Endless Abroad indirimli kampanyalarından sms veya mail yolu ile bilgilendirilmek istiyorum. KVKK Aydınlatma Metni ni ve Gizlilik Politikası nı okudum, kabul ediyorum.

TOEFL ve IELTS Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yurtdışı Rehberi 29 Eylül 2021
TOEFL ve IELTS Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yurtdışında akademik öğrenimini sürdürmek veya çalışma izni alıp şirketlerde iş tecrübesi kazanmak isteyen bireylerin sahip olması gereken birçok nitelik bulunmaktadır. Başvurulan ülkelerin ve kurumların, eğitim durumu, maddi yeterlilik ve dil becerisi gibi çok önemli kriter unsurları yer almaktadır. Bu unsurların, belki de en önemlisi dil yeterliliğini kanıtlamaktır çünkü başvurulacak ülkede yaygın olarak konuşulan yabancı dile hakim olabilmek, önemli bir nitelik olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada, bireylerin sahip oldukları yabancı dili resmi olarak tespit edebilmek için birtakım sınavlar uygulanmaktadır. Örneğin: İngilizce dili adına konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerilerinin ölçüldüğü ve uluslararası geçerliliğe sahip birçok tespit sınavı bulunmaktadır.

Dünya çapında en yaygın dil olan İngilizcenin, akademik ve mesleki olarak kullanımına dair standartlar ve düzeyler yer almaktadır. Bu standart ve düzeyler, akademik öğrenim veya çalışma hayatı içerisinde bulunacak bireyin dile ne ölçüde hakim olduğunu ölçmektedir. Çünkü kariyer hayatı veya gündelik yaşam boyunca kurulacak iletişim dilinin ve üzerinde çalışılacak ortak dilin üzerinde kurulmuş bir hakimiyet, kişiye başarı getirecektir. Tam olarak edinilememiş bir dil ile öğrenim görebilmek veya başarılı bir iş performansı gösterebilmek mümkün değildir. Bu sebeple yabancı dile dair sahip olunan bilgi ve becerilerin, uluslararası alanda belirlenmiş bazı yöntem ve sınavlarla belirlenmesi elzemdir.

İngiltere merkezli olan IELTS ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli olan TOEFL ile İngilizce dil seviyesini akademik veya genel kültür biçiminde iki farklı yöntemle ölçmek mümkündür. Esas olarak bireyin İngilizce diline olan bilgi ve kabiliyetini çeşitli açılardan ölçen ve bu ölçütleri belirli bir puanlama türüyle ortaya koyan bu iki sınav ile dil yeterliliğini çeşitli ülke ve kurumlara kolayca sunmak mümkündür. Dünyada kabul gören en popüler ve yaygın iki İngilizce beceri sınavı olan IELTS ve TOEFL, herkesin başvuru yapıp girebileceği sınavlardır. Bu sınavlar sayesinde, konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri, bir sınıf ya da bilgisayar ortamında ölçülmekte ve puanlanarak başarı düzeyi ortaya konmaktadır. Fakat, temelde her iki sınav da İngilizce yeterliliğini ölçme amacıyla düzenlense de pratikte birçok farklılık içermektedir. Bu farklılıklar, sınavların oturum sayısından puanlama sistemine, sınav ortamından kabul gören kurum ve ülkeye varıncaya dek söz konusu olmaktadır.

Sınavların Farklılıkları Nelerdir?

IELTS ve TOEFL, katılımcıların İngilizce dil seviyelerini akademik ve genel kültür içerikli konular üzerinden, 4 temel beceriyi kapsayacak şekilde ölçmektedir. Bu noktada amaç aynı olsa da uygulanış biçimleri ve sistematik yapıları itibariyle birçok farklılık görülmektedir.

IELTS (International English Language Testing System), Türkçesiyle Uluslararası İngiliz Dili Test Sistemi, Britanya İngilizcesini temel alan ve dünyada 130’dan fazla ülkede tanınan uluslararası bir sınav türüdür. Akademik Modül ve Genel Modül olmak üzere iki ayrı biçimi olan sınavın çok amaçlı bir yapısı bulunmaktadır. Yurtdışında göçmenlik, çalışma ve staj amaçlı başvurular ile akademik öğrenimi sürdürme amaçlı başvurularda talep edilen bir sınav olan IELTS’in bu sebeple oldukça yaygın olduğu söylenebilir. Yurtdışında bir üniversitede lisans veya yüksek lisans yapılacaksa Akademik Modül’e başvuruda bulunulmalıdır.

İki oturumdan oluşan IELTS’te sınavın türü, klasik bir biçimde yazılı, çoktan seçmeli, eşleştirmeli ve boşluk doldurmalı formattadır. İlk oturumda katılımcılar, okuma, yazma ve dinleme becerilerini ölçen soruları cevaplar. Kelime bilgisi, gramer ve çeşitli konularda sahip olunan bilgilerin ölçüldüğü bu ilk oturum ile ikinci oturum olan konuşma sınavı arasında bir süre aralığı yer almaktadır. İkinci oturumda ise katılımcılar, bir jüri önünde çeşitli konularda fikir ve yorum beyan ederek İngilizce konuşma becerisini sergiler. İki oturuma sahip olan IELTS’in toplam sınav süresi 2 saat 45 dakikadır.

IELTS’te puanlama sistemi, her beceri bandında maksimum 9 puan olacak şekilde hesaplanmaktadır. Dört beceri türünde de alınacak puanlar toplanarak genel bir başarı puanı sunulmaktadır. Bu konuda, başvurulacak ülke veya kurumun talep ettiği ortalama bir puan alınmalıdır ancak her beceri bandından belirli bir düzeye erişebilmek başarı açısından oldukça önemlidir. Örneğin: konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerilerinin her birinden alınacak 7 puan, öğrenciye toplamda 7 IELTS puanı olarak bir başarı getirecektir. Elde edilen puan ise 2 yıl boyunca geçerli sayılmaktadır. IELTS’te soruları, İngiliz dili konusunda ihtisas sahibi akademisyenler hazırlamakla birlikte yine cevapları ve sonuçları da bu kişiler değerlendirmektedir. 

İngilizcesi Test of English as a Foreign Language, Türkçesi Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı olan TOEFL, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir sınav olup IELTS ile birlikte uluslararası alanda en yaygın iki İngilizce yeterlilik sınavından biridir. 130 ülkeden binlerce kurumun kabul ettiği TOEFL ile okullara başvurabilir, çalışabilir veya göçmenlik de dahil farklı amaçlara uygun başvurular yapabilirsiniz. TOEFL, sadece yurtdışıyla sınırlı değildir, ülkemizdeki eğitim kurumları da TOEFL’dan alacağınız yeterlilik belgesini talep etmektedir. Üniversitelerde akademisyenlik, devlet kademesinde yüksek görevler ve yurtdışı operasyonu gerektiren kurumsal tüm pozisyonlar için TOEFL talep edilmektedir.

Kâğıt tabanlı ve internet tabanlı olmak üzere iki farklı şekilde girilebilen TOEFL’da okuma, dinleme, yazma ve konuşma olmak üzere 4 aşama bulunmaktadır. Her aşamada, sizin İngilizce kabiliyetiniz ölçülmektedir. Bu 4 aşamanın her birinden 0 ile 30 aralığında alacağınız toplam puan 120’ye kadar çıkabilmekte ve 90-94 aralığında olduğu taktirde başarılı sayılmaktasınız. Böylece, elinizde 2 yıl geçerliliği bulunan bir TOEFL puanı bulunacaktır. Sonuç olarak, başta akademik açıdan olmak üzere İngilizcenizin iyi bir seviyede bulunduğunu ifade edecek bir sonuç elde edeceksiniz. Bu seviye, sizin eğitim ve iş hayatınızda İngilizceyi doğru kullanabilmeniz ve başarılı olabilmeniz için gerekli düzeydedir.

TOEFL’da yer alan İngilizce, IELTS’ten farklı olarak Amerikan İngilizcesi ağırlıklıdır ve gramer, kelime bilgisi, akademik içerikli konularda bu İngilizce kullanılmaktadır.

TOEFL iBT, TOEFL’ın online ortamda, internet tabanlı olarak gerçekleştirildiği modern bir türüdür. TOEFL’ın okuma, dinleme, yazma ve konuşma aşamalarının akademik, bilgisayar aracılığıyla gerçekleştirilen ve yapay zekâ tarafından ölçülen formudur. Bu sınav biçiminde, bireylerin sonuçları hem kabul görevlileri hem de yapay zekâ tarafından kontrol edilir ve sonuçların en doğru şekilde çıkması sağlanır. En güncel ve doğruluğu en yüksek olan TOEFL türü olduğundan, 2005 yılından beri dünyada en yaygın kullanılan TOEFL sınav biçimi olmaktadır. TOEFL İBT, 3 saat sürmektedir.

Sınavlara Kimler Girebilir?

IELTS veya TOEFL’a girebilmek için herhangi bir kriter bulunmuyor. Bu noktada, İngilizce bilgisine güvenip kanıtlamak isteyen herkes başvuruda bulunabilir. Ancak sınavlara katılım konusunda bazı detaylar, tercihi etkileyebilmektedir. Öncelikle, başvurulacak ülke ve kurumun hangi sınavı kabul ettiğini bilmek önemlidir. Avrupa’da IELTS biraz daha ağır basmakta iken Amerika Birleşik Devletleri’nde TOEFL bir nebze önem kazanmaktadır. Bunun sebebi, sınavların merkezi olan ülkelerin farklılığıdır. Buna rağmen, her iki sınav da dünya çapında en yaygın İngilizce tespit sınavlarıdır.

Sınavların içeriği, uygulama ortamı, süresi, oturum sayısı, dil farklılığı gibi konularda bulunan değişiklikler adayın karar vermesine yardımcı olacaktır. Amaca uygun ve bireyin kendine en uygun olduğunu düşündüğü sınavı seçmesi, sağlıklı bir sonuç verecektir. 

Hangi Ülke ve Kurumlar Hangi Sınavı Kabul Eder?

Uluslararası arenada hem IELTS hem de TOEFL, İngilizce yeterliliğini ölçmek için kullanılan en yaygın sınavlardır. Bu bakımdan, özel bir tercih bulunmadığı sürece her iki sınav da kabul görmektedir. Ancak, ülke veya kurumun belirlediği özel bir kriter varsa elbette o kritere uygun sınavı belirlemek gerekmektedir.

Sınavlar Nerede ve Ne Zaman Yapılmaktadır?

IELTS ve TOEFL, dünyanın her noktasında yıl boyunca düzenlenen sınavlardır. Başvuru sayısı ve popülaritesinin fazlalığı sebebiyle, sınavları düzenleyen resmi kurumlar tarafından her iki haftada bir gerçekleştirilen bu sınavların, Türkiye’de birçok şehirde merkezi bulunmaktadır. Bu sebeple, zaman veya mekan sorunu yaşamaksızın rahat bir şekilde sınavlara girilebilir. Sınav ücretleri ise, TOEFL’da 1500 – 2000 Lira iken IELTS’te de yine bu aralıkta bulunmaktadır.

Yurtdışında akademik öğrenimine devam etmek isteyen veya iş hayatına atılmak isteyen bireylerin, İngilizce dil yeterliliğini kanıtlamak amacıyla katıldığı IELTS ve TOEFL, dünya çapında en yaygın iki İngilizce dil yeterliliği sınavı olarak görülmektedir. Her ikisi de temelde, bireyin İngilizce seviyesini tespit etmeye çalışsa da pratik açıdan birçok farklılığa sahiptir. Bu bakımdan, bireyin farklılıkları göz önünde bulundurarak başvuracağı mercilerin kriter olarak belirlediği sınav türünü tercih etmesi önemlidir.

Yurtdışında öğrenim görmek veya çalışmak amacıyla düzenlenen sınavlar ve daha fazlası için bizimle iletişime geçin.

İlgili Blog Yazıları

Uzmanlarımızdan İpuçları

Londra’da Gezi Rehberi!

Yurtdışı Rehberi
29 Eylül 2021

Londra'da Ücretsiz Müzelerin Tam Listesi

Yurtdışı Rehberi
29 Eylül 2021
wp