Endless Abroad indirimli kampanyalarından sms veya mail yolu ile bilgilendirilmek istiyorum. KVKK Aydınlatma Metni ni ve Gizlilik Politikası nı okudum, kabul ediyorum.

İngiltere’de Eğitim İle İlgili Kısaltmalar

Yurtdışında Eğitim 22 Ağustos 2019
İngiltere’de Eğitim İle İlgili Kısaltmalar
 • ACCAC: Qualifications, Curriculum and Assessment Authority for Wales – Galler (akademik) Derecelendirme, Müfredat ve Değerlendirme Yetkili Kurulu
 • AICE: Advanced International Certificate of Education – Uluslararası İleri Eğitim Sertifikası
 • A-level: Advanced level – İleri düzey
 • ARELS: Association of Recognised English Language Services – Onaylı İngilizce Hizmetleri Derneği
 • AS-level: Advanced Supplementary level – İleri Ek düzey
 • BA: Bachelor of Arts – Lisans derecesi (sosyal bilimler)
 • BAC: British Accreditation Council for Independent Further and Higher Education – İngiliz Özel İleri ve Yüksek Eğitim Akreditasyon
 • Konseyi
 • BALEAP: British Association of Lecturers in English for Academic Purposes – Akademik İngilizce Eğitmenler Derneği
 • BASELT: British Association of State English Language Teaching – İngiliz Devlet İngilizce Öğretim Derneği
 • Beng: Bachelor of Engineering – Mühendislik Lisans derecesi
 • BS: Bachelor of Surgery – Cerrahi Lisans derecesi
 • BSc: Bachelor of Science – Lisans derecesi (fen bilimleri)
 • BTEC: Business and Technology Education Council (now part of Edexcel) – İşletme ve Teknoloji Eğitim Konseyi
 • DfES: Department for Education and Skills; formerly the Department for Education and Employment
 • Dphil: Doctor of Philosophy – Felsefe Doktoru
 • EAP: English for Academic Purposes – Akademik İngilizce
 • EAQUALS: European Association for Quality Language Services – Nitelikli Yabancı Dil Hizmetleri Avrupa Derneği
 • ECS: Education Counselling Service – Eğitim Danışmanlık Hizmeti
 • EEA: European Economic Area – Avrupa Ekonomik Alanı
 • ELT: English Language Teaching/Training – İngilizce Öğretim ve Eğitimi
 • ESL: English as a Second Language – İkinci Dil Olarak İngilizce
 • ESP: English for Specific Purposes – Özel Amaçlı İngilizce
 • EU: European Union – Avrupa Birliği
 • FD: Foundation degree – iki yıllık yüksek öğretim derecesi, üniversite öncesi
 • FE: Further education – Yüksek (İleri) eğitim
 • GCE: General Certificate of Education – Genel Eğitim Sertifikası
 • GCSE: General Certificate of Secondary Education – Genel Orta Öğretim Sertifikası
 • GMAT: General Management Admission Test – Genel İşletme Yönetimine Giriş Sınavı
 • GNVQ: General National Vocational Qualification – Genel Ulusal Mesleki Eğitim Belgesi
 • HE: Higher education – Yüksek eğitim
 • HND: Higher National Diploma – Ulusal Yüksek Öğrenim Diploması
 • IB: International Baccalaureate – Uluslararası Diploma
 • IELTS: International English Language Testing System – Uluslararası İngilizce Sınav Sistemi
 • IGCSE: International GCSE – Uluslararası Genel Orta Öğretim Sertifikası
 • LCCI: London Chamber of Commerce and Industry – Londra Sanayi ve Ticaret Odası
 • LLM: Master of Laws – Hukuk Yüksek Lisans derecesi
 • MA: Master of Arts – Sosyal Bilimler masterı
 • MB: Bachelor of Medicine – Tıp Lisans diploması
 • MBA: Master of Business Administration – İşletme Yönetimi Masterı
 • Mchem: Master of Chemistry (undergraduate level) – Kimya Masterı (lisans düzeyinde)
 • Mcomp: Master of Computer Science (undergraduate level) – Bilgisayar Bilimleri Masterı (lisans düzeyinde)
 • Med: Master of Education – Eğitim Masterı
 • Meng: Master of Engineering (undergraduate level) – Mühendislik Masterı (lisans düzeyinde)
 • MmanSci: Master of Management Science (undergraduate level) – Yönetim Bilimi Masterı (lisans düzeyinde)
 • Mmath: Master of Mathematics (undergraduate level) – Matematik Masterı (lisans düzeyinde)
 • MML: Master of Modern Languages (undergraduate level) – Modern diller masterı (lisans düzeyinde)
 • MnatSci: Master of Natural Sciences (undergraduate level) – Doğal Bilimler Masterı (lisans düzeyinde)
 • Mpharm: Master of Pharmacy (undergraduate level) – Eczacılık Masterı (lisans düzeyinde)
 • Mphil: Master of Philosophy – Felsefe Masterı
 • Mphys: Master of Physics (undergraduate level) – Fizik Masterı (lisans düzeyinde)
 • Mres: Master of Research – Araştırma Masterı
 • MSc: Master of Science – Fen Bilimleri Masterı
 • Msci: Master of Science (undergraduate level) – Fen Bilimleri Masterı (lisans düzeyinde)
 • NHS: National Health Service – Ulusal Sağlık Hizmetleri
 • NVQ: National Vocational Qualification – Ulusal Mesleki Yeterlilik Belgesi
 • PGCE: Postgraduate Certificate in Education – Eğitimde Lisansüstü Sertifika
 • PG Cert: Postgraduate certificate – Yüksek Lisans sertifikası
 • PG Dip: Postgraduate diploma Yüksek Lisans diploması
 • PhD: Doctor of Philosophy – Doktora derecesi (diploması)
 • TEFL: Teaching English as a Foreign Language – Yabancı Dil olarak İngilizce Öğretimi
 • TESOL: Teaching English to Speakers of Other Languages – Ana dili İngilizce olmayanlara İngilizce Öğretimi
 • TOEFL: Test of English as a Foreign Language – Yabancı dil olarak İngilizce Sınavı
 • TTA: Teacher Training Agency – Öğretmen Eğitim Kurumu
 • TWES: Training and Work Experience Scheme – Staj ve İş Deneyimi Programı
 • UCAS: Universities and Colleges Admissions Service – Üniversite ve Kolejlere Kabul Hizmeti
 • UKCOSA: UKCOSA: The Council for International Education – Uluslararası Eğitim Konseyi

 

İlgili Blog Yazıları

Uzmanlarımızdan İpuçları

Malta’da Dil Eğitimi En Güzel Nasıl Olur?

Yurtdışında Eğitim
22 Ağustos 2019

Yurtdışı Eğitimlerinde Vize Almak Ne Kadar Zor?

Yurtdışında Eğitim
22 Ağustos 2019

Polonya'da Eğitim Almanın Avantajları

Yurtdışında Eğitim
22 Ağustos 2019
wp