriye gitmek mümkün hale gelmektedir.

MSc ve MA programlarında alınan diplomalar, uluslararası alanda geçerli olmakla birlikte bireyin niteliğini artıran bir unsur haline gelmektedir. Akademik çalışmalarda, vize başvurularında veya çalışma izni müracaatlarında kişinin, başvurulan kurum veya ülke tarafından olumlu bir profil çizmesini ve kabulünün kolaylaşmasını sağlamaktadır.

Master of Science (MSc) Nedir?

Çoğunlukla sayısal mantığa dayalı çalışmalar yürütmüş ve bu alanda lisans eğitimi almış kişiler tarafından tercih edilen, fen bilimleri ağırlıklı bir yüksek lisans türü olan Master of Science ile matematik, tıp, mühendislik, mimarlık gibi alanlarda yüksek öğrenim görmek mümkün.

Laboratuvar, atölye, saha gibi ortamlarda doğrudan bilimsel kuramların pratiğe dökülebildiği MSc ile yoğun bir çalışma periyodu söz konusudur.

Öğrencilerin istatistiklerle, bilimsel verileri karşılaştırıp çalışmalarını bu yönde yürüttüğü MSc’de, edinilen bilgiler ve çalışmalar doğrultusunda bir de bitirme tezi yazılmaktadır.

Master of Arts (MA) Nedir?

Büyük oranda sözel mantığa dayalı lisans programlarından mezun ve bu yönde bir çalışma geçmişi olan kişilerin katıldığı Master of Arts, sosyal ve beşerî bilimlerin üzerine kurulu olan bir yüksek lisans türü olarak tarih, edebiyat, güzel sanatlar, sosyoloji, psikoloji gibi alanlarda uzmanlık derecesinde öğrenim görmek mümkündür.

İnsan ve toplum üzerine yapılan araştırma, yorumlama ve sergileme çalışmaları söz konusudur. Master of Arts programlarında her zaman bir bitirme tezi talep edilmemektedir, üzerinde çalışılan alana ve okula göre değişiklik gösterebilmektedir.  

Araştırma ve Tez

Temelde farklı yapılara sahip programları içeren MSc ve MA’nın yalnızca alan ve müfredatlarında değil, çalışma prensiplerinde de değişimler gözlenebilmektedir.

Okulların, öğrencilerine sunduğu çalışma ve üretim koşullarında kendini gösterebilen bu değişimler sayesinde öğrencilerin, içerisinde bulunduğu alana göre de çalışma biçimlerinde ve yollarında farklılıklar bulunmaktadır.

Master of Arts programlarında öğrenciler, MSc kadar yoğun ve pratik çalışma gerektiren bir müfredata tabi tutulmaktan ziyade araştırma bulgularının yorumlanıp proje veya seminer gibi çalışmalara katılmaktadır.

İnsan ve topluma dair konularda edinilen teorik bilgilerin akabinde elde edilen niteliksel bilgilerin kritiği yapılmakta ve değerlendirme sürecinin ardından proje çalışmaları ve seminerler ile bilimsel bilginin savunulması şeklinde bir mezuniyet süreci işlemektedir.  

MSc ve MA Programlarında Alacağınız Dersler

MSc ve MA’da çoğunlukla farklı derslerin alınması söz konusu iken günümüzde bazı üniversitelerin, her iki alana da girebilen bölümlerde öğrenim sağladığı görülmektedir. Ancak temelde farklı olan MSc ve MA dersleri, sayısal ve sözel mantığa dayalı olarak iki türdür.

MSc türündeki yüksek lisans programında dersler, matematik, kimya, fizik, mühendislik, tıp gibi bölümlerde bulunan dersleri ihtiva etmektedir. Bu dersler de yine teorik ve pratik bir biçimde işlenmektedir.

MA türündeki yüksek lisans programlarında ise dersler, tarih, sosyoloji, edebiyat, güzel sanatlar, iletişim ve psikoloji gibi sosyal bilimlerin başat unsurları olan alanlara dayalı olarak sunulmaktadır.

Bu dersler, bireyin sözel mantığından yola çıkarak insan ve topluma yönelik araştırmalarla elde edilen bilgiler ile hazırlanan proje ve sergi çalışmalarından oluşmaktadır. 

MSc ve MA Eğitiminde En İyi Ülkeler

1- Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri, üniversitelerin niteliği konusunda uzun yıllardır dünya sıralamalarında ilk sıraları domine etmektedir. Bu üniversiteler, gerek MSc gerekse MA türünde oldukça nitelikli bir eğitim sunmaktadır.

Massachusetts Institute of Technology, uzun süredir QS Dünya Üniversite Sıralamalarında ilk sırada yer almakla birlikte MSc programlarında dünyanın en nitelikli eğitimini sunmaktadır.

Chicago Üniversitesi de MA alanında sosyoloji ağırlıklı olarak dünyada bir ekol haline gelmiş en donanımlı üniversitelerin başında gelmektedir.

Dünyadaki en nitelikli üniversite eğitiminin alınabileceği ABD’de dünya vatandaşlığı ile öğrencilik hayatı ve üniversiteler hakkında daha fazla bilgi için Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ile iletişime geçebilirsiniz.

2- İngiltere

Dünyanın en eski üniversitelerinden birkaçına sahip ve dünya standartlarının belirlendiği ülkelerden biri olan İngiltere’de hem MSc hem de MA alanında yüksek standartlarda eğitim sunulmaktadır.

Oxford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi ve Imperial College London gibi dünya sıralamalarında ilk 10’da bulunan üniversitelere sahip olan İngiltere’de MSc ve MA eğitimi alarak dünya çapında tanınan ve prestiji kabul gören diplomaları edinebilirsiniz.

Çoğu bilimsel alanda üst düzey eğitimlerin sunulduğu İngiltere’de akademik kadrolar ve üniversite imkanları yüksek standartlardadır.

Dünyadaki en nitelikli üniversite eğitiminin alınabileceği İngiltere’de dünya vatandaşlığı ile öğrencilik hayatı ve üniversiteler hakkında daha fazla bilgi için Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ile iletişime geçebilirsiniz.

3- Almanya

Özellikle mühendislik ve teknoloji alanında dünyada haklı bir ünü olan Almanya’da günümüzün mühendislik, tıp, matematik ve mimari gibi uzmanlıkları için MSc eğitimi almak oldukça prestijli bir diploma vaat ediyor.

Dünya sıralamalarında ilk 100’de yer alan üniversiteleriyle teknik ve bilimsel eğitimin zirvesi konumunda bulunan Almanya’da ayrıca tarihsel bir zenginlikten gelen mirasla da edebiyat ve sanat alanlarında MA eğitimi de oldukça niteliklidir.

İnsan ve toplum bilimleriyle de oldukça yakından ilgilenen Almanya üniversitelerinde MSc veya MA ayrımı yapmaksızın tüm alanlarda en yüksek prestijli eğitimi almak mümkündür.

Dünyadaki en nitelikli üniversite eğitiminin alınabileceği Almanya’da dünya vatandaşlığı ile öğrencilik hayatı ve üniversiteler hakkında daha fazla bilgi için Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ile iletişime geçebilirsiniz.

4- Kanada

Günümüzün yükselen teknoloji ve endüstri merkezlerinden biri olan Kanada’da MSc ve MA türlerinde oldukça nitelikli eğitimler almak ve aynı zamanda dünyanın en güvenli şehirlerinde yaşamak mümkündür.

Dünya sıralamalarında ilk 50’de birden fazla üniversitesi bulunan Kanada’nın, öğrencilere yüksek standartlarda bir eğitim ve dünya vatandaşlığı vaat ettiğini söylemek yanlış olmaz.

Özellikle MSc alanında yer alan programlarda oldukça başarılı olan Kanada’nın aynı zamanda eğitim ve çalışmayı bir araya getiren bir vatandaşlık sistemi de bulunuyor.

Üniversite ve kolejlerin, teknik ve bilimsel eğitim konusunda dünya standartlarını belirlediği Kanada’da aynı zamanda endüstriyel partnerler aracılığıyla çalışıp pratik edinmek oldukça kolaydır.

Dünyadaki en nitelikli üniversite eğitiminin alınabileceği Kanada’da dünya vatandaşlığı ile öğrencilik hayatı ve üniversiteler hakkında daha fazla bilgi için Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ile iletişime geçebilirsiniz.

MSc ve MA Programlarına Giriş Şartları

Yurtdışı yüksek lisans programlarına kayıt olan öğrenciler için giriş şartları MA ve MSc arasında da farklılık gösterir. Genel olarak bir üniversiteye başvururken istenilen TOEFL ya da IELTS gibi dil yeterlilik testlerinde yetkinlik, diploma notu, transkript gibi belgeler en önemli şartlar arasındadır.

Master of Arts ve Master of Science programlarında ise öğrencilerin tercih ettikleri programa göre değişen ek kriterler söz konusudur. Örneğin bazı yüksek lisans programları, lisans derecesinden mezun olan öğrencilerde 2-3 yıl arası çalışma deneyimi arar.

Aynı zamanda, Master of Arts programlarından bazılarında, eğitim almayı tercih eden öğrencilerin bir portfolyo sunması istenebilir. 

İş ve/veya Akademik Kariyer Beklentileri

Yurtdışında yüksek lisans yapmanın bireye en önemli katkıları iş bulma olanağı ve vize başvurularında alacağı olumlu yanıtlar olacaktır.

Akademik kariyerinde tamamlayacağı MSc veya MA programları sayesinde öğrenci, uzmanlık seviyesine yükselip profesyonel bir nitelik kazanacaktır.

Böylelikle akademik kariyerinde doktora seviyesine bir adım daha yaklaşacaktır. Araştırma ve proje çalışmaları sayesinde mesleki uzmanlığa erişecektir.

İş dünyasında spesifik alanlarda çalışma yürütülmeyecekse eğer (tıp, mühendislik vb.) çoğunlukla MSc veya MA ayrımı yapılmamakta ve öğrencinin sahip olduğu diploma önem kazanmaktadır. Uzman niteliği kazanmış olan öğrencinin böylelikle iş bulma şansı ciddi derecede artacaktır.

Ancak, öğrencinin yatkın olduğu alana yönelik bir programa katılması çok daha yararlı olacaktır.

Yurtdışı ülkelerine başvururken de bireyin niteliği öne çıkmaktadır.

Tıpkı şirketlere yapılan iş başvurularında olduğu gibi ülkelere yapılan vize başvurusunda da bireysel beceriler, sahip olunan eğitim ve diplomalar önem kazanmaktadır.

MSc veya MA mezuniyetleri sayesinde kişiler, başvuruda bulundukları ülkede akademik / iş kariyerini yürütebilmek amacıyla daha kolay imkanlar ve ülke kabulü sağlayabilir.

MSc veya MA Yüksek Lisans Programı İçin Endless Abroad 

Yurtdışında okunacak bir MSc veya MA yüksek lisans programı sayesinde çok çeşitli uzmanlık alanlarında profesyonel çalışmalar yürütebilir, mezuniyet diplomaları ile dünyanın birçok ülkesinde vize ve iş bulma imkanlarını artırabilirsiniz. Yurtdışında yüksek lisans programları hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçin.

İlgili Blog Yazıları

Uzmanlarımızdan İpuçları

Londra’da Gezi Rehberi!

Yurtdışı Rehberi
27 Aralık 2021

Londra'da Ücretsiz Müzelerin Tam Listesi

Yurtdışı Rehberi
27 Aralık 2021
wp