Endless Abroad indirimli kampanyalarından sms veya mail yolu ile bilgilendirilmek istiyorum. KVKK Aydınlatma Metni ni ve Gizlilik Politikası nı okudum, kabul ediyorum.

Amerikan Eğitim Sistemi: ABD Yüksek Eğitim Sistemi Açıklandı

Yurtdışı Rehberi 28 Aralık 2022
Amerikan Eğitim Sistemi: ABD Yüksek Eğitim Sistemi Açıklandı

ABD kolejleri ve üniversiteleri, yurtdışında okumak isteyen öğrenciler için onların hayatlarını değiştirecek fırsatlar sunar. ABD'de yüksek öğrenim için sizlere yardımcı olacak kesin kılavuzumuz aklınızdaki tüm sorularınızı yanıtlıyor.

Amerika’da okumak istiyorsanız eğer, ABD yüksek öğretim sistemini anlamak hayati önem taşır. ABD'de yer alan birçok üniversitenin birinden lisans veya yüksek lisans derecesi almayı planlıyor olun, süreci nasıl işlediğini öğrenmek önemlidir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde lise sonrası eğitim alma fırsatlarından en iyi şekilde yararlanmak için okumaya devam edin.

ABD Yüksek Öğrenim Sisteminin Yapısı Nasıldır?

Yurtdışında okumak isteyen bir öğrenci olarak, ABD kolejlerin, üniversitelerin ve yükseköğretim sistemine nasıl uyum sağladığını daha detaylı bir şekilde merak ediyor olabilirsiniz. Amerika'daki öğrencilerin 6 ila 18 yaşları arasında, 1'den 12'ye kadar uzanan sınıflarda okula gitmeleri gerekmektedir. (Ayrıca 1. sınıftan önceki yıl için anaokulu adı verilen daha erken bir seçenek vardır, ancak çoğu ABD eyaletinde zorunlu değildir.)

Amerika’da ilköğretim süresi 5. sınıfa kadar sürer, ve sonrasında ortaokul süreci 6. ila 8. sınıfları kapsar, ve ardından 9.-12. sınıflarda lise öğretimi gelir. ABD’de lise öğretimi hem üniversiteye hazırlık müfredatını hem de mesleki eğitimi kapsayabilir.

ABD’de 12. sınıftan sonra, öğrencilerin lise sonrası eğitim için iki seçeneği vardır: mesleki eğitim (bir ticarette hemen istihdam için tasarlanmış genellikle bir veya iki yıl) veya yüksek eğitim (tipik olarak iki yıllık bir önlisans derecesi veya bir üniversitede dört yıllık lisans derecesi). akademik program).

İngiliz tarzı eğitim sistemlerindeki uluslararası öğrenciler için, lise sonrası eğitime başlamadan önce 13 yıl eğitim almış olabilirsiniz. Diğer bazı ülkelerde bu süre sadece 11 yıllık üniversite öncesi düzeyde eğitim olabilir. Tipik olarak, ABD'de lise sonrası eğitime kayıtlı öğrenciler için ABD kolejleri ve üniversiteleri 12 yıllık eğitim gerektirir.

ABD'deki Farklı Yüksek Öğretim Kurumu Türleri Nelerdir?


ABD’de Kolej ve Üniversite

ABD'de kolej ve üniversite kelimeleri genellikle birbirinin yerine kullanılır. Hatta bazılarına enstitü denir (örneğin, Massachusetts Institute of Technology, California Institute of Technology). Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha büyük üniversitelerde, farklı akademik çalışma alanlarını temsil eden farklı kolejler veya okullar vardır (örneğin, Mühendislik Fakültesi, İşletme Okulu).


ABD’de Devlet Kolejleri ve Özel Kolejler

Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümet herhangi bir kolej veya üniversiteyi yönetmez. Bunun yerine, 50 eyaletin tek tek, Columbia Bölgesi'nin, Porto Riko'nun ve diğer ABD bölgelerinin hükümetleri, kendi sınırları içindeki devlet kolejlerini ve üniversitelerini işletme, finanse etme ve (bazı açılardan) kontrol etme yetkisine sahiptir.

Alternatif olarak, ABD’de özel kolejler, eyalet veya ulusal hükümetlerin doğrudan kontrolü olmadan kendi başlarına çalışabilirler. Örneğin, ABD'de Dayton Üniversitesi (Katolik kilisesine bağlı) ve Pasifik Üniversitesi (Metodist bir üniversite) gibi yüzlerce özel kolej dini mezhepler veya kiliseler tarafından kurulmuştur.

U.S. News & World Report'a göre, 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde 4.298 lise sonrası kolej ve üniversite vardı: 1.626 devlet, 1.687 özel ve 985 kar amaçlı. En fazla uluslararası öğrenciye sahip ilk yirmi ABD üniversitesi arasında (2019 Open Doors Fast Facts raporuna göre), 13'ü devlet ve yedisi özeldir. Bu nedenle, unutmayın ki: bir kolej veya üniversitenin kalitesi devlet veya özel olmasına göre belirlenmez.


ABD’de Teknik Kolejler ve Devlet Kolejleri

Uluslararası öğrencilerin çoğu akademik programlar için Amerika Birleşik Devletleri'ne gelirken, bazı öğrenciler uçuş okulu veya hava trafik kontrol programları gibi iş eğitimi için tasarlanmış teknik veya mesleki kolejlere kaydolurlar.

Ek olarak, Amerikan lise sonrası eğitiminde başka bir seçenek de devlet kolejidir. Devlet kolejleri, yerel topluluklarda düşük maliyetli eğitim sunar ve bir lisans derecesini tamamlamak için sizlere iş gücü hazırlığı veya kredi sağlar. American Association of Community Colleges'e (AACC) göre, bu kolejlerde kayıtlı yaklaşık “1.200 2 yıllık, önlisans derecesi veren kurum ve 12 milyondan fazla öğrenci” bulunmaktadır. Yaklaşık 100.000 uluslararası öğrenci şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan devlet kolejlerine devam etmektedir.

ABD Kolej ve Üniversitelerindeki Farklı Eğitim Düzeyleri ve Derece Türleri Nelerdir?


Amerika’da Lisans Eğitimi

Amerika’da lisans eğitimi ortaokuldan hemen sonra başlayabilir. İki ana seçenek vardır: iki yıllık bir önlisans derecesi ve dört yıllık bir lisans derecesi.

Genel olarak, önlisans dereceleri iki yıllık ABD kolejlerinde verilirken, lisans dereceleri dört yıllık kolej ve üniversitelerden verilir. Her iki durumda da, öğrenciler akademik çalışmaları için anadal adı verilen bir odak noktası seçerler. Bu seçtikleri ana dal bağlamındaki derslere ek olarak, öğrenciler eleştirel düşünme ve iletişim becerilerini geliştiren gerekli temel müfredat veya genel eğitim derslerini alırlar.

 

Amerika’da Master Eğitimi

ABD'de, lisansüstü çalışmalar kavramı, doktora derecesi çalışmaları da dahil olmak üzere, bir yüksek lisans programından sonraki çalışmayı ifade edebilir.

Lisans derecelerini kendi ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya üçüncü ülkelerde bitiren uluslararası öğrencilerin Amerika Birleşik Devletleri'nde lisansüstü eğitim için iki seçeneği vardır: yüksek lisans ve doktora dereceleri.

Yüksek lisans dereceleri bir ila iki yıllık bir çalışma gerektirebilir. Çoğu yüksek lisans programının son döneminde, öğrencilerin yüksek lisans derecesi alabilmeleri için bir tez (büyük, iyi belgelenmiş bir makale) veya bir proje tamamlamaları gerekir.


Doktora programlarının uzunluğu iki şeye bağlı olacaktır:

  • Öncelikle öğrencilerin ilgili bir alanda bir yüksek lisans derecesi tamamlamaları gerekip gerekmediğine 
  • Öğrencilerin bir tezi tamamlaması ne kadar sürer? 

Genel olarak, bir yüksek lisans derecesini bitirdiyseniz ve daha sonra bir doktora programına kabul edildiyseniz, kurs iki ila üç yıl sürer. Doktora derslerini bitirdikten sonra, genellikle derece çalışmalarınızın odak noktası olarak hizmet eden bir tez veya araştırma makalesi/projesi üzerinde çalışmaya başlarsınız. Herhangi bir makale veya projede, bir öğretim üyesi, sizler için yönetici, rehber veya danışman olarak görev yapabilir.

Bu derece programlarına ek olarak, uluslararası öğrenciler herhangi çeşitli sürekli eğitim veya sertifika kursları alabilirler. Bazıları derece çalışmalarına ek olarak verilirken, diğerleri belirli alanlarda çalışmak için lisanslama gerekliliklerini karşılamaya sayılabilir.

ABD’de Çalışma Kursları ve Bölüm Seçimi

ABD eğitim sistemi, öğrencilere mezun olduktan sonra hangi mesleği seçerlerse seçsinler en iyi hizmeti sunabilecek yaşam becerilerini öğretmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle, kolejlere veya üniversitelere kayıtlı öğrenciler, bir derece almak için çeşitli kurslar alabilir.

Birçok uluslararası öğrenci için, amaçlanan akademik çalışma alanlarının dışında ders almak yabancı bir kavramdır. Ancak ABD kolejleri ve üniversiteleri, matematik, sosyal ve doğa bilimlerinin yanı sıra tarih, liberal sanat derslerine ve alanlarına (İngiliz edebiyatı ve yabancı dil gibi) de değer verir. Bu kurslar eleştirel düşünme, mantıksal düşünme ve iletişim becerileri için önemli temeller olarak kabul edilir.

Major, Minor ve Konsantrasyonlar

Koleje veya üniversiteye başlarken, uluslararası öğrenciler, amaçladıkları ana dalda toplam derslerinin yarısından fazlasını almayı beklememelidir. Bölümler, öğrencilerin ilgili bir çalışma alanında bir kariyere hazırlanmak veya lisansüstü okula devam etmek için öğrenmekle en çok ilgilendiklerini temsil eder.

Yan dallar, bir ana dalın yanı sıra diğer akademik odak alanlarıdır ve genellikle bir ana dalın yarısı kadar ders gerektirir.

Konsantrasyonlar, öğrencilerin daha spesifik bir çalışma alanını keşfetmelerine izin veren belirli bir ana daldaki uzmanlıklardır. Örneğin, Güney Karolina Üniversitesi'nde tarih bölümü, ilgili öğrencilere bölgesel yoğunlaşmaların (yani Latin Amerika, Orta Doğu/Kuzey Afrika vb.) yanı sıra siyasi tarih, kölelik tarihi veya din tarihi gibi 13 farklı konu alanı sunar. 
 

BA - BS - BFA Dereceleri

Amerika Birleşik Devletleri'nde lisans dereceleri söz konusu olduğunda, en yaygın üçü BA (sanat lisansı), BS (bilim lisansı) ve BFA'dır (güzel sanatlar lisansı). BA dereceleri beşeri bilimler ve sosyal bilimlerdeki liberal sanat dallarına odaklanırken, BS dereceleri işletme, matematik, fen bilimleri, mühendislik, sağlık bilimleri ve diğer teknoloji alanlarını kapsar. BFA dereceleri, müzik veya dans gibi yaratıcı sanatlarla uyumludur.

Denklik (Akreditasyon) 

Uluslararası öğrenciler, hangi ABD kolejlerinin ve üniversitelerinin devlet onaylı olduğunu merak edebilir. Unutmayın, Amerika'da Yüksek Öğrenim Kurumu yoktur ve federal hükümet hangi kolejlerin veya üniversitelerin faaliyet gösterebileceğini belirlemez.

ABD eğitim sisteminde, neredeyse tüm kamu ve özel kar amacı gütmeyen kolejlerin ve üniversitelerin faaliyet göstermesini sağlayan altı bölgesel akreditasyon grubu vardır. (Kâr amacı güden özel kolejlerin çoğu, ulusal akreditasyon grupları tarafından akredite edilir.) Her kurumda, aynı zamanda bir ulusal program akreditörü olan birkaç akademik program olabilir (örneğin, bilim, teknoloji, mühendislik ve mühendislik kalitesine odaklanan ABET). ve matematik - veya STEM - programları). Program akreditasyonları da akademik kalitenin işaretleridir.

Düşündüğünüz ABD kolejlerinin akreditasyonlarını araştırmak için ABD Eğitim Bakanlığı'nın çevrimiçi veritabanını ziyaret edin. Şüpheye düştüğünüzde, akademik çalışmalarınız için yalnızca akredite ABD kolejlerini ve üniversitelerini seçin.

Uluslararası öğrenciler olarak, bu üniversitelerin ve kolejlerin ABD'de yurtdışında okumak isteyen öğrencileri yasal olarak kaydettirebileceklerini de kontrol etmeniz gerekecektir. İç Güvenlik Departmanı (DHS), uluslararası öğrencilerin öğrenci vizesi başvurusunda bulunmak için kullandıkları I-20 formlarını düzenlemek için tüm ABD kolejlerinin ve üniversitelerinin sertifika (ve her iki yılda bir yeniden sertifika) için başvurmasını şart koşuyor. DHS web sitesinde sertifikalı kolejleri araştırabilirsiniz.

ABD'de Üniversiteye Başvurmak Hakkında Bilmem Gerekenler Nelerdir?

ABD kolejlerine ve üniversitelerine başvururken oldukça karmaşık, uzun ve bazen kafa karıştırıcı bir sürece hazır olun. Ancak doğru yaklaşım ve uygun rehberlikle ihtiyaçlarınızı karşılayan doğru yeri bulabilirsiniz. (Tüm ayrıntılar için ‘ABD'de Nasıl Okunur?’ adlı makalemize göz atın.)

Üniversite Başvuru Formları

Çoğu kolejin kendi çevrimiçi başvuru formları olsa da, olası uluslararası lisans öğrencileri, yaklaşık 900 ABD kolej ve üniversitesinden birine (veya daha fazlasına) başvurmak için Endless Abroad Yurtdışı Eğitim uzman danışman kadrosu ile iletişime geçmeniz yeterlidir. Ek olarak, bir başvuru formunun ötesinde, her üniversite veya kolejin kendi gerekli başvuru kontrol listesi olacaktır.

Standartlaştırılmış Testler

Uluslararası öğrenci adaylarının İngilizce yeterliliğini belirlemek için en az bir tür sınava (örn. TOEFL, IELTS, PTE Academic, Duolingo, itep) girmeleri gerekecektir. Lisans öğrencileri için SAT veya ACT sınav puanları gerekli olabilirken, lisansüstü programların başvuruda bulunabilmesi için GRE veya GMAT puanı gerekebilir. Önceden sorun: SAT/ACT veya GRE/GMAT söz konusu olduğunda, artan sayıda lisans yüksekokulu ve yüksek lisans bölümü artık sınava isteğe bağlıdır.


Akademik Kayıtlar

ABD eğitim sistemindeki çoğu kolej için, akademik kayıtlarınız (İngilizceye çevrilmiş) değerlendirme sürecinin en önemli parçası olacaktır. Lisans adayları için bu, daha önce devam ettiğiniz her kurumdan transkript göndermeniz anlamına gelir: tam ortaokul akademik transkriptleriniz, harici sınavlar ve (transfer öğrenciler için) önceki kolejler veya üniversiteler. Mezun adayları için, alınan derslerin lisans (ve herhangi bir yüksek lisans) derecesi transkriptlerinin resmi kopyalarını sunmak anlamına gelir.


Makale ve Öneriler

Daha seçici kolejler ve üniversiteler, bir makale (lisans adayları için) veya amaç beyanı (yüksek lisans adayları için) ve referans mektubu isteyecektir. Kompozisyon konuları arasında "Gelecekte neler yapmak istiyorsun?" veya "Sizi en çok etkileyen olay hangisidir?" tarzında sorular örnek olarak verilebilir. Referans mektupları, size bir sınıfta ders vermiş ve akademik yeteneklerinizle konuşabilecek biri veya sizin nasıl bir insan olduğunuz konusunda daha kapsamlı bir bakış açısı sağlayabilecek bir danışman tarafından yazılmalıdır.

Hangi yolu seçerseniz seçin, üniversite başvuru sürecinin tek başına yapılması amaçlanmamıştır. Özel bir üniversite rehberlik danışmanı, üniversiteye kabul sürecinde size yardımcı olabilir.

Transfer Kredileri Nasıl Çalışır?

Halihazırda bazı lisans derslerini tamamladıysanız, transfer öğrenci olarak kabul edilebilirsiniz ve bu, ABD'de eğitim almak için başvuru koşullarını değiştirebilir.

Transfer öğrencilerin, özellikle standart test gereklilikleri ve son tarihler söz konusu olduğunda, biraz farklı bir başvuru süreci vardır. Bazı kolejler ve üniversiteler yalnızca güz dönemi için yatay geçiş lisans veya yüksek lisans başvurularını alabilirken, diğerleri yatay geçiş öğrencilerinin ilkbahar ve hatta yaz aylarında başlamasına izin verir.

Halihazırda almış olduğunuz dersler, lisans derecesi gereksinimleriniz için sayılabilir. Bunlara transfer kredisi denir. ABD kolejlerindeki ve üniversitelerindeki transfer programları, iki yıldan fazla eğitim almamış öğrenciler için tasarlanmıştır ve birçok kolejde, derece gerekliliklerini yerine getirmek için iki yıldan fazla ders kredisi uygulanamaz.

ABD'de Akademik Yıl Nasıl Başlıyor?

Amerikan eğitim sisteminde, akademik yıl genellikle Ağustos veya Eylül aylarında başlar. Üniversiteye bağlı olarak, akademik yıl çeyreklere, üç aylık dönemlere veya yarıyıllara bölünebilir ve Mayıs veya Haziran ayına kadar devam eder. Dönemleri takip eden kolejler için güz dönemi Ağustos sonundan veya Eylül başından Aralık ortasına kadar, bahar dönemi ise Ocak'tan Mayıs'a kadar sürer.Ne Zaman Başvurulur?

ABD kolejlerini ve üniversitelerini düşünen yeni uluslararası lisans öğrencileri için, başvurular genellikle katılmak istediğiniz akademik dönemden bir yıl önce kabul edilir. 

ABD'deki pek çok seçici üniversitenin Ocak veya Şubat aylarında düzenli olarak son başvuru tarihleri ​​varken, bazı kolejler ayrıca Kasım ayında erken karar verme veya erken eyleme geçme tarihleri ​​sunmaktadır. Bu daha önceki son tarihler, öğrencilere mümkün olduğu kadar önceden bir karar alma şansı verir, ancak genellikle kabul edilirse kayıt olma taahhüdü gerektirir. Diğer kolejlerin hareketli kabul politikaları vardır ve bir sonraki akademik dönem (veya yıl) için yıl boyunca başvuruları kabul edeceklerdir.

Tipik olarak, erken karar veya erken eylem başvuru sahipleri, kabul edilip edilmediklerini son kayıt tarihinden sonraki bir ay içinde öğrenirler. Ocak veya Şubat son başvuru tarihleri ​​için, öğrenciler Mart ayında mı yoksa Nisan başında mı kabul edildiklerini öğreneceklerdir. Endless Abroad partner üniversitelerinin çoğu gibi, sürekli kabul kolejlerine başvuran uluslararası öğrenciler, genellikle birkaç gün ila üç ila dört hafta kadar erken bir sürede öğrenirler.


Nasıl Kayıt Olunur?

Kabul edildikten sonra, bir kolej veya üniversiteden gelen bir teklifi kabul etmek için sonraki adımlarınızın ne olduğu size söylenecektir. Birçok Amerikan üniversitesi, kabul edilen öğrencilerin bir sonraki akademik yıl için yerlerini korumaları amacıyla depozitolarını (miktar üniversiteye göre değişir) göndermeleri için bir son tarih belirleyecektir.

 

ABD'de Sınıf Deneyimi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Lisans Sınıfı

ABD kolejlerinde, sınıf mevcutları bir oditoryumda 400 öğrenciye kadar veya bir masa etrafında dört öğrenciye kadar küçük olabilir. Daha büyük devlet üniversitelerinde, kendinizi çalışmanın ilk iki yılında büyük sınıflarda bulabilirsiniz. Sosyal bilimler kolejlerinde daha küçük sınıflar (10 ila 20 öğrenci) standarttır. Kolejler ve üniversiteler, web sitelerinde ortalama öğrenci-öğretim üyesi oranını (yani, her öğretim üyesi için kampüste kaç öğrenci olduğu ve ortalama sınıf mevcudu) listelemelidir, böylece seni ilgilendiren kolejlerdeki sınıf mevcudu hakkında kolayca fikir edinebilirsiniz. 

Öğretim için, profesörler ve akademik uzmanlar genellikle üniversite derslerini verirler. Öğretim asistanları (genellikle bir profesör için çalışan mezun öğrenciler) büyük ders sınıfları veya daha küçük laboratuvarlarda veya tartışma bölümlerinde siz öğrencilere dersler verebilir. Öğretim kadrosuna ek olarak, sınıfları seçmenize ve mezuniyet yolunda olduğunuzdan emin olmanıza yardımcı olacak bir akademik danışmanınız veya fakülte danışmanınız (akademik bir ana dal ilan ettiğinizde) olacaktır.

Akademik dönemin başında her dersin ilk gününde, öğrenciler ilgili profesörden veya eğitmenden ders sırasında kendilerini neler bekleyebileceklerini (planlanmış tüm sınavlar, testler, ödevler ve final sınavı gereklilikleri) kapsayan bir ders programı (syllbus) alırlar. Ek olarak, müfredat, gerekli ders kitaplarını ve her sınıf toplantısı için yapılması gereken okumaları listeleyecektir. Pek çok sınıfta müfredat, ödevlerden, kısa sınavlardan, testler, grup projelerinden, ara sınav ve final sınavlarından ve hatta sınıf katılımından ders notunuzun yüzde kaçının geldiğini de gösterir. — (Birçok derste geçme notunuz, o ders için eğitmen tarafından belirlenen aktif katılım oranından  etkilenir!)

 

Kampüs İşleri ve Kooperatifler

Yerleştikten sonra, kampüste çalışma fırsatını keşfetmek isteyebilirsiniz. Yasal olarak, F-1 öğrenci vizesi sahipleri olarak, kampüste uluslararası öğrenciler için uygun iş varsa, haftada 20 saate kadar, tatil dönemlerinde ise haftada 40 saate kadar çalışabilirsiniz.

Akademik ana dalınızda ilerledikçe, programınızla ilgili işlerde kampüs dışında stajlar, kooperatifler veya diğer çalışma seçenekleri olabilir. Bu fırsatlara göz kulak olun ve bu konuyu akademik/fakülte danışmanınızla ve ayrıca uluslararası öğrenci danışmanınızla gündeme getirdiğinizden emin olun, çünkü aşina olmanız gereken göçmenlik düzenlemeleri ve ‘kampüs dışında çalışmak’ gibi daha önce almanız gereken izinler vardır. Bu stajyerliklerin veya işbirliklerinin çoğu, derece çalışmalarınıza yönelik krediler de sunabilir.

 

Mezun Öğrenci Deneyimi

Lisansüstü öğrenciler için, hem yüksek lisans hem de doktora dersleri için benzer sınıf ve çalışma kuralları geçerlidir. Yüksek lisans öğrencileri, bir lisansüstü programın sonunda gerekli bir yüksek lisans tezi/projesi veya doktora tezine sahip olacaklardır. Bunlar, bir yüksek lisans tezi için birkaç aydan bir tez için iki veya daha fazla yıl alabilir.

ABD Kolejlerinde ve Üniversitelerinde Not Sistemi Nedir?


NOT Sistemi:

Çoğu ABD koleji, 4.0 not ortalaması (GPA) ölçeği ile A'dan F'ye kadar bir harf derecelendirme sisteminin bir kombinasyonunu kullanır. Notlar genellikle şöyle görünür:


A = 4.0 En iyi

B = 3.0

C = 2.0

D = 1.0

F = 0.0 En Kötü

Birçok Amerikan üniversitesi de farklı kategoriler kullanacaktır — A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D, D- ve F — ve +/- farklı bir değere sahip olacaktır. 4.0 ölçeği (örneğin, A- = 3.7, B+ 3.3). Bazı üniversiteler Geçti/Kaldı veya Tatmin Edici/Yetersiz notları olan sınıflar sunar, ancak bunlar öğrencinin genel not ortalamasını etkilemez.

Kredi Sistemi

Öğrenciler genellikle her akademik dönemde üç ila altı ders alırlar ve her sınıfa belirli sayıda akademik kredi verilir. Bir dersi (yani, D notu veya daha iyisi) geçtiğiniz sürece, o ders için tam kredi alırsınız.

Üniversite derslerinin çoğu üç ila beş kredi değerindedir. Ders başına kredi sayısı, dersin haftalık eğitim saatlerine göre değişir. Örneğin, 16 haftalık bir dönem boyunca haftada toplam üç saatten oluşan bir dersiniz varsa, o kurs genellikle üç kredi saat değerinde olacaktır. Her hafta üç saatlik eğitim artı bir saatlik laboratuvar bölümünüz varsa, o ders büyük olasılıkla dört kredilik bir ders olacaktır.

Yani, bir dönem boyunca, diyelim ki her biri üç kredilik beş dersiniz var. Her dersi geçtiğiniz takdirde, 15 kredi alacaksınız. Sekiz yarıyıl (veya dört akademik yıl) boyunca, her dönem aynı sayıda krediyi alıp her sınıfı geçerseniz, 120 krediniz olur ve programınız biter. Çoğu lisans derecesi, çalışma alanına bağlı olarak 120 ila 133 kredi gerektirir.

 

ABD'de Okuyan Uluslararası Öğrenciler Ne Kadar Başarılı?

Diğer ülkelerde olduğundan daha fazla sayıda uluslararası öğrenci ABD'de eğitim almayı seçmektedir. Uluslararası Eğitim Enstitüsü'nün (IIE) 2019 Açık Kapılar Raporu'na göre, yabancı öğrenciler ABD'deki tüm üniversite öğrencilerinin %5,5'ini oluşturuyor ve Amerikan kolejlerinde ve üniversiteler üst üste dördüncü yılda denizaşırı ülkelerden gelen bir milyondan fazla öğrenci mevcut. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde derecelerini tamamlayan uluslararası öğrencilerin kabaca %60-65'i iş fırsatları için ABD'de kalmayı tercih ediyor. F-1 öğrenci vizesi sahipleri için bu, ana dalınıza bağlı olarak, çalışma alanınızda bir ila üç yıllık potansiyel ücretli istihdam anlamına gelir. Bu çalışma iznine ‘İsteğe Bağlı Uygulamalı Eğitim’ (OPT) denir. Bir STEM ana dalına kaydolursanız, Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladığınız her derece seviyesi (lisans, yüksek lisans ve doktora) için üç yıllık OPT'ye sahip olabilirsiniz.

2018-19 akademik yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milyonu aşkın uluslararası öğrencinin %20'den fazlası OPT'deydi. Son beş yılda, OPT'deki F-1 öğrencilerinin sayısı %85'ten fazla arttı.

World Education Services tarafından yakın zamanda yapılan bir uluslararası öğrenci memnuniyeti anketi, mevcut uluslararası öğrencilerin %92'sinin ve yeni mezunların %89'unun ABD eğitimlerinin iyi bir yatırım olduğuna inandığını ve öğrencilerin %85'inin ve mezunların %88'inin kariyer beklentileri konusunda olumlu hissettiklerini ortaya koymuştur.

 

ABD Eğitim Sistemi Kapsamında Bilinmesi Gereken Terimler: ABD Kolejleri ve Üniversiteleri Sözlüğü


Akademik kredi:
Bir öğrencinin mezuniyete doğru ilerlemesinin somut ölçü birimi. Tipik bir üniversite düzeyinde lisans derecesi sınıfı üç kredi değerindedir. Normalde, bir lisans derecesi ile mezun olmak için öğrencilerin 40 ila 44 derse eşit olan 120 ila 133 kredi kazanması gerekir.

 

Akreditasyon: ABD Eğitim Bakanlığı tarafından tanınan ve kolejlerin eğitim kurumları olarak çalışmasına izin veren altı bölgesel ve düzinelerce programa özel gruptur.

 

Önlisans derecesi: Orta öğretimi tamamladıktan sonra mümkün olan ilk akademik derece. Bu iki yıllık lisans programı, liberal sanatlarda bir dizi başka dersle birlikte bir alanda akademik bir odağa sahiptir. Önlisans dereceleri normalde iki yıllık topluluk kolejlerinde tamamlanır.

 

Lisans derecesi: genellikle lise sonrası kolejlerde ve üniversitelerde tamamlanan dört yıllık bir derecedir.

 

Kolej: Amerika Birleşik Devletleri'nde lise sonrası bir kurum. Akademik veya mesleki çalışmalar için iki yıllık bir kurum veya dört yıllık bir akademik kurum olabilir. Üniversiteler içinde, akademik bölümler kolej olarak adlandırılabilir (örneğin, Fen Fakültesi, İşletme Fakültesi, vb.).

 

Community College: Öncelikle önlisans programları sunan iki yıllık bir lise sonrası eğitim kurumudur.

 

Doktora derecesi: Genellikle PhD (felsefe doktoru) veya EdD (eğitim doktoru) olarak adlandırılır, bu Amerika Birleşik Devletleri'nde sunulan en yüksek akademik eğitim seviyesidir. Doktora programları, ilgili bir konuda lisans veya yüksek lisans derecesini tamamlamış öğrenciler için mevcuttur. Programın uzunluğu, öğrencilerin girişten önce bir yüksek lisans derecesine sahip olup olmadığına ve kursu tamamladıktan sonra gerekli bir tezi yazmak için geçen süreye (bir ila dört yıl arasında) bağlıdır.

 

GPA: öğrencilerin kolej veya üniversitede görmüş oldukları çeşitli derslerden aldıkları akademik not ortalaması. Genel olarak, öğrenciler her derste 4.0 ölçeğinde (4 yüksek, 0 düşük) notlandırılır. ABD eğitim sisteminde, 4.0 GPA A'ya, 3.0 B'ye, 2.0 C'ye, 1.0 D'ye ve 0.0 F'ye eşittir.

 

Lisansüstü eğitim: Dört yıllık bir lisans eğitimini tamamladıktan sonra başlayan ve genellikle yüksek lisans veya doktora dereceleriyle sonuçlanan akademik programlardır.

 

Liberal sanatlar: tarih, İngiliz edebiyatı, yabancı dil, matematik, sosyal bilgiler ve doğa bilimleri gibi beşeri bilimler konularını kapsayan çalışma alanlarıdır.

 

Liberal Arts College: Öncelikle beşeri bilimler ve sosyal bilimlerdeki akademik programlara odaklanan lise sonrası kurumlardır.

 

Ana dal: Bir lisans öğrencisinin derece çalışmalarının birincil odak noktasıdır. Bölümler, uluslararası öğrenciler için “eğitim kursu” terimine benzer. ABD kolejlerinde ve üniversitelerinde ana dal, bir öğrencinin mezun olmak için aldığı toplam ders sayısının %33-50'sini temsil eder.

 

Yüksek lisans derecesi: normalde belirli bir akademik konuya yoğun bir şekilde odaklanan bir ila iki yıllık lisansüstü eğitim derecesidir. Bir yüksek lisans tezi veya projesi genellikle gereklidir.

 

Çeyrek: Bir akademik takvim yılını yalnızca üçünün gerekli olduğu (sonbahar, kış, ilkbahar) 10 haftalık dört döneme ayıran bir akademik takvim çeşididir. 

 

Okul: öğrencileri eğiten bir ABD kurumudur; genellikle K-12 öğrencilerinin olduğu yerleri ifade eder. Kolejler ve üniversiteler içinde "okullar", bir üniversitenin akademik alanlarının (örneğin, Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi) bir alt bölümü olarak düşünülebilir. Argo bir terim olarak da kullanılabilir (örneğin, “Kaç okula başvuruyorsunuz?”).

 

Dönem: akademik bir ders süreci için ortak bir ölçüm. Tipik olarak, kolejler ve üniversiteler gerekli bir akademik yılda iki sömestr (güz ve bahar) vardır. Her dönem yaklaşık 16 hafta uzunluğundadır. Birçok üniversite, güz döneminde başlamayan veya akademik programlarını hızlandırmak veya yolunda tutmak için ek ders almak isteyebilecek veya ihtiyaç duyabilecek öğrenciler için yaz dönemi de sunmaktadır. (yaz okulu)

 

Devlet üniversitesi: kısmen bulunduğu eyalet tarafından finanse edilen dört yıllık bir kamu kurumu. Kamu devlet üniversiteleri büyük öğrenci beden boyutlarına sahip olma eğilimindedir.

 

Transfer kredileri: Farklı bir üniversitede halihazırda bazı akademik çalışmaları tamamlamış olan ve daha sonra öğrencinin kayıtlı olduğu yeni bir üniversitede bir derece programına uygulanan öğrenciler için verilen kredilerdir.

 

Trimester: Sonbahar, kış ve ilkbahar olmak üzere üç dönemi takip eden akademik bir takvim. Her üç aylık dönem 12 ila 13 hafta uzunluğundadır.

 

Lisans çalışmaları: Öğrencilerin lise öğretimi tamamladıktan sonra aldıkları ilk akademik çalışma düzeyi. Lisans eğitimi, tercih eden öğrencileri önlisans veya lisans derecelerine götürür.

 

Üniversite: Dört yıllık lise sonrası eğitim kurumudur. Bu kurumlar, tüm seviyelerde lise sonrası dereceler (önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) sunabilir.

İlgili Blog Yazıları

Uzmanlarımızdan İpuçları

Londra’da Gezi Rehberi!

Yurtdışı Rehberi
28 Aralık 2022

Londra'da Ücretsiz Müzelerin Tam Listesi

Yurtdışı Rehberi
28 Aralık 2022
wp