Endless Abroad indirimli kampanyalarından sms veya mail yolu ile bilgilendirilmek istiyorum. KVKK Aydınlatma Metni ni ve Gizlilik Politikası nı okudum, kabul ediyorum.

STEM Nedir? STEM Eğitiminin Önemi

STEM Nedir? STEM Eğitiminin Önemi

STEM eğitim modeli, geçtiğimiz bu on yıl içerisinde dünyanın önde gelen birçok eğitim kurumunun da üzerinde yoğunlaştığı bir sistem haline geldi.

Stem Nedir?

21. yüzyılın sürekli değişen ve gelişen şartlarında insanların teknoloji ve bilimi bir arada kullanarak sağladığı ilerleme şüphesiz ki aldıkları eğitimle mümkün olmuştur. Bu eğitim, kendini sürekli güncelleyen ve geniş bir perspektiften yaklaşan insanların hem hayatlarında hem de kariyerlerinde başarılı olmalarına imkân tanımıştır. Günümüzün şartlarında sürekli hale gelen değişime ayak uydurmak da ancak iyi bir eğitim ile mümkün olmaktadır. STEM eğitimi de tam bu noktada, öğrencilerin hayat boyu multidisipliner ve yenilikçi bir uygulama anlayışı kazanmaları için geliştirilmiştir.

STEM Eğitimi Neden Önemli?

İngilizcesi Science (bilim), Technology (teknoloji), Engineering (mühendislik) ve Math (matematik) olan STEM eğitim sistemi, öğrencilerin ilk eğitim yıllarından kariyer yoluna varıncaya dek birçok alanda hem bütüncül hem de uygulamacı olarak ilerlemesini amaçlamaktadır. Söz konusu alanlara ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız değil, hepsini bir arada görüp buna yönelik bir kavrayış sağlamalarını hedeflemektedir. Öğrenciler matematik, mühendislik, teknoloji ve bilim alanlarını kapsayan dersleri bir arada ancak ezbere dayalı olmayan, doğrudan gerçek hayata ve problemlere uyarlanabilir bir şekilde almaktadır. Böylece, öğrenci hem disiplinler arası bir eğitim alıp geniş bir perspektife sahip olmakta hem de teori ve pratiği bir arada kullanıp çağın gerekliliği olan proje ve problemlere, gerçek hayata uygun bir şekilde yaklaşmaktadır.  

STEM Yaklaşımı Nedir?

İlk amacı gündelik sorunlara pratik çözümler oluşturabilen, gerçeğe dökülebilecek projeler yaratabilen ve bu süreç için gerekli adımları atabilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlayan STEM doğrultusunda profesyonel olarak mühendislik, AR-GE, inovasyon, teknik altyapı, süreç geliştirme gibi alanlara destek olacak kariyerlere de öncelik etmektedir. STEM etkinlikleri ile öğrencilere hem kariyerlerinde hem de günlük yaşamlarında kullanabilecekleri yetenekler sunulurken bu yeteneklerin tüm alanlarda uygulanabilecek ve adapte edilebilecek bir düşünce yapısı ile yaratılması amaçlanıyor.

STEM eğitim sisteminin temel yaklaşım noktası, günümüzün bilim ve teknoloji odaklı gelişimine uygun, bu gelişimi ilerletebilecek bireyler yaratmaktır. STEM eğitim sisteminde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki teorilerin, yine bu alanlardaki uygulama teknikleriyle öğrenciye öğretilmesi ve birer proje lider, birer problem çözücü birey yaratımı hedeflenmektedir. Örneğin: robotik, uydu sistemleri, roket ve füze sistemleri, sağlık bilimleri ve endüstriyel üretim bandı gibi birden fazla alana yayılmış ve farklı uzmanlıklar gerektiren çalışmalarda STEM eğitimi ile bireyler, bütüncül bir yaklaşım sergileyerek aynı anda farklı problemleri çözebilmektedir. Bireylerdeki sorgulama, tasarlama ve uygulama yeteneklerini multidisipliner bir bakış açısı ile zenginleştirmektedir.

STEM Faydaları Nelerdir?

İlkokuldan üniversiteye dek bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik ağırlıklı bir eğitim ile öğrencilerin, çocukluktan kariyer edindikleri yaşlara kadar uygulamacı ve disiplinler arası bağ kurabilen, dahil oldukları projelerde ve karşılaştıkları sorunlarda geniş bir perspektiften yaklaşım gösteren bir yapıya sahip olması temel esastır. Bu eğitim yönünde bir karakter çizip alışkanlık edinen öğrenciler, günümüzün karmaşık ve gerçekçi sorunlarına çözüm odaklı yaklaşmaktadır. Bireylerin eleştirel düşünme, yeniliklere öncülük etme ve çözüm arama kabiliyetlerini güçlendiren bir eğitim türüdür. Müfredatlara bağlı kalınmadan, bağımsız ancak başarısı kanıtlanmış yaklaşımlara imkân tanıyan STEM’le öğrencilerin ezberci, geleneksel ve yetersiz kalan ayrılıkçı müfredatlardan sıyrılması yönünde çalışmalar yürütülmektedir.  

STEM eğitimi, dünyada eksikliği hissedilen eleştirel düşünebilen, sorunlara karşı yaratıcı çözümler üretebilen “üretici” bireylerin yetiştirilmesi için geliştirilmiştir. Öğrenciler, bu üretici ve çözümleyici karakterlerini ister iş hayatında çeşitli projelerle sergileyebilmekte ister sosyal, toplumsal ve kültürel yapıdaki sorunları gidermek için kullanabilmektedir. Nihayetinde, bu eğitimin getirisi, bireyde bir “karakter” olarak yerleşmektedir.

Tarımdan sağlığa, ekonomiden sanata birçok farklı dalda mesleğe uyarlanabilen STEM sisteminin bir de STEAM versiyonu bulunmaktadır. Science, Technology, Engineering, Arts, Math olarak genişletilen bu yeni sistemde de öğrencilerin bilimsel yaklaşımına sanat da dahil edilmekte ve böylece insan doğasının estetik yönüne de multidispliner bir bakış açısı getirilmektedir. STEAM ile sınırlama olmaksızın insanın her yönüne etki edebilen bir hale gelmektedir.

STEM, öğrencilerin ilköğretimden itibaren disiplinleraarası bir bakış edinmeleri için ve günümüzün teknolojik-bilimsel gelişmelerine hızla ayak uydurabilmeleri için sağlanan bir eğitim modelidir. STEM ile öğrenciler, bilimsel-teknolojik-mühendislik-matematik disiplinlerine bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır. STEM eğitimi hakkında daha fazla bilgi alabilmek için ve yurtdışı eğitim sertifikaları ile ilgili bilgi detaylı bilgi almak için sayfamızı ziyaret ediniz.

İlgili Blog Yazıları

Uzmanlarımızdan İpuçları

Londra’da Gezi Rehberi!

Yurtdışı Rehberi
08 Ekim 2022

Londra'da Ücretsiz Müzelerin Tam Listesi

Yurtdışı Rehberi
08 Ekim 2022
wp