Endless Abroad indirimli kampanyalarından sms veya mail yolu ile bilgilendirilmek istiyorum. KVKK Aydınlatma Metni ni ve Gizlilik Politikası nı okudum, kabul ediyorum.

YLSY (MEB) Bursu ve 2021 Başvuruları

Yurtdışı Rehberi 27 Ağustos 2021
YLSY (MEB) Bursu ve 2021 Başvuruları

Günümüzde, Türkiye’de üniversite mezunu olmuş ve yurtdışında yüksek lisans ya da doktora öğrenimini devam ettirmek isteyen binlerce mezun bulunmaktadır. Prestijli üniversitelerdeki gelişmiş araştırma imkanlarından yararlanmak, yurtdışı deneyimi elde etmek ve Türkiye’ye dönüp uzman statüsünde iş dünyasına katılmak isteyen insanlar için Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursunu uygulamaktadır. Bu burs sayesinde öğrenciler, yurtdışında eğitim ve yaşam külfeti altında kalmadan MEB desteği ile geri ödemesiz bir burs kazanmakta ve eğitim süresince başarılı olduğu takdirde, Türkiye’ye dönünce devlet kademesinde uzman olarak çalışabilmektedir.

YLSY (MEB) Bursu Nedir? 

Kamu kurumları, her zaman ihtiyacı doğan birçok uzmanlık alanı için insan kaynağı yaratmak adına istihdam oluşturmaya çalışmaktadır. Özellikle uzman ve akademik deneyimi olan kalifiye insan kaynağı ile çalışmalarda daha üstü kalite seviyelerine erişmeye odaklanmaktadır. Bu sebeple gerek akademik gerek mesleki alanda standartları sağlamak için bireylere çeşitli imkanlar sağlanmaktadır. YLSY bursu da bu imkanlardan biridir. Yurtdışında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini devam ettirmek isteyen öğrencilere, her yıl Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başvuruları açılan YLSY bursları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteği sağlanmaktadır. Lisansüstü öğrenimini yurtdışında, prestijli üniversitelerde sürdürmek isteyen kişiler için bulunmaz bir fırsat olan YLSY bursu ile başarı seviyesi yüksek, akademik bir gelecek hedefleyen bireylerin yurtdışında neredeyse masrafsız okuması mümkün.

Yurtdışında Nasıl Burslu Eğitim Alabilirim?

Üniversiteden mezun olduktan sonra, yüksek lisans veya doktora öğrenimini yurtdışında burslu olarak sürdürmek isteyen bireyler için T.C Milli Eğitim Bakanlığı, yaklaşık 30 ülkede onlarca üniversite ile anlaşma sağlamaktadır. Burs ile Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Almanya, Avustralya gibi ülkelerde lisansüstü öğrenime devam etmek mümkündür.

Yurtdışında YLSY bursu ile lisansüstü öğrenime devam etmek isteyen öğrencilerin -gerektiği takdirde- dil öğrenimi, yüksek lisans veya doktora programı süresince eğitim masrafları ödenmektedir. Böylece öğrenci, yalnızca konaklama ve yaşam giderlerini kendi karşılamakta, külfetin büyük kısmını oluşturan eğitim giderlerini MEB aracılığıyla karşılamaktadır.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup 4 yıllık üniversite mezunu olan, en az 2.50 diploma puanı bulunan, 30 yaşını aşmamış, minimum 70 ALES puanına sahip ve erkek bireyler için askerlikle ilişiği bulunmayan (muaf) öğrenciler YLSY bursuna başvurabilmektedir. Öğrencilerin, bu koşulları karşılaması halinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sözlü mülakata katılması beklenir. Sözlü mülakatta ise bilimsel ve akademik alan bilgisi gibi nitelikler sınanır. Komisyonun yapmış olduğu mülakat sonucunda bireyler, bir puanlama sistemine tabi tutulur; mülakat ve ALES sonucunun yüzde 40’ı ile mezuniyet diploma puanının yüzde 20’si bu sistemde bir ortalama ile puana dönüşür. 70 ve üzeri YLSY puanı elde eden öğrenciler, üniversite tercihinde bulunmaya hak kazanır. Toplam 30 üniversite başvurusu yapılabilen YLSY başvuru sürecinde, öğrencilerin başvurduğu üniversitenin Times Higher Education veya QS Dünya Üniversitesi Sıralamalarında yüzde 60’lık dilimde olması gerekmektedir. Böylece, yurtdışına giden öğrencinin başarılı olma ihtimali de artmaktadır.

Yabancı dil bilgisi konusunda ise herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Eğer öğrenci, gideceği ülkenin ana dilini bilmiyor ise Türkiye’de 12 aylık, yurtdışında 6 aylık bir dil eğitimine girmesi tavsiye edilir ve bu da yine MEB tarafından finanse edilir. Başarılı olan öğrenciler, yurtdışında yüksek lisans veya doktora eğitimine başlayabilir. Eğer yabancı dil bilgisine sahip ise tüm dünyada geçerliliği olan TOEFL, IELTS, Pearson, TestDaF ve TELC gibi sınavların puanları kabul edilmektedir.

Kurum kontenjanlarına yerleşmeye hak kazanan adaylar, Bakanlıkça istenen belgeleri eksiksiz olarak teslim ettikten sonra resmi bursluluk hakkı kazanırlar. İstenen belgeler:

 1. a) Lisans mezuniyet belgesi / Lisans diploması (1 adet)
 2. b) Not döküm çizelgesi / Transkript (1 adet)
 3. c) Taahhüt / Yüklenme senedi (1 adet)
 4. ç) Kefalet senedi (1 adet)
 5. d) Kefillerin nüfus kayıt örneği (1 adet)
 6. e) Kefillerin çalışma belgesi (1 adet)
 7. f) Kefillere ait diğer belgeler
 8. g) Sağlık kurulu raporu (1 adet)
 9. ğ) Askerlik durum belgesi (1 adet)
 10. h) Yerleştirme sonuç belgesi (1 adet)
 11. ı) Vesikalık fotoğraf (1 adet)

YLSY bursu, her yıl eylül ayında başvuru kabul etmektedir. 2020 yılında 10-18 Eylül tarihleri arasında başvuruya açılmıştır ve REBUS (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi) üzerinden, vatandaşlık bilgileri ile kayıt alınmıştır. 2021 yılına dair takvim ise henüz açıklanmış değil.

Bursun Kapsamı ve Karşıladıkları

YLSY bursu, öğrencinin yurtdışında öğrenim gördüğü süre boyunca yapacağı tüm öğrenim masraflarını karşılamaktadır. Yabancı dil bilmiyorsa dil eğitim kursunu da üstlenmektedir. Bu noktada öğrenciye, yalnızca konaklama ve yaşam giderleri kalmaktadır. Yüksek lisans ve doktora süreci boyunca okul ücretleri, kırtasiye giderleri gibi eğitime dair tüm harcamaları MEB, geri ödemesiz bir biçimde karşılamaktadır. Ayrıca öğrencinin sağlık sorunları yaşaması halinde de burs kapsamında hastane masrafları MEB tarafından karşılanmaktadır.

MEB, tüm bu öğrenim süresince öğrencinin başarılı olmasını beklemektedir. Ülkelerin ve programların prosedürüne bağlı olarak öğrenciye tanınan süreler içerisinde programların tamamlanması gerekmektedir. Yabancı dil eğitimine gönderilen öğrencinin, Türkiye’de 12 aylık, yurtdışında ise 6 aylık bir sürede öğreneceği dili başarıyla belgelemesi gerekir. Bunun yanında yüksek lisans programından -ülkeye göre değişmekle birlikte- 1 ya da 2 yıl içerisinde mezun olması, doktora programından ise 3 ya da 4 yıl içerisinde mezun olması beklenir. Ardından Türkiye’ye dönüp yurtdışında öğrenim gördüğü alanda görev alması beklenir. Öğrenim programından mezun olup Türkiye’ye dönen bireyin, en geç iki ay içinde Milli Eğitim Bakanlığına başvurup görev alması gerekir. Bu durum, bursun mecburi görev şeklinde geri ödenmesi anlamına gelir. Yurtdışında eğitim alınan sürenin iki katı kadar mecburi görev yapılmaktadır. Öğrenim görülen alanda kadro ataması yapılmakta ve birey, üniversite, okul, kamu kurum ve kuruluşları gibi yerlerde çalışmaktadır.

YLSY Bursu ile Hangi Ülkelerde Eğitim Alabilirsiniz?

YLSY bursu ile Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hong Kong, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Norveç, Singapur, Yeni Zelanda ve daha fazla ülkede öğrenim görebilirsiniz. Ancak, başvuru yapacağınız üniversitenin Times Higher Education ve QS sıralamalarında başarılı olması gerekmektedir. Yüzde 60’lık bir dilimde bulunması, kabul oranını artıracaktır.

Eğitim Alacağınız Ülkeyi Seçerken Dikkat Etmeniz Gerekenler

YLSY bursu ile yurtdışına gidecek öğrenciden, prestijli bir üniversitede okuması beklenmektedir. Gitmeyi düşündüğünüz ülke ve üniversitelerin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı YLSY kılavuzunda yer alması gerekmektedir. Okul ve ülkelerin YLSY kılavuzunda yer alması tek yeterli koşul değildir. Okulların, öğrenci kabulü için belirlediği koşullara da uymanız gerekmektedir. Not ortalaması (GPA), dil yeterliliğine dair bir sınav puanı (IELTS, TOEFL Pearson vb.), üniversiteye kabul sırasında tabi tutulan sınavlar (GMAT/GRE vb.) gibi birçok aşama da yine dikkat edilmesi gereken unsurlardır. Bu noktada, bireyin ve ülkenin/okulun karşılıklı uyumluluğu oldukça önemli ve sağlıklı olacaktır.

Anlaşmalı olunan ülkeler içerisinde özellikle İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkelerde, onlarca kaliteli ve dünya sıralamalarında ilk sıralarda bulunan üniversiteler bu bakımdan önde gelmektedir. Elbette bu üniversitelerin, öğrenciyi kabul etmeleri için belirli bir kriter listesi bulunmakla birlikte MEB’in de bu kriterleri karşılamak adına en yüksek niteliklere sahip öğrencileri seçtiği söylenebilir. Bu bakımdan öğrencinin öncelikle gideceği üst derecedeki üniversitelerin kabul şartlarına uyması gerekir. Eğer bu şartları sağlıyorsa sıradaki aşama okul seçimidir. Okul seçimi aşamasında öğrenciden, daha önce de bahsettiğimiz gibi dünya sıralamalarında yüksek seviyeler elde etmiş prestijli üniversiteleri tercih etmesi beklenir. Bunun sebebi, araştırma imkanlarının ve öğrenim fırsatlarının fazlalığıdır. Kaliteli insan kaynağı istihdam etmeyi amaçlayan bu burs programı için öğrencinin gideceği okulun niteliği bu sebeple oldukça önemlidir.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl, yurtdışına yüksek lisans ve doktora öğrenimi için onlarca öğrenci gönderilmektedir. Geri ödemesiz ve tüm eğitim ve sağlık masraflarının karşılandığı YLSY bursu kapsamında öğrenciler, yurtdışında prestijli üniversitelerde birçok alanda öğrenim görüp Türkiye’ye döndüğünde devlet kademesinde kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedir. Yurtdışında eğitim hayallerinizin planlama, tercih, başvuru, sınav, konaklama gibi tüm süreçlerinde uzman danışman ekibimizin desteği ile yanınızdayız! YLSY bursu ve diğer resmi burslar konusunda bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçin!

İlgili Blog Yazıları

Uzmanlarımızdan İpuçları

Londra’da Gezi Rehberi!

Yurtdışı Rehberi
27 Ağustos 2021

Londra'da Ücretsiz Müzelerin Tam Listesi

Yurtdışı Rehberi
27 Ağustos 2021
wp