Erasmus Staj

Erasmus üniversite öğrencilerinin katılabileceği kültürel bir değişim programıdır. Erasmus programı sayesinde üniversite öğrencileri eğitimlerinin bir bölümünü yurtdışında tamamlayabilirler. Avrupa Birliği tarafından organize edilen program üniversite öğrencilerinin genç yaşta deneyim edinmesini , eğitimlerine katkı sağlamasını amaçlayarak oluşturulmuştur. Özetle Erasmus, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin ve üniversiteye bağlı eğitim görevlilerinin eğitimlerine yurtdışındaki bir üniversitede devam etmelerini sağlamaları veya yurtdışında 2-12 ay arasında staj yapabilecekleri bir programdır.

Erasmus programlarına Avrupa Bakanlığı’nın da onayını olarak 2020 yılına kadar yapılacak her program Erasmus + olarak değerlendirecektir. Hayat Boyu Öğrenme adı verilen bu sistemde birçok program dahil edilmiştir. yeni iş olanakları elde edebilmeleri amacıyla kurulmuş bir sistemdir. Erasmus ve Hayat Boyu Öğrenme Programları sayesinde verilen programlar şu şekildedir; Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig programları ile Gençlik Programı ve 5 uluslararası işbirliği programı: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa. Bu programlar sayesinde Erasmus programlarına gidecek kitlenin genişlemesi amaçlanmıştır

Endless Abroad Erasmus Staj yerleştirmesinde öğrencilerine yardımcı olmaktadır. Erasmus staj yapmak isteyen öğrenciler için staj yerleştirme Endless Abroad şubeleri tarafından desteklenmektedir. Endless Abraod Erasmus staj olarak Malta ve İspanya’da Erasmus öğrencilerine staj imkanı tanımaktadır.

Erasmus staj’a katılmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Endless Abroad çalışanları Erasmus staja katılabilmek için gerekli şartları Erasmus staj öğrencilerine bildirmekle yükümlüdür.

* Endless Abroad’la Erasmus Staj programına katılacak öğrenci, üniversitesinin yaptığı Erasmus sınavını geçmek zorundadır.

*Erasmus sınavını geçen öğrenci Endless Abroad çalışanlarından danışmanlık alabilir. Erasmus staj bünyesinde staj yapmak istediği alanları Endless Abroad çalışanlarıyla birlikte belirleyen Erasmus öğrencisi, CV’si doğrultusunda seçimler yapar.

* Endless Abroad, Erasmus staj yapmak isteyen öğrencinin, staj yapmak istediği alanları bünyesindeki şirketlere gönderir ve birkaç hafta içinde Erasmus staj yapmak isteyen öğrenci , Endless Abroad’dan staj yerleştirme ya da diğer adıyla Erasmus Staj’a kabul belgesini temin eder.

*Erasmus staja kabul eden kurum öğrenciden mülakat isterse Endless Abroad çalışanları Erasmus staj kapsamında yapılacak mülakata öğrencisini hazırlar ve mülakatı geçmesinde yardımcı olurlar.