STEM Nedir? STEM Eğitiminin Önemi

STEM Nedir? STEM Eğitiminin Önemi

İlk örneklerini 2010’lu yılların başında Amerika Birleşik Devletleri’nde görmeye başladığımız ve öğrencileri araştırmacı, yaratıcı, üretici ve meraklı olarak geçirecekleri bir yaşam ve kariyer sürecine hazırlama amacı taşıyan STEM eğitim modeli, geçtiğimiz bu on yıl içerisinde dünyanın önde gelen birçok eğitim kurumunun da üzerinde yoğunlaştığı bir sistem haline geldi.

Stem Nedir?

21. yüzyılın sürekli değişen ve gelişen şartlarında insanların teknoloji ve bilimi bir arada kullanarak sağladığı ilerleme şüphesiz ki aldıkları eğitimle mümkün olmuştur. Bu eğitim, kendini sürekli güncelleyen ve geniş bir perspektiften yaklaşan insanların hem hayatlarında hem de kariyerlerinde başarılı olmalarına imkân tanımıştır. Günümüzün şartlarında sürekli hale gelen değişime ayak uydurmak da ancak iyi bir eğitim ile mümkün olmaktadır. STEM eğitimi de tam bu noktada, öğrencilerin hayat boyu multidisipliner ve yenilikçi bir uygulama anlayışı kazanmaları için geliştirilmiştir.

STEM Eğitiminin Önemi

İngilizcesi Science (bilim), Technology (teknoloji), Engineering (mühendislik) ve Math (matematik) olan STEM eğitim sistemi, öğrencilerin ilk eğitim yıllarından kariyer yoluna varıncaya dek birçok alanda hem bütüncül hem de uygulamacı olarak ilerlemesini amaçlamaktadır. Söz konusu alanlara ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız değil, hepsini bir arada görüp buna yönelik bir kavrayış sağlamalarını hedeflemektedir. Öğrenciler matematik, mühendislik, teknoloji ve bilim alanlarını kapsayan dersleri bir arada ancak ezbere dayalı olmayan, doğrudan gerçek hayata ve problemlere uyarlanabilir bir şekilde almaktadır. Böylece, öğrenci hem disiplinler arası bir eğitim alıp geniş bir perspektife sahip olmakta hem de teori ve pratiği bir arada kullanıp çağın gerekliliği olan proje ve problemlere, gerçek hayata uygun bir şekilde yaklaşmaktadır.  

STEM Yaklaşımı

İlk amacı gündelik sorunlara pratik çözümler oluşturabilen, gerçeğe dökülebilecek projeler yaratabilen ve bu süreç için gerekli adımları atabilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlayan STEM doğrultusunda profesyonel olarak mühendislik, AR-GE, inovasyon, teknik altyapı, süreç geliştirme gibi alanlara destek olacak kariyerlere de öncelik etmektedir. STEM etkinlikleri ile öğrencilere hem kariyerlerinde hem de günlük yaşamlarında kullanabilecekleri yetenekler sunulurken bu yeteneklerin tüm alanlarda uygulanabilecek ve adapte edilebilecek bir düşünce yapısı ile yaratılması amaçlanıyor.

STEM eğitim sisteminin temel yaklaşım noktası, günümüzün bilim ve teknoloji odaklı gelişimine uygun, bu gelişimi ilerletebilecek bireyler yaratmaktır. STEM eğitim sisteminde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki teorilerin, yine bu alanlardaki uygulama teknikleriyle öğrenciye öğretilmesi ve birer proje lider, birer problem çözücü birey yaratımı hedeflenmektedir. Örneğin: robotik, uydu sistemleri, roket ve füze sistemleri, sağlık bilimleri ve endüstriyel üretim bandı gibi birden fazla alana yayılmış ve farklı uzmanlıklar gerektiren çalışmalarda STEM eğitimi ile bireyler, bütüncül bir yaklaşım sergileyerek aynı anda farklı problemleri çözebilmektedir. Bireylerdeki sorgulama, tasarlama ve uygulama yeteneklerini multidisipliner bir bakış açısı ile zenginleştirmektedir.

STEM Eğitiminin Amacı ve Faydaları

İlkokuldan üniversiteye dek bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik ağırlıklı bir eğitim ile öğrencilerin, çocukluktan kariyer edindikleri yaşlara kadar uygulamacı ve disiplinler arası bağ kurabilen, dahil oldukları projelerde ve karşılaştıkları sorunlarda geniş bir perspektiften yaklaşım gösteren bir yapıya sahip olması temel esastır. Bu eğitim yönünde bir karakter çizip alışkanlık edinen öğrenciler, günümüzün karmaşık ve gerçekçi sorunlarına çözüm odaklı yaklaşmaktadır. Bireylerin eleştirel düşünme, yeniliklere öncülük etme ve çözüm arama kabiliyetlerini güçlendiren bir eğitim türüdür. Müfredatlara bağlı kalınmadan, bağımsız ancak başarısı kanıtlanmış yaklaşımlara imkân tanıyan STEM’le öğrencilerin ezberci, geleneksel ve yetersiz kalan ayrılıkçı müfredatlardan sıyrılması yönünde çalışmalar yürütülmektedir.  

STEM eğitimi, dünyada eksikliği hissedilen eleştirel düşünebilen, sorunlara karşı yaratıcı çözümler üretebilen “üretici” bireylerin yetiştirilmesi için geliştirilmiştir. Öğrenciler, bu üretici ve çözümleyici karakterlerini ister iş hayatında çeşitli projelerle sergileyebilmekte ister sosyal, toplumsal ve kültürel yapıdaki sorunları gidermek için kullanabilmektedir. Nihayetinde, bu eğitimin getirisi, bireyde bir “karakter” olarak yerleşmektedir.

Tarımdan sağlığa, ekonomiden sanata birçok farklı dalda mesleğe uyarlanabilen STEM sisteminin bir de STEAM versiyonu bulunmaktadır. Science, Technology, Engineering, Arts, Math olarak genişletilen bu yeni sistemde de öğrencilerin bilimsel yaklaşımına sanat da dahil edilmekte ve böylece insan doğasının estetik yönüne de multidispliner bir bakış açısı getirilmektedir. STEAM ile sınırlama olmaksızın insanın her yönüne etki edebilen bir hale gelmektedir.

STEM, öğrencilerin ilköğretimden itibaren disiplinleraarası bir bakış edinmeleri için ve günümüzün teknolojik-bilimsel gelişmelerine hızla ayak uydurabilmeleri için sağlanan bir eğitim modelidir. STEM ile öğrenciler, bilimsel-teknolojik-mühendislik-matematik disiplinlerine bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır. STEM eğitimi hakkında daha fazla bilgi alabilmek için ve yurtdışı eğitim sertifikaları ile ilgili bilgi detaylı bilgi almak için sayfamızı ziyaret ediniz.

Yayınlayan: Tuğçe Polat
kanada
amerika
england

STEM Nedir? STEM Eğitiminin Önemi

hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız başvuru formunu doldurun!


BAŞVURU FORMU

Yurtdışındaki Tüm Dil Okullarımız

Şişli Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (212) 949 0 333
Mecidiyeköy Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (212) 995 07 08
Londra Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı +44 207636 4052
Azerbaycan Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı +994 12 408 23 03
Kadıköy Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (216) 949 03 63
Ataşehir Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (216) 995 07 35
Bakırköy Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (212) 949 00 07
Beylikdüzü Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (212) 949 06 55
İzmit Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (262) 949 0 200
İzmir Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (232) 905 54 51
İzmir Mavişehir Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (232) 905 54 60
Ankara Next Level Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (312) 949 03 65
Ankara Bilkent Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (312) 949 03 66
Ankara Tunalı Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı 0312 905 04 05
Bursa Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (224) 473 78 97
Adana Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (322) 905 08 13
Muğla Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (252) 502 3086
Antalya Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (242) 316 97 47
Alanya Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı 0 (242) 311 66 89
Denizli Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (850) 265 02 67
Kahramanmaraş Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (850) 265 0387
Samsun Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (362) 365 00 11
Gaziantep Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı ‎0 (342) 999 18 87
Eskişehir Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı 0 (222) 905 04 05
WHATSAPP
Teklif Al!