Endless Abroad indirimli kampanyalarından sms veya mail yolu ile bilgilendirilmek istiyorum. KVKK Aydınlatma Metni ni ve Gizlilik Politikası nı okudum, kabul ediyorum.

GPA Nedir? Not Ortalaması Nasıl Hesaplanır?

23 Ağustos 2022
GPA Nedir? Not Ortalaması Nasıl Hesaplanır?

GPA, "not ortalaması" anlamına gelir ve GPA  lisans veya yüksek Lisans programınızdaki genel başarı düzeyinizi göstermenin bir yoludur. GPA ne kadar iyi veya ne kadar yüksek puan aldığını gösteren bir sistemdir. Not Ortalaması (GPA) harf, aralık, yüzde veya olası toplamdan sayı olarak verilebilir.

GPA, genellikle 1.0 ile 4.0 arasında bir puanlama sahiptir. GPA, genel notlarınızın yüksek mi yoksa düşük mü olduğunu gösterir. GPA, daha sonra lisans veya üniversite tarafından belirlenen standartları karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek için kullanılır. Gpa hesaplama ise derslerin kredi ve not değerleri ile hesaplanmaktadır. GPA Nedir? GPA Hesaplama nasıl yapılır? GPA (Grade Point Average) hakkındaki tüm detaylar için yazımızı okumaya devam edin.

GPA Nedir?

GPA açılımı Grade Point Average olan lise, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin performansını değerlendirmek amacıyla kullanılan bir sistemdir. GPA hesaplama, öğrencinin birikmiş tüm final notlarının toplanması ve bunlara verilen notların sayısına bölünmesiyle belirlenir.  GPA hesaplama işlemi tüm final notlarının matematiksel bir ortalamasını verir. 

Üniversitede GPA ne demek?

Ağırlıklı not ortalaması yani GPA, öğrencileri için akademik başarılarını göstermek için gereklidir. Not ortalaması veya GPA puanları hesaplama için harf, sayı vb. birçok derecelendirme sistemi bulunuyor. 

Üniversitelerin öğrencileri değerlendirmek ve sıralamak için kullandığı başka yaygın yöntemler de vardır. Ancak genellikle GPA ortalama puan sistemi kullanılmaktadır.

 • AF: ABD, Kanada, Tayland, Suudi Arabistan vb.
 • 1-10: Hollanda, Kolombiya, Letonya, İsrail vb.
 • 1-5: Almanya, Avusturya, Rusya, Slovakya, Paraguay, vb.
 • Yüzde: Kuveyt, Belçika, Macaristan, Polonya vb.

GPA açılımı nedir?

GPA açılımı "Grade Point Average" yani "Ağırlıklı Not Ortalaması" anlamına gelmektedir.

GPA Neden Önemlidir?

GPA, öğrencinin genel akademik kaydını değerlendirmek için kolejler, lise sonrası programlar ve işverenler tarafından kullanılan birkaç ana faktörden biridir.

GPA Hesaplama

GPA( Not ortalaması), lise, lisans ve yüksek lisans eğitim süresince tüm ders notlarının toplanması ve toplam kredi sayısına bölümlenmesidir. Akademik eğitim süresince aldığınız her not, sayısal sistemde, harf not sisteminde veya yüzde sisteminde olsun, bir kalite puanına karşılık gelir. Bir kalite noktası hemen hemen her zaman 0 ile 4 (veya 4'ün katları) arasında 4.0 ölçeğindedir. Alabileceğiniz en yüksek not (A, 10, 5, %100 vb.), o ölçekteki en yüksek sayıya eşit olacaktır.

Örneğin, ABD'de A, sınıfta alınabilecek en yüksek nottur. Okulunuza bağlı olarak, A ya 4'e eşittir ya da 4'ün katıdır (örn. 8 veya 16). Birkaç ders aldıktan sonra, bu puanlar toplanır ve aldığınız tüm derslerin toplam kredisine bölünür. Aldığınız sayı, GPA yani Not Ortalamanızdır. 

Daha net anlatmak için; 3 ders aldığınızı varsayalım: Biyoloji (2 kredi), Matematik (2 kredi) ve İngilizce (3 kredi). Bu kurslar için notlarınız:

 • Biyoloji - C (C, GPA ölçeğinde 2.0'dır)
 • Matematik - B (B, GPA ölçeğinde 3.0'dır)
 • İngilizce - A (A, GPA ölçeğinde 4.0'dır)

Aldığınız notları her ders için kredi sayısı ile çarparsak Biyoloji için 4, Matematik için 6 ve İngilizce için 12 puanınız olduğunu görüyoruz. Toplamda 22 puan. Ortalama not ortalamanızı hesaplamak için bu notu aldığınız derslerin toplam kredisine (2+2+3=7) bölüyoruz. GPA'nızın 3.14 olduğunu bu şekilde öğreniyoruz. 

GPA calculator

 • Harf notunun puan değerini kredi saat sayısıyla çarpın. Sonuç, kazanılan kalite puanlarıdır.
 • Dönem için toplam kredi saatleri.
 • Dönem için kalite puanlarının toplamı.
 • Toplam kalite puanlarını toplam kredi saatlerine bölün.
 • Sonuç, dönem için GPA'dır.

ÖRNEK

 1. Dönem:

3 kredi - B-

3 kredi - C

2 kredi - A

3 kredi - C-

4 kredi - D+

 1. Dönem Hesaplaması:

B- = 2.67 x 3 kredi saati = 8.01 kalite puanı

C = 2.00 x 3 kredi saati = 6.00 kalite puanı

A = 4.00 x 2 kredi saati = 8.00 kalite puanı

C- = 1.67 x 3 kredi saati = 5.01 kalite puanı

D+ = 1.33 x 4 kredi saat = 5,32 kalite puanı

 1. terim için kalite puanlarının sayısını ekleyin:

8.01 + 6.00 + 8.00 + 5.01 + 5.32 = 32.34 kalite puanı

 1. dönem için kredi saati sayısını ekleyin:

3 + 3 + 2 + 3 + 4 = 15 kredi saati

Toplam kalite puanlarını toplam kredi saatlerine bölün:

32.34 / 15 = 2.15 GPA

 1. Dönem:

4 kredi - C+

5 kredi - A-

3 kredi - B-

4 kredi - B

 1. Dönem Hesaplaması:

C+ = 2.33 x 4 kredi saati = 9.32 kalite puanı

A- = 3.67 x 5 kredi saati = 18.35 kalite puanı

B- = 2.67 x 3 kredi saati = 8.01 kalite puanı

B = 3.00 x 4 kredi saati = 12 kalite puanı

 1. terim için kalite puanlarının sayısını ekleyin:

9.32 + 18.35 + 8.01 + 12 = 47.68 kalite puanı.

 1. dönem için kredi saati sayısını ekleyin:

4 + 5 + 3 + 4 = 16 kredi saati.

Toplam kalite puanlarını toplam kredi saatine

bölün 47.68 / 16 = 2.98 GPA

 

CGPA Nedir?

CGPA açılımı Cumulative Grade Points Average, Türkçesi kümülatif not ortalamasıdır. “CGPA” olarak ifade edilebilmektedir. Kümülatif GPA (CGPA), bir dönem veya sömestr gibi daha kısa dönemleri kapsamaktadır.

CGPA nasıl hesaplanır?

CGPA hesaplama tıpkı GPA hesaplama gibi tüm ders notlarının toplamı ve bu toplamın ders sayısına bölünmesi sonucu hesaplanır.

 • Her dönem için GPA hesaplayın.
 • Tüm kredi saatlerini toplayın.
 • Tüm kalite puanlarını toplayın.
 • Tüm dönemler için toplam kalite puanlarını tüm dönemler için toplam kredi saatlerine bölün.
 • Sonuç kümülatif not ortalamasıdır

Kümülatif GPA Hesaplaması:

Tüm terimler için kalite puanlarını ekleyin:

32.34 (dönem 1) + 47.68 (dönem 2) = 80.02 kalite puanı.

Tüm dönemler için kredi saatlerini ekleyin:

15 (1. dönem) + 16 (2. dönem) = 31 kredi saati.

Tüm dönemler için toplam kalite puanlarını tüm dönemler için toplam kredi saatlerine bölün:

80.02 / 31 = 2.58 GPA

GPA & Not Sistemleri

Dünya genelinde harfler, sayılar vb. kullanan birçok derecelendirme sistemi bulunuyor. Yaygın olarak kullanılan Not hesaplama yolları:

 • A-F: ABD, Kanada, Tayland, Suudi Arabistan vb.
 • 1-10: Hollanda, Kolombiya, Letonya, İsrail vb.
 • 1-5: Almanya, Avusturya, Rusya, Slovakya, Paraguay vb.
 • %: Kuveyt, Belçika, Macaristan, Polonya vb.

Not: Üniversitelerde ise öğrencileri değerlendirmek ve sıralamak için GPA ve not ortalaması hesaplama haricinde başka not yöntemleri de kullanılmaktadır.

AA/AB/BB

Harf Notu 100’lü sistem Başarı Notu/Puanı
AA 90-100 4
BA 85-89 3,5
BB 80-84 3
BC 75-79 2,5
CC 65-74 2
DC 60-64 1,5
DD 55-59 1
FD 50-54 0,5
FF 0-49 0

A+/A-/A (US Grades)

Harf Notu 100'lü sistem Başarı Notu / Puanı
A+ 97-100 4,33 - 4,00
A 93-96 4
A- 90-92 3,7
B+ 87-89 3,33
B 83-86 3
B- 80-82 2,7
C+ 77-79 2,33
C 73-76 2
C- 70-72 1,7
D+ 67-69 1,33
D 63-66 1
D- 60-62 0,67
F 0-59 0

A1/A2/A3

Harf Notu 100'lü sistem Başarı Notu / Puanı
A1 95-100 4
A2 90-94 3,75
A3 85-89 3,5
B1 82-84 3,25
B2 80-82 3
B3 75-79 2,75
C1 70-74 2,5
C2 65-69 2,25
C3 60-64 2
D 55-59 1,75
F 50-54 0

GPA bir kursun, yarıyılın veya sınıf seviyesinin sonunda hesaplanabilir ve "kümülatif GPA", öğrencilerin bir okula ilk kaydoldukları andan eğitimlerini tamamlayana kadar aldıkları tüm final notlarının ortalamasını temsil eder.

Ağırlıksız ve ağırlıklı GPA

GPA ’Genel not ortalaması” 0'dan 4.0'a kadar ağırlıksız not ortalaması ile ölçülerek hesaplanmaktadır. Kurs ve okullarda bu zorluluk dikkate alınmaz. 

Bazı okullarda ise GPA hesaplama işleminde ağırlıklı not ortalaması sistemlerini kullanılır. Ağırlıklı not ortalaması olarak kullanılan sistemlerde, örneğin, daha yüksek düzeydeki bir kurstaki A'ya 4,5 veya 5,0 verilirken, daha düşük düzeydeki bir kurstaki A'ya 4,0 verilir (yine de ağırlıklı not sistemleri farklılık gösterir).

İyi bir GPA nedir?

Eğitim düzeyine bağlıdır. Örneğin, lisede kolej veya üniversitede olduğu gibi iyi bir genel not ortalamasına sahip olmak daha kolay olabilir, bu nedenle Not Ortalamalarına bağlam içinde bakmalıyız.

Yurtdışı Devlet okullarında, not sistemleri ve GPA hesaplama işlemleri okuldan okula farklılık gösterebilir. 

Notlandırma sistemleri ve GPA puanları

 Akademik eğitim süresince ülkelerin öğrencileri derecelendirmek için 3 farklı not sistemi bulunuyor. Bu sistemler AA/BB/CC, A1/B1/C1 ve A+/A-/A not sistemleridir.

GPA'yı nasıl yüksek tutarım?

Kurs ve okulda yüksek not ortalamasına sahip olmak ve bunu korumak kolay değildir. Eğer ki düşük GPA (not ortalaması) ile başlarsanız, daha sonra ki dönemlerde Not ortalamanızı (GPA) yükseltmek zaman alabilir.

Yıllar boyunca değişecek olan GPA için sıkı bir çalışma programı belirlemeniz ve buna uymanız gerekecektir.

İngiltere GPA sistemi / İngiltere not sistemi

Lisans Derecesi Yüksek lisans derecesi Transkriptteki 4'lük sistem Harf Notu
not ortalaması not ortalaması (GPA)
First Class Honours  Distiction 70+ 4 A
(1st, 1, I)
Second Class Honours Merit 65-69 3,30 - 3,70 A- (3,70)
Upper Second Class 60-64 B+ (3,30)
(2:1, 2i, II-1)    
Second Class Honours Pass 50-59 2,45 -3,00 B
Lower Second Class
(2:2, 2ii, II-2)
Third Class Honours Pass 45-49 2,00 - 2,40 C+ (2,30)
(3rd, 3 or III) (PGDip ve PGCert) 40-44 C (2,00)

İngiltere’nin en iyi üniversiteleri yüksek lisans eğitimi için 3,0 ve üzeri not almanız gerekiyor. 

GPA'nız sadece bir sayıdır

İşverenler ve üniversiteler bu gerçeği biliyor. Bu nedenle, bir okula başvururken veya iş ararken, yalnızca genel not ortalamanızı göndermeniz gerekmeyecek. 

Ne kadar hırslı, akıllı, disiplinli, çalışkan ve yaratıcı olduğunuzu kanıtlamak için başka şansınız da var ve bunların hepsi bir sayıya inmiyor. 

GPA'nız düşükse, umutsuzluğa kapılmayın. Evet, üniversitede kaldığınız süre boyunca çokça kullanılacak ve önemli. Ama her şey değil.

İlgili Blog Yazıları

Uzmanlarımızdan İpuçları

wp